ČESKOTŘEBOVSKÉ  KALENDÁRIUM 

NA  KVĚTEN  2018


150 let od narození Jana BÄUMLERA (16.5. 1868 – 10.6. 1949),

známého českotřebovského podnikatele a veřejného činitele

Narodil se v Tachově a do našeho města přišel v roce 1902. Se svým společníkem Josefem Bittnerem zde založili známou firmu Bäumler a Bittner, odborný závod pokrývačský a asfaltérský. Firma se také zabývala výrobou cementářského zboží a instalacemi hromosvodů. Sídlila nejprve v domě „ U Štanglerů“ čp. 64 v Hýblově ulici, následoval nově postavený dům čp. 807 v Sadové ulici a vila čp. 923 na rohu Matyášovy ulice u parku Javorka. U obou posledně jmenovaných domů byly rozsáhlé sklady, u vily čp. 923 ještě velké výrobní prostory. Dům v Sadové ulici později obývala rodina Bittnerova, vilu u Javorky Jan Bäumler s rodinou. Firma Bäumler a Bittner byla vyznamenána stříbrnou medailí na Východočeské průmyslové výstavě v Pardubicích v roce 1903.

Jan Bäumler působil v mnoha českotřebovských spolcích. Byl spoluzakladatelem Řemeslnické besedy, předsedou spolku Vzájemnost, prvním místopředsedou Živnostensko – obchodnické strany středostavovské, starostou Východočeské hasičské župy Hubálkovy a starostou Sboru dobrovolných hasičů v České Třebové. Pracoval také ve funkci místopředsedy Městské spořitelny a Okrašlovacího spolku, v městském zastupitelstvu a ve správní radě Živnostenské pokračovací školy. Zemřel v litomyšlské nemocnici ve věku 81 let.

 

20 let od úmrtí Milana GREGARA (31.12. 1930 – 18.5. 1998),

známého obchodníka, divadelníka a příznivce českotřebovského sportu

V rodném městě České Třebové byl známým obchodníkem a příznivcem místního sportu, hlavně fotbalu. V mládí hrál divadlo a konferoval společenské, kulturní a sportovní akce. Aktivně také působil v automotoklubu a v hasičském sboru. Nejprve v České Třebové, později na Lhotce.

Narodil se v rodině řeznického mistra v domě čp. 69 v Klácelově ulici. Později se rodina přestěhovala do nedalekého vlastního domu čp. 83. Dům s řeznickým krámem a vším co k němu příslušelo byl postaven na místě Podbranského mlýna. Milan absolvoval základní školu i školu obchodní v místě rodiště. Po tomto studiu se ještě na přání otce vyučil řeznickému řemeslu. Jako syn živnostníka neměl na růžích ustláno. Když ukončil základní vojenskou službu, kterou vykonával u jednotek PTP, prošel nezvykle velkým počtem zaměstnání. Pracoval v masném průmyslu, Kovovýrobě, Strojtexu, v prodejnách Řempa a Domácích potřeb, v podnicích Koventa a Potraviny. Nakonec si našel místo v přidružené výrobě Státního statku. V té době se ale již hlásila nemoc.Odešel do důchodu , ale neodpočíval. Psal rodinnou kroniku a téměř pravidelně přispíval do Českotřebovského zpravodaje. Pracoval také pro město jako zastupitel.

 

100 let od narození a 15 let od úmrtí Františka KETTNERA (27.8. 1918 – 19.5. 2003), děkana a bývalého vikáře

Narodil se v Činěvsi u Nymburka jako sedmý potomek Václava a Terezie Kettnerových. Obecnou školu absolvoval v místě rodiště, reálku zakončil maturitou v Nymburce. Následovala studia teologie a pobyt v kralovéhradeckém semináři (1937 až 1942). Na kněze byl vysvěcen 28. června 1942 v Hradci Králové. Působil v Novém Městě nad Metují, Solnici u Rychnova nad Kněžnou, Libčanech u Hradce Králové, Opatově v Čechách, Hronově a nakonec od 1. července 1970 také u nás v České Třebové. Pod jeho vedením a za jeho pomoci byli do kněžské služby uváděni novoknězi, mezi kterými byl i Josef Kajnek, pozdější pomocný královéhradecký biskup.

František Kettner se za svého působení v České Třebové zasloužil o opravu rotundy sv. Kateřiny a kostela sv. Jakuba včetně dvou nových zvonů. Opravena byla také kaple na Moravské ulici. Ve volném čase hodně četl a sbíral známky. Když zemřel, jeho tělo bylo uloženo do kněžského hrobu na českotřebovském hřbitově.

 

15 let od úmrtí Vlastimila MEHLA (18.6. 1921 – 14.5. 2003), betlemáře a vyznavače trampingu 

Narodil se v domě čp. 13 na dnešním Starém náměstí v České Třebové. Pocházel ze známé sklenářské rodiny. Od mládí pomáhal otci v malém hospodářství a také cvičil v místním Sokole. V patnácti letech nastoupil do učení k zámečníku Josefu Rosenbergerovi na Trávníku. Po likvidaci firmy přešel do učení k Josefu Štarmanovi na Slovanské ulici. V roce 1946 po návratu z vojenské služby nastoupil zaměstnání v českotřebovském lokomotivním depu, kde pracoval nepřetržitě až do odchodu na zasloužený odpočinek v roce 1981. Byl velkým patriotem našeho města, po otci betlemářem a také vyznavačem trampingu. Jméno Vlastimila Mehla se nám vždy vybaví  v souvislosti s trampskou osadou Bílý obláček a hudební skupinou Tramp trio.

                                                                                                                                                                           Jan Skalický

MUDr. Radomír Lána - nedožitých 65 let

Dne 5. května 2018 by oslavil MUDr. Radomír Lána, bývalý primář oddělení ORL nemocnice v Ústí nad Orlicí, 65 let. Bohužel ne dlouho po svých šedesátinách náhle zemřel pro srdeční slabost po poměrně banální operaci. Žil a pracoval v Ústí nad Orlicí, kam se přestěhoval s rodinou do domku po prarodičích, své dětství a mládí prožil spolu se svým starším bratrem Ivošem u nás v České Třebové. Oba jeho rodiče působili na českotřebovských základních školách jako učitelé, otec Bohuslav Lána učil na základní škole v Nádražní ulici, maminka pak na I. stupni základní školy. V mládí se věnoval jak sportu (např. v atletickém oddílu v Ústí n.O.) a také hudbě (studoval houslovou hru). MUDr. Radomír Lána navázal na veřejnou činnost tatínka, který byl platným členem Bendla i Orchestrálního sdružení Smetana. Také Radomír řadu let hrál u partu druhých houslí v tehdy ještě ústeckém období Komorního orchestru Jaroslava Kociana. Dnes zde zasedá u partu violoncella jeho syn Jan Lána.

Po maturitě na českotřebovském gymnáziu v roce 1972 (třídní profesor Miroslav Chudý) odešel na studium medicíny a dále působil na oddělení ORL v ústecké nemocnici pod vedením dalšího českotřebovského lékaře MUDr. Františka Vencla. Ve svém oboru se vypracoval na vysokou odbornou úroveň a zaujal pozici v čele tohoto oddělení. Také jeho manželka  ?MUDr. Michaela Lánová pracuje v Ústí nad Orlicí jako odborná lékařka. 

Radomír Lána se také angažoval v komunální politice. Byl členem zastupitelstva města Ústí nad Orlicí za ČSSD a za tuto stranu také kandidoval na velmi čestném místě i v parlamentních volbách v roce 2002. Před politikou však dal přednost své odborné práci lékaře.
MUDr. Radomíra Lánu jsem znal vlastně od mládí vždy jako čestného člověka a vynikajícího odborníka, který svou práci dělá poctivě a není lhostejný k problémům svého města, regionu i celé společnosti.

Fotografie z roku 2011. společné vystoupení otce Radomíra a syna Jana Lánových v ZUŠ Ústí nad Orlicí.