"Přivaděče" - nové informace              

Vypadá to, že snaha státu kompenzovat "městům na severu" vedení dálnice tzv. "jižní variantou" dávno vyprchala a tak z původního poněkud neurčitého "Memoranda 2006" podepsaného ministrem Šimonovským zbylo méně, než jsme si představovali.  Nové Memorandum 2017 již konkrét vyčleňuje úseky silnic II. třídy, které přivedou dopravu k dálnici D35 a přiděluje jim na opravy nějaké peníze. Celkem  to vypadá docela na velkou  částku, skoro 3 miliardy. Jenže než se začne, tak jich velkou část sežere inflace. Navíc je většina těchto peněz vlastně věnována na směr Vysoké Mýto - Choceň - Libchavy - Žamberk  tedy rekonstrukci silnice II/312 a na ostatní jsou to vlastně jen "drobné". Ta zmíněná "II/312" bude navíc skutečným přivaděčem, vedoucím na MUK Vysoké Mýto západ, ale ty "naše silnice" II/360 od Ústí a II/358 od České Třebové přímo na dálnici dopravu nepřivedou, dálnici podjedou a zavedou auta tam, kde je Litomyšlští nechtějí, tedy  na zámecké návrší a budou dále kličkovat přes město. Díky obratnosti a neustálým požadavkům města Litomyšl má být zrušen (vynechán) MUK Litomyšl sever, i když je ve schválené dokumentaci EIA obsažen a další změny  měly být již nepřípustné. Litomyšlští sousedé prostě myslím jen na sebe a ŘSD jim rádo vyhovělo, aby od nich mělo pokoj.

Na přípravě a realizaci systému tzv. "přivaděčů" se bude na SÚS Pardubického kraje podílet pracovní skupina vedená Ing. Miroslavem Němcem, kde jsou jmenování Ing. Antonín Jalůvka, Ing. Jiří Synek, Mgr. Josef Najman, ing. Ludmila Radkova, dále pracovníci technického úseku a majetkové správy.  V rámci kraje byl pro přivaděče ustanoven řídící výbor ve složení Martin Netolický, Michal Kortyš, Roman Línek, zua SÚS pak Miroslav Němec a Antonín Jalůvka. Na jednání 27.11. 2017 byl hodnocen stav přípravy přivaděčů takto:

Silnice II/312 - modernizace silnice v úseku Choceň - České Libchavy - Žamberk má být zahájena v roce 2019, bude vedena ve stávající trase, s úpravami zvyšujícími bezpečnost provozu. Jako nový úsek má být vybudováno připojení II/312 z Mostku mimo Choceň na uzel Vysoké Mýto západ (tedy mimo město V. Mýto), což bude stát, až 1,8 mld. Kč. Tato stavba má navazovat na stavbu D35 po obchvatu Vysokého Mýta. Dříve uvažované spojení modernizované II/317 z Chocně k Litomyšli se neřeší.

Modernizace II/358 Česká Třebová - Litomyšl. Je zpracován projekt pro stavební povolení. Nyní po novém roce měla být podána žádost o stavební povolení a přednostně měla být zpracována ekonomika stavby. Na tento úsek měla být určena částka 200 mil. Kč, opět se jedná o vedení silnice v současné trase tedy přes Zhoř, Člupek a Němčice s bodovými úpravami, v případě potřeby s rozšířením a zvýšením bezpečnosti provozu. Výjezd na dálnici se z této  modernizované komunikace neplánuje.

Silnice II/ 360 Ústí n.O. - Litomyšl. S ohledem na omezené prostředky (100 mil. Kč) a délku trasy bude provedena jen obnova živičného krytu s místními úpravami na zvýšení bezpečnosti provozu. Zadání projektu pro stavební povolení se teprve připravuje.

Shrnutí: až na nový úsek  t.j. prodloužení II/312 k D35 od Mostku kolem Chocně a Vysokého Mýta (který spotřebuje většinu státem nasmlouvaných prostředků, až 1,8 mld Kč) žádné nové komunikace vlastně nevzniknou. Pro kraj má modernizace těchto "přivaděčů" význam v tom, že si za přidělené státní peníze opraví jednorázově důležité silnice II. třídy. Pozitivem je, že modernizace uvedených silnic proběhnou bez zbytečného odkladu ještě dříve, než přijedou stroje na stavbu D35.

Vidím zde však úkol pro nové zastupitelstvo, trvale lobovat za přímé připojení D35 a města Litomyšl přes stále ještě v mapách nakreslený a schválený uzel "Litomyšl sever" na D35. Vydělají na tom i Litomyšlští,  kolem litomyšlského zámku, který chtějí chránit,  by vznikla vlastně místní komunikace. Na novou trasu přes uzel "Litomyšl sever", který chtějí Litomyšlští pod vlivem petic zrušit, by se přesměrovala veškerá doprava od Ústí, Sloupnice i České Třebové. I Litomyšl by na tom vydělala.

Pořád se však nedaří zrušit (krátkozraké) usnesení zastupitelstva města z roku 2014 o tom, že Česká Třebová si připojení na MUK Litomyšl sever nepřeje. Nevím co jsme tím chtěli získat....

Lobovat také proto, že další starostou Jaroslavem Zedníkem hlasitě propagovaná přeložka I/14 kolem Třebovice, která má přivést rychle vozidla na obchvat Opatova, není nikde mezi preferované státní stavby zařazena. Její prosazení a následná příprava bude tedy otázkou jistě více než 10 let. D35 se do Opatovce dostane také později než do Litomyšle. Všichni bychom raději viděli jinou přeložku I/14, tedy obchvat České Třebové.  Díky popisovaných stavbám jej budou mít v naší oblasti brzo Svitavy, díky dálnici také Litomyšl, Vysoké Mýto a Choceň. Kdy  přijde na řadu  Česká Třebová?  Za padesát let? 

Milan Mikolecký (Zdroj: materiály SÚS Pardubického kraje)