Příští rok by železničářská dechovka oslavila "stovku"   


Železničářská dechovka v České Třebové vznikla v roce 1919, prvním kapelníkem byl vrchní oficiál ČSD František Chládek  V té době byly ve Třebové ještě dvě další kapely. První tzv. městskou kapelu řídil František Preisler, druhou na Parníku Vilém Kyral. Od r. 1935 byl kapelníkem Leopold Paul, o deset let později se ujal vedení dechovky Čeněk Urbánek na to dlouhou dobu  během které měla českotřebovská dechovka  snad největší rozmach a úspěchy. V. r. 1973 Čeněk Urbánek zemřel a na jeho místo nastoupil Dobromil Keprt, vynikající pedagog a absolvent vojenské hudební školy. Doba rozmachu dechovky pokračovala.   Po neshodách s vedením závodního klubu železničářů však Dobromil Keprt odešel, místo něho převzal kapelu František Vilím, avšak jen na krátkou dobu, v r. 1978 zemřel. Po něm vedl kapelu   Stanislav Horáček, kapela však spíše stagnovala a při činnosti ji držela  snad jen snaha minulého režimu, která potřebovala dechovku např. do prvomájového průvodu. dalším kapelníkem se stal Jan Škeřík, pracovník ÚVARU ČSD  a známý výtvarník. Kapela pak pod jeho vedením byla opět schopna pořádat samostatné koncerty. Ze zdravotních důvodů však Jan Škeřík funkci kapelníka složil, předal tehdy 41letému Jiřímu Tölgovi.  Pod jeho vedením českotřebovská železničářská dechovka úspěšně fungovala ještě do konce devadesátých, své 75. narozeniny ještě oslavila v r. 1995 s velkým koncertem. Byla to však v porovnání s jinými chudá kapela, když vystupovala např. na  Dni železnice,  neměli všichni v kapele ani řádné stejnokroje....
S nástupem nového století došlo k předpovídanému zániku českotřebovské dechovky, chyběli noví mladí muzikanti, na ZUŠce se dechové nástroje vyučovaly jen velmi omezeně. Konkurenci byl v osmdesátých letech vzniklý Velký swingový orchestr.  Resuscitace kapely se nepodařila se ani po příslibu městského grantu projednávaného v kulturní komisi ...
Dnes nám městskou dechovku tak trochu nahrazuje dechová hudba Řetůvanka, která hraje v České Třebové velmi často a kde také hrají i někteří českotřebovští muzikanti. Rozhodně nelze říci, že by bylo mladých zájemců o dechovku mnoho. Jsou však města, kde se dechovce daří, mimo Ústí nad Orlicí to jsou jistě také Svitavy.  (mm)