Českotřebovský deník 133/2018 (4/5) 
Nový nájemce hostince U Sitařů v Kozlově.

Od 1. června 2018 získala právo provozovat zdejší hostinec  a prostory domu čp. 1 (včetně sálu) v Kozlově paní Renata Sodomková ze Svitav - Lačnova. Rada města schválila pronájem prostor za částku 8000 Kč/ rok.  Předchozí nájemce p. Voleský zde končí, inventář  restaurace město odkoupilo za částku 40 tis. Kč.
 
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů“ mezi městem Česká Třebová a pověřencem Mgr. Karlem Honlem, se sídlem Chelčického 1138, 560 02 Česká Třebová, IČO 736 52 326 Pověřenec pro ochranu osobních údajů  bude poskytovat služby také pro všechny mateřské a základní školy v České Třebové a také pro DDM Kamarád a pro příspěvkovou organizaci Sociální služby. Funkce pověřence je zřízena v souladu s nařízením  GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), jehož cílem je zvýšit ochranu osobních dat. Jde také o povinností zaměstnavatele při vydávání vnitřních předpisů v souvislosti s legislativou a implementace nařízení GDPR do textu interních dokumentů.
 
Hasiči na Parníku a ve Skuhrově získají díky velké dotaci nové dopravní automobily

Rada města schvalila  zadávací podmínky a uveřejnění výzvy pro uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby „Dodávka dopravních automobilů pro JSDHO Parník a Skuhrov“. Dodávka těchto automobilů bude podpořena  dotacemi, na které se podílí Generální ředitelství HZS ČR a také Pardubický kraj. "K částce 450 tisíc korun, kterou poskytne stát, přidáme jako kraj 300 tisíc korun pro každou z jednotek na pořízení dopravního automobilu, který je nedílnou součástí činnosti každé jednotky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Díky této podpoře, která je nejvyšší v historii kraje, získávají obce velké množství prostředků, které posunou techniku hasičů  v České Třebové na Parníku a ve Skuhrově opět o kus výše.
 
Nebezpečný přechod u Billy
Chtěl bych upozornit na podle mého názoru nebezpečný přechod pro chodce u Billy. Keře ukrývají chodce do poslední chvíle i když už jsou na přechodu. Myslím, že by bylo bezpečnější tyto keře u přechodu odstranit dříve, než tam někdo skončí pod autem.
Radoslav Plodr   (Pozn. red.:  podnět na změnu jsem přeposlal na odbor dopravy MěÚ)

K oplocení květinového pásu (záhonu) podél silnice na Tyršově náměstí

Dílo bylo realizované 24.04.2018. Cena činila 29.395,00 (cena bez DPH), 35.568,00 Kč (včetně DPH). Občanům se opatření nezamlouvá, zejména proto, že vyhání chodce při přecházení ulice až na chodník "U Chmelíků", kde je díky provozu vozidel jedoucích od Skalky za zatáčkou  přecházení ještě nebezpečnější než přímo z chodníku vedoucího od Farářství v ulici Krátké. Zvláště pro méně pohyblivé občany. Přitom chodec při přechodu v tomto místě žádné předpisy neporušuje. Instalace zábrany nebyla podle vyjádření publikovaného na webových stránkách města projednána ani s odborem dopravy ani Dopravním inspektorátem Policie ČR.
V původním projektu úprav chodníků podél I/14 nebyl zmíněný záhon doveden až k vjezdu do ulice Krátké, viz dále uvedený obrázek. Úprava na současný stav byla provedena tedy nad rámec schválené projektové dokumentace. Provedené úpravy však byly zřejmě nakonec zkolaudovány.


Velebný & Kulda pro dobrou náladu na prodloužený víkend 

První dojmy z nového Diskontu

Jen jedna ohraničená řada vozíků, takže musíte čekat. Ne každé plastové kolečko je pro uvolnění vozíku vhodné, je dobré mít sebou  mince.  Prostor uvnitř je poměrně velký, trochu to připomíná sklad v továrně. Uličky jsou užší, zato ceny prakticky u všeho vyšší. Tu se zdražilo o 1,-Kč, tu o 2,- atd. Na cenu zeleniny je lepší se nedívat. Orientace ve zboží bude po pár návštěvách snad dobrá. Jen cenovky jsou někde přes sebe, takže nevíte, co k čemu patří. A poměrně málo světla. To abyste si bez lupy nemohli o zboží nic přečíst?  Pošta je maličká, sednout si a vyplnit složenku už nepůjde. Jestli bude dostačující, ukáže čas.Na staré poště byly židle hodně využívané, zvl. při vyplňování. (VV)
 
Kraj připravuje stavbu nové nemocnice v Moravské Třebové

S městem jedná o převodu pozemku a budovy polikliniky
Zástupci Pardubického kraje pod vedením hejtmana Martina Netolického a radního pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra jednali ve čtvrtek odpoledne o dalším postupu ve věci stavby nové nemocnice v Moravské Třebové na pozemku po bývalé dětské nemocnici. S představiteli města debatovali nejen o probíhající přípravě projektu, ale jednali také o konkrétních podmínkách převodu pozemku a budovy polikliniky z města na kraj.
 „Výstavba nové moderní zdravotnické budovy, která odpovídá 21. století, je pro nás v současné době jednoznačnou prioritou. Podle stávajícího zadání děláme všechno proto, abychom plnohodnotnou budovu včetně výjezdové stanice záchranné služby postavili za řádově 150 milionů korun do konce roku 2020. Finanční krytí této částky očekáváme v letech 2019 a 2020 v kombinaci vlastních zdrojů kraje a úvěru, který bude využit na zdravotnické investice, primárně pak na stavbu centrálního příjmu v Pardubicích,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Se zástupci města nyní konkretizujeme podmínky převodu budovy polikliniky a pozemku, na kterém budova vyroste. Poliklinika by měla být převedena bezúplatně s tím, že pokud nebude po čase ke svému účelu využívána, tak jí městu za stejných podmínek převedeme zpět. V případě pozemku by se mělo nejprve jednat o souhlas s povolením stavby a po kolaudaci budovy by měl být pozemek bezúplatně převeden se zárukami pro město i kraj,“ řekl hejtman Netolický s tím, že krajští radní budou na svém jednání 14. května projednávat projektový záměr výstavby nové nemocnice. Kraj již v letošním roce uvolnil finanční prostředky na přípravu projektu.
Obrysy připravovaného projektu nastiňuje krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Nová nemocnice by měla mít tři stanice po 30 lůžkách následné péče, což je více než v současném stavu. Součástí projektu je také stravovací provoz, rehabilitace, biochemická laboratoř a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanitní vozy. Město tak o své zdravotnické zařízení nepřijde, ba naopak jej posuneme na mnohem vyšší úroveň. Navíc bude provozovatel a vlastník budov pouze jeden, a tím bude Pardubický kraj,“ vysvětlil  radní Valtr.
Výstavba nemocnice na pozemku po bývalém dětském oddělení je pozitivně vnímána také ze strany města Moravská Třebová, které však požaduje garance, že toto zařízení skutečně vznikne. „Jednoznačně chceme mít jistotu, že pokud bezúplatně převedeme budovu polikliniky a pozemek po bývalém dětském oddělení, tak v těchto prostorách skutečně vznikne zařízení pro zdravotnické a sociální služby. Proto nyní řešíme s krajem vzájemné kompenzace a záruky. Věřím, že tato jednání brzy uzavřeme a občané tak získají jistotu moderního zdravotnického zařízení v našem městě,“ sdělil starosta města Miloš Izák.