Kája Mařík v pohádce (před 70 lety)   
Bylo to v dubnu roku 1949, tedy právě před 70 lety. V Národním domě se uskutečnilo pětkrát opakované provedení hry "Kája Mařík v pohádce" v režii oblíbeného profesora Josefa Beneše. Byla pro město a školní mládež velká událostí Na přípravě hry se podílely desítky lidí, žáků i učitelů.  Připomeňme z plakátu: výprava prof. Antonín Jirout, tance Marie Skálová a odb. učitelka Moláčková, klavírní doprovod Hana Komárková. Byla to doba, která divadlu a zvláště školnímu divadlu přála a učitelé se na tom podíleli již z prestiže. Z této hry můžeme  (díky "chrudimskému Třebovákovi" Jiřímu Kapounovi) uvést nejen plakát akce, ale i řadu fotografií a srovnání tehdejších dětských aktérů se současností.
Velký počet účinkujících je zřejmý ze skupinové fotografie pořízené na zahradě Národního domu. Snímek je však kopií ze starší  kopírky, polotóny nejsou k dispozici. Kdyby někde byla ve sbírce k dispozici opravdická kvalitnější fotografie, bylo by to velkým přínosem. Můžeme také politovat, že zahrada Národního domu už není, konala se zde řada zajímavých akcí. Máme sice  letní terasu, ale není to co bývalo, to je jen část bývalé zahrady. (Tam jsou dnes Stavebniny UREŠ).
      
Na pravé fotografii:  Jindřiška Vaníčková - Vostárková jako víla a roli Čaroděje Čučihára hrála slečna Drhová.  Následující  čtyři fotografie přidal ze svého archivu Martin Šebela, další obdobné snímky by měly být ještě v depozitáři městského muzea:

Snímky z archivu Jiřího Kapouna:

 

Na levé fotografii Zdeňa, dcera z lesovny, neboli Olina Páclová a Jiří Kapoun (Kája Mařík) na zahradě Národního domu
Tehdy bylo Kájovi Maříkovi (Jiřímu Kapounovi), 14 let a Olině Páclové (dnes Ryšavé) v roli Zdeny, dcery z lesovny 13 roků.
Na pravé fotografii stejní herci, (Olga Páclová již provdaná Ryšavá) po 50 letech v červnu roku 1999 na sjezdu gymnázia.

 

Vlevo Zdeňa + Kája Mařík 1949, vpravo Zdeňa, dcera z lesovny + Kája Mařík po 60 letech v roce 2009 (opět na sjezdu gymnázia) Letos v červnu  2019 se uskuteční další sjezd gymnázia, kde si abiturienti i profesorský sbor připomenou 110. výročí existence tohoto ústavu v České Třebové. Opět se sejde "Kája Mařík" se "Zdeňou", dcerou lesovny, tentokrát již po 70 letech. Věřím tedy, že vznikne opět další obdobná aktualizovaná fotografie.