Českotřebovský deník 132/2018 (3/5)  
Českotřebovský deník vychází na internetu  denně právě 15 let

Právě před 15 lety dne 3. května 2003 vyšlo první číslo Českotřebovského deníku na internetu. Od té doby pak prakticky každý den včetně sobot a nedělí, každý den se na webu www.zpravodaj.probit.cz něco mění a přidává. Informace jsou za celou tuto dobu uchovány, avšak zpřístupněny jsou veřejně jen z části, to vzhledem k nedostatku webového prostoru. Jsou to totiž již statisíce příspěvků a fotografií, stovky gigabajtů. Plně přístupné jsou  soubory do stáří cca 3,5 roku, tedy od ledna 2015 do dneška. Další příspěvky od roku 2010 jsou přístupné jen bez fotografií a ty předchozí jsou zatím k dispozici jen na redakčním serveru a příspěvek zde lze vyhledat a zaslat elektronickou poštou. Na Internetu se první články z Českotřebovského zpravodaje objevily již v roce 1997 díky spolupráci s Dislokovaným pracovištěm DFJP v České Třebové ještě v době, kdy bylo k dispozici jen vytáčené telefonní připojení k internetu..
Postupně články přibývaly. Ukázalo se, že návštěvnost stránek se bude zvyšovat, bude-li zajištěna pravidelná aktualizace příspěvků.Těch bylo pořád dost, čekaly na zveřejnění v tištěném vydání zpravodaje. Tak vznikl nejdříve týdeník a od 3. května 2003 potom elektronický deník. Od této doby mám tedy postaráno o večerní program...
Tuto práci jsem zajišťoval samozřejmě vedle svého zaměstnání, za kterým jsem dojížděl 35 let do Ústí nad Orlicí. Dnes už nikam nejezdím a mohl bych mít více času. Pravda to ale není, každý den přichází desítky mailů a práce roste pod rukama.... Doba se zrychlila, tištěný měsíčník nestačí, je třeba rychle reagovat, dávat aktuální zprávy.  Ty jsou pak samozřejmě trochu jiné než v tisku. Elektronický deník může rychle reagovat, osloví dnes 900 - 1000 návštěvníků stránek denně, přes 300 000 ročně..  V případě elektronického deníku odpadá distribuce tiskoviny, aktuálně si mohou zprávy  z České Třebové přečíst  třeba krajané v Německu, ale i v Austrálii, Americe i Japonsku.
Českotřebovský deník  bude pokračovat, věřím, že se jistě dočká své "dospělosti" a že bude dále potřeba. 
Milan mikolecký
 
Zahajovací víkend letošní letní sezóny na Pekláku

Sezónu v bike parku a na terénních kárách startujeme 5.5. prodlouženým víkendem 5.-8.5.
Jezdíme denně 10-18 hodin. Odkazy na dvě akce které u nás budou probíhat o víkendu 12-13.5.
Velká testovací akce kol Scott: https://www.facebook.com/events/973929329455359/
Škola jízdy na kole pro začátečníky i pokročilé:  http://dolekop.com/kurzy-a-akce
 
Otrava ryb v Třebovce

Od Bezděkova po Chmelnici  jsou v Třebovce na úseku od Bezděkova po Benátky od 3. 5. mrtvé ryby. Případ je šetřen inspekcí životního prostředí. Pravděpodobný původce otravy, odkud unikly jedovaté látky do vody se šetří, zřejmě šlo o selhání obsluhy při manipulaci a chemickými látkami. Na vině tedy bude pravděpodobně lidský faktor v jednom významném českotřebovském podniku. Ryby budou z koryta řeky odstraňovány členy MO ČRS během sobotního dopoledne 4.5. Večerní déšť však zvedl vodu v Třebovce a vodu zakalil, mrtvé ryby mohly být spláchnuty po proudu do dalších lokalit. Jejich odstraňování bude proto složitější. Škoda však nebude malá.
 
COOP Diskont otevírá v pátek 4.5. v 8 hodin

Zatímco Pošta partner je již v provozu od 2. května, v pracovní dny od 10 - 17 hodin a ještě také v sobotu od 9 do 12 hodin, tak prodejna potravin  se ještě ve čtvrtek připravovala k otevření pro zákazníky. Nové regály se plnily zbožím, zkoušel se pokladní systém. uspořádání prodejny o prodejní ploše 450 metrů čtverečních je proti předchozímu stavu zcela změněno. Není to mimořádně velká plocha, ale rozhodně zajímavě uspořádaná a vybavená, bude zde radost nakupovat. Aspoň toho tolik při nákupu nenachodíte. Parkoviště je připraveno přijmout první zákazníky. COOP DISKONT bude poprvé otevřen v pátek od 8 hodin ráno. (mm)

Město přišlo o možnost budoucího rozšíření budovy krytého bazénu

V loňském roce zastupitelstvo města akceptovalo doporučení rady města a odmítlo nabídku majitele nemovitosti na odkoupení restaurace Sauna v těsném sousedství krytého plaveckého bazénu s tím, že v budoucnu by měla o odkup usilovat městská společnost Eko Bi, která má budovu krytého bazénu ve svém základním jmění. Odkupem by vznikla šance na další rozšíření poskytovaných služeb. Konkurence mezi bazény v regionu se přiostřuje a bude záležet na tom, co který bazén nebo relaxační centrum nabídne.

Brzy potom se ukázalo, že odmítnutí nabídky nebylo dobrým rozhodnutím, město mělo reagovat a především komunikovat jinak. Majitel nemovitosti nabídl odkoupení nemovitosti svému nájemci, tedy Petře Kosárové. Ta na nabídku kývla a zřídila zde unikátní "Dětskou ZOO", kavárnu s areálem pro děti. Odkoupení nabízené nemovitosti nebylo dlouho uvedeno na  katastrálních mapách a to bylo využito pro mlžení a "informace" v tom smyslu, že město přece jen nabízený objekt získá. Nyní je všechno jasné, o šanci na rozšíření prostor pro krytý bazén jsme přišli.  Město tak "utřelo nos", přišlo o zajímavou možnost rozšířit nabídku služeb krytého bazénu a to vlastní vinou. (mm)

 

"Květinový záhon" na Tyršově náměstí (výsadba 2017) stál 154 tisíc Kč


Výsadby na ploše podél silnice I/14 před Gymnáziem v České Třebové  byly realizovány v roce 2017, cena činila 127 465,50 Kč (cena bez DPH), 154 233,30 Kč (včetně DPH).
Výsadby realizovala a dílo fakturovala Ing. Renata Břeňová, IČ 656 88 015.
Informace byly vyžádány na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zveřejněny  v plném znění (tedy i s dalším údaji) na webové stránce města.
Letos v dubnu se zde dělaly další úpravy: byla zejména postavena zábrana mezi dlážděnou částí a zmíněným záhonem.
Oplocení květinového pásu (záhonu) podél silnice I/14 bylo realizované 24.04.2018. Cena činila 29.395,00 (cena bez DPH), 35.568,00 Kč (včetně DPH). Občanům se opatření nezamlouvá, zejména proto, že vyhání chodce při přecházení ulice až na chodník "U Chmelíků", kde je díky provozu vozidel jedoucích od Skalky za zatáčkou  přecházení ještě nebezpečnější než přímo z chodníku vedoucího od Farářství v ulici Krátké. Přitom chodec při přechodu v tomto místě žádné předpisy neporušuje. Instalace zábrany nebyla podle vyjádření publikovaného na webových stránkách města projednána ani s odborem dopravy ani Dopravním inspektorátem Policie ČR. V původním projektu úprav chodníků podél I/14 nebyl zmíněný zákon doveden až k vjezdu do ulice Krátké, viz dále uvedený obrázek. Úprava na současný stav byla provedena tedy nad rámec schválené projektové dokumentace. Provedené úpravy však byly zřejmě nakonec zkolaudovány.

Poděkování za vstřícnost a lidský přístup 

Poděkování patří všem v ordinaci očního lékaře MUDr. Ondřeje Blohoně. S velmi srdečným a lidským pochopením jsme se  jinde v takové míře nikde nesetkali. Děkují Malínkovi, Česká Třebová.
 
Silnice 315 na Hrádek a Choceň bude dlouhodobě neprůjezdná
velká etapová rekonstrukce

Stavební činnost na silnici II/315 bude pokračovat i nadále. Pardubický kraj na této spojnici mezi Ústím nad Orlicí a Chocní postupně připravuje několikaetapovou modernizaci, která povede k většímu komfortu cestování, ale taky zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání schválila výběr dodavatele na rekonstrukci další etapy v úseku Loučky až po křižovatku se silnicí III/36016. Předpokládaná cena podle projektové dokumentace činila 94,5 milionů korun bez DPH. V rámci výběrového řízení se cenu realizace podařilo snížit na 71,6 milionů korun. Radní zároveň schválili zahájení výběrového řízení na další úsek od zmíněné křižovatky až po obec Hrádek v délce 700 metrů a předpokládané ceně 60 milionů korun.
„Pro rekonstrukci velmi důležité spojky mezi Ústím nad Orlicí a Chocní využíváme finanční prostředky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a postupně jednotlivé etapy soutěžíme a zahajujeme. Po velikonočních prázdninách jsme obnovili stavební činnost na části komunikace v průtahu obcí Hrádek, kde počítáme s dokončením prací na konci letních prázdnin, takže autobusová i osobní doprava se na svoji původní trasu vrátí již od nového školního roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V červnu zahájíme rekonstrukci dalšího úseku z Louček přes Svatý Jiří, Jehnědí až po křižovatku směrem na Sloupnici za téměř 72 milionů korun a následně budeme pokračovat od křižovatky až po Hrádek s tím, že v tomto případě jsou předpokládané náklady na stavbu před soutěží 60 milionů korun. V rámci přípravy staveb děláme vše proto, abychom obyvatelům co nejvíce usnadnili cestování v průběhu úprav. Uvědomujeme si ale, že objízdné trasy mohou být často komplikované, nicméně v této oblasti jediné možné,“ řekl hejtman Netolický. „I přes snahu zkrátit celkovou dobu uzavírek bych chtěl občany okolních obcí požádat o větší míru trpělivosti. Jakmile budou tyto rekonstrukce dokončeny, získá celá oblast moderní a kvalitní silnice, které lidé jistě ocení,“ sdělil hejtman Netolický.
Celá stavba z Louček až po křižovatku na Sloupnici bude probíhat po etapách v úsecích stanovených plánem, který byl zpracován na základě požadavků orgánů státní správy a konzultován se starosty všech obcí v území (Jehnědí, Sudislav, Svatý Jiří, Oucmanice, Hrádek, Sloupnice). „Musíme v rámci modernizace silnice II/315 zkoordinovat čtyři na sebe navazující stavby, z nichž poslední by měla být dokončena na podzim 2020, což samozřejmě není technicky snadné. Samotná stavba mezi Loučkami a křižovatkou na Sebranice bude realizována po dílčích etapách. Chtěli jsme především zachovat dopravní obslužnost obcí, zejména Jehnědí a Sudislavi, které leží uprostřed upravovaného úseku a nemají jiné kvalitní komunikační napojení než modernizovanou komunikaci II/315,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „V rámci investice budeme sanovat konstrukční vrstvy vozovky, včetně nových asfaltových vrstev. Zmodernizujeme příčné i podélné propustky, včetně souvisejících úprav stávajícího odvodňovacího systému, postavíme opěrnou zeď a pro zvýšení bezpečnosti doplníme do kritických míst odpovídající zádržný systém. Samozřejmostí je modernizace přechodů pro chodce a autobusových zastávek, což ocení především cestující využívající naší regionální dopravu,“ dodal náměstek hejtmana Michal Kortyš.
V kraji probíhají konkurzy na pozice ředitelů škol

Na čtyřicet ředitelů středních škol a školských zařízení v Pardubickém kraji podstupuje v těchto dnech konkurzy, které v souladu se školským zákonem vypsal Pardubický kraj po šesti letech od jmenování stávajících ředitelů. Za přítomnosti zástupců kraje, ale i dalších odborníků z oblasti školství a veřejné správy probíhají druhá kola konkurzních řízení, ze kterých vzejdou nejen noví, ale také do své funkce znovu potvrzení ředitelé, kteří se funkcí ujmou na dalších šest let. Kromě středních škol se výběrová řízení týkají také speciálních škol a pedagogicko-psychologických poraden.
Tento postup není ničím výjimečným, ostatně je využíván také v dalších krajích. Pro ředitele samotné se také nejednalo o žádné překvapení, jelikož jsme jim tento postup avizovali na první společné poradě po krajských volbách. Školský zákon nám tento postup umožňuje a společně s kolegy jsme se shodli na tom, že konkurzy nám dávají šanci seznámit se blíže s rozvojovými plány nejen stávajících ředitelů, ale i dalších adeptů. I v případě, že se do konkurzu hlásí stávající ředitel, chceme znát jeho vizi do roku 2024, protože evidujeme řádově 15 škol, kde pociťujeme pokles uchazečů a studentů. Musíme tak znát, kam chce ředitel školu směřovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se řady výběrových řízení osobně účastní. „Stejně jako politici musí svůj mandát neustále před občany obhajovat, a je to tak správně, mají ředitelé možnost přesvědčit, že jejich plány do budoucna povedou k dalšímu rozvoji školy, zatraktivnění oborů a přilákání dalších studentů,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj vyhlásil celkem 39 konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů nebo ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem. K dnešnímu dni proběhlo čtrnáct z nich. Jednání konkurzních komisí jsou neveřejná a konečné rozhodnutí je v kompetenci Rady Pardubického kraje. „Do 21. března Krajský úřad přijímal přihlášky, v dubnu probíhala první a v současné době se konají druhá jednání konkurzních komisí, která potrvají až do června. O vhodnosti, případně pořadí uchazečů rozhoduje komise po komplexním posouzení z hlediska přínosu pro činnost dané školy, pro úroveň vzdělávání, výchovy a hospodaření, s přihlédnutím k předložené koncepci a výsledku řízeného rozhovoru,“ vysvětlil radní pro školství Bohumil Bernášek.  V České Třebové obhajuje místo ředitele gymnázia Mgr. Josef Menšík, který do této funkce nastoupil před šesti lety.
 
Žáci už vědí, zda byli přijati na střední školy

Včerejšek byl nejzazším termínem, kdy měli ředitelé středních škol vyvěsit výsledky prvního kola přijímacího řízení. Všichni žáci pátých i devátých tříd tak už vědí, zda byli přijati na střední školy či víceletá gymnázia.
Žáci, kteří byli přijati, neobdrželi rozhodnutí o přijetí, ale o svém úspěchu se dozvěděli ze zveřejněného seznamu přijatých uchazečů, většinou na webových stránkách dané školy nebo jiném přístupném místě. Přijatí uchazeči mají ode dne vyvěšení 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku, kterým potvrdí svůj zájem studovat na dané škole.
Nepřijatí žáci ale nemusí věšet hlavu. Řada škol vyhlašuje další kola přijímacího řízení. Důležitou informací je, že v těchto kolech přijímaček mohou zájemci podat neomezený počet přihlášek.
Všem přijatým žákům gratulujeme a těm, kterým se první kolo tolik nepovedlo, přejeme hodně štěstí u dalších kol. Na všechny se pak v září těšíme na některé z našich středních škol,“ komentoval radní pro školství Bohumil Bernášek.
 
Mladějovská úzkokolejka slaví sté narozeniny, provoz obnoven na celé trati

Po patnácti letech, kdy byla historická úzkokolejka z Mladějova na Moravě na Moravskotřebovsku v provozu pouze v části své trasy, se dobrovolníkům podařilo rekonstruovat poslední část trati a obnovit tak muzejní provozí provoz v celé její délce. První vlaky pro veřejnost do obnovené stanice Hřebeč doly dorazí v sobotu 5. května 2018, téměř na den přesně sto let poté, co Moravské místodržitelství v Brně projekt výstavby této původně průmyslové úzkokolejky schválilo.
Jedenáctikilometrová mladějovská drážka o rozchodu pouhých 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu tehdy strategických surovin – lupku a šamotu. Svému účelu sloužila až o roku 1991, kdy byly doly na Hřebči i šamotka v Mladějově na Moravě kvůli nerentabilitě uzavřeny. Až do konce provozu byly na úzkokolejce využívány původní parní lokomotivy polotendrové konstrukce, které se nikdy nepodařilo nahradit modernějšími motorovými, díky čemuž se dochovaly dodnes. Také díky tomu nepotkal mladějovskou úzkokolejku osud ostatních průmyslových drážek, ale jako unikátní technická památka se stala vyhledávaným turistickým cílem.
Sdílení zdravotních dat i obrazové dokumentace

Elektronické zdravotnictví, tedy tzv. eHealth, bylo jedním z témat posledního zasedání krajských radních. Ti rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele, který zmodernizuje stávající systémy pro zobrazení a sdílení obrazové zdravotnické dokumentace.
Hlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnit zdravotnické služby koordinovaným sdílením informací a obrazových zdravotnických dat. To by mělo usnadnit práci zdravotnickému personálu a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že tato dílčí část celého projektu eHealth by dle předpokladů měla vyjít na více než 6 milionů korun. „Celkem budou v rámci elektronizace zdravotnictví realizovány tři projekty v celkové hodnotě 45 milionů korun. Velkou část financí získá kraj z Integrovaného regionálního operačního programu,“ dodal hejtman.
„V této fázi dojde k pořízení softwaru a hardwaru, který je nutný ke zvýšení dostupnosti obrazových zdravotnických dat. Nový informační systém zajistí vyšší bezpečnost a spolehlivost, umožní propojení a sdílení dat a informací mezi poskytovateli zdravotní péče na celorepublikové úrovni,“ konkretizoval radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. „Informační systémy by měly být čitelnější a univerzálnější. Lékař z jedné nemocnice se tak například bude moci jednoduše podívat na zdravotní dokumentaci pacienta, který byl ošetřen v jiné nemocnici, což personálu výrazně ulehčí práci,“ vysvětlil radní Valtr.
Je to důležitý krok k dalšímu zefektivnění provozu našich nemocnic při dodržování všech požadavků na bezpečnost a ochranu dat pacientů. Informace o nemocných budou rychle dostupné pro zdravotnický personál, bude možné je sdílet a rychleji rozhodnout o dalším průběhu léčby. Odstraní se tak bariéry, které limitují zlepšování a podporu vlastních zdravotnických procesů nebo realizaci nových služeb,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
Rekonstruovaná tělocvična v Horním Jelení

V Horním Jelení nedaleko Holic byla za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty obce Petra Tupce otevřena zmodernizovaná tělocvična zdejší základní školy. V rámci slavnostního otevření se uskutečnila soutěž O hejtmanův pohár, které se v roli střelce na basketbalový koš zúčastnil i hejtman. Celkové náklady na rekonstrukci tělocvičny činily 1,6 milionu korun.
„Tělocvična je jediným krytým sportovištěm ve městě, takže nachází uplatnění nejen pro základní školu, ale také pro fotbalisty, hasiče a další oddíly, které ve městě působí. Hala je nyní moderní a splňuje parametry pro všechny druhy sportů. Obec vyšla rekonstrukce na 1,6 milionu korun s tím, že 1,3 milionu pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se aktivně zúčastnil jedné ze sportovních soutěží. „Podobné soutěže a aktivity jsou důležité, protože podněcují děti k většímu sportovnímu zápalu a pohybu obecně. Dlouhodobě slýcháme, že mladá generace dává přednost jiným než pohybovým aktivitám. Jsem rád, že kromě klasické tělesné výchovy se pořádají nad rámec různé soutěže a sportovní festivaly, které dětem představí i sporty, o jejichž existenci neměly často ani ponětí,“ řekl hejtman Netolický.
Ten se starostou Petrem Tupcem hovořil také o problematice dopravní infrastruktury v obci. „V případě oprav a uzavírek na silnici I/35 je objízdná trasa často vedena centrem obce, což samozřejmě znesnadňuje pohyb nejen občanům, ale dochází také k ničení komunikací, které nejsou na kamiony uzpůsobené,“ uvedl hejtman Netolický, který zmínil také projekty, které kraj v okolí obce připravuje. „Jedná se o komunikaci z Horního Jelení na Jaroslav a směrem na Ostřetín. První z nich bychom rádi rekonstruovali již v letošním roce a v případě druhé projektujeme,“ doplnil hejtman Netolický.