Kácení stromů ve městě                       
Děkuji za fotografie na kterých je zachyceno dnešní kácení stromů, které probíhalo např. na Trávníku a také v Klácelově ulici.  Fotografie jsem obdržel s připomínkou, že by bylo dobré občanům sdělit proč byly stromy skáceny, protože pařezy, které zůstaly nejeví známky žádné choroby a mohlo se tedy jednat o zdravé stromy, které je třeba chránit.
Kácení  zeleně u kostela bylo avizováno, v ulici byl zákaz stání, aby se zabránilo škodám. Podle informace starosty města z dnešního dne byly na  skácené stromy vypracovány posudky dendrologa, ze kterých jednoznačně vyplývalo, že by  jejich stabilita např. při větrném počasí nemusela být dostatečná a mohlo by dojít neštěstí, které si nikdo z nás nepřeje.  Nyní končí období vegetačního klidu a je nejvyšší čas kácení realizovat....

Klácelova ulice ještě včera v neděli 8/4

Klácelova ulice dnes v pondělí 9/4  foto VV

Sídliště Trávník pondělí 9/4  (foto Jan Doleček)

Snímek můžeme porovnat s loňskými fotografiemi z 24. 8. 2017, kdy nebylo možné krásnému stromu nic na jeho vzhledu ani po statické stránce vytknout. Důvodem pro jeho letošní skácení měla být vychýlená špička. Jde o poslední smrk ze skupiny stromů, které rostly uprostřed trojúhelníkového "Václavského náměstí" na Trávníku u sochy sv. Václava autora Františka Voleského. Socha byla při rekonstrukci Trávníku v r. 1980 přemístěna ke kostelu.
O úpravě tohoto prostoru píše Martin Šebela v článku 
"Výkopy odkryly další  pozůstatky starého Trávníka" 22. dubna  2016:
"V bývalé části Kozlovské ulice, která Trávníkem procházela od Nového náměstí kolem Pucholtova hostince směrem k podjezdu u Javorky,  byla v profilu výkopu krásně znatelná původní úroveň  vozovky. Kozlovská ulice se zde, nad parčíkem se sochou sv. Václava, jehož připomínkou je krásný smrk naproti bývalému Hotelovému domu, dělila na dvě odbočky, lemující právě tento parčík. Ulice byla do doby demolice starého Trávníka, tedy do přelomu let 1977 – 78 dlážděna žulovými kostkami. A ty zde zůstaly při stavbě sídliště ponechány. Na někdejší ulice Kozlovskou a Václavskou byla po vystavění sídliště při úpravách terénu navezena zemina a okolí vyrovnáno do dnešní úrovně. Necelý půlmetr pod povrchem tak zůstala  zachována původní žulová dlažba...."