Páteční průvod městem měl ve veřejnosti velký ohlas, byl očekávaný, na chodnících byla spousta lidí. Důvtip studentů  nelze ovlivňovat, je to na jejich kreativitě.  V průvodu za transparentem "GYMNÁZIUM"  v průvodu pochodovali jednak páni profesoři a profesorky, a potom se konala přehlídka 12 tříd, které by ovšem bez návodu někdy nepoznali ani jejich blízcí. Průvod není celý Majáles, k tomu patří ještě další dění, které se odehrávalo na gymnaziálním sportovním areálu...

Majáles se slaví  v různých městech, pokaždé jinak. Je to na tradici. Ze svého působení v Ústí nad Orlicí se pamatuji na to, jak moc se tamní představitelé snažili tuto tradici oživit také v Ústí, ale nedařilo se. Prostě proto, že celoměstskou akci musí někdo organizovat, obvykle z vnějšku škol a už to je rušivý element, který nedává dost velký prostor iniciativě ze třídních kolektivů. Českotřebovské gymnázium  tradici Majálesu dokáže každý rok posunout do jiné roviny a je třeba proto školu pochválit jako celek. Majáles ve Třebové dokáže na dobré úrovni (a pokaždé trochu jinak) zorganizovat sama škola, naše gymnázium.  A dělá to dobře, pomáhá udržovat školu a město ve velmi těsném kontaktu a to je velmi zapotřebí. Není třeba zajišťovat Majálesový program na náměstí,  netřeba volit krále Majálesu. Krásnou oslavu s dobrým programem dokáže připravit sama škola ve svém kouzelném školním areálu. A pro všechny studenty to je opravdový svátek.

Přece jenom  malá připomínka. Pamatuju se na jeden z prvních Majálesů po sametové revoluci, kdy před průvodem nejel blikající vůz městské policie, ale kočár s koňským spřežením ve kterém kynuli davům společně starosta Ing. Zdeněk Lang (s černým kloboukem) a ředitel gymnázia PhDr. Petr Poldauf. Možná by se to mělo zopakovat .... (mm)