Českotřebovský deník 136/2018 (8/5) 
Jarní rekondice Rosky Ústí nad Orlicí

Nastalo voňavé, rozkvetlé  jaro a členové Rosky Ústí nad Orlicí z celého pardubického kraje se sešli ve dnech 21. - 27. 4.2018 na jarním rekondičním pobytu v příjemném prostředí penzionu Pastviny. Účastníky čekal bohatý program. Stěžejní byla jako vždy pohybová aktivita a cvičení pod vedením vyškolených cvičitelek, které svým příspěvkem cvičení obohatila také rehabilitační sestra, paní Libuše Částková. Z přednášek byla velmi inspirativní přednáška na téma "Zdravá výživa" doplněná ukázkami příprav vhodných snídaní. Zajímavé byly také informace o práci hasičů v podání profesionálního hasiče, pana Ing. Jana Špinlera. Pan Libor Dadej přijel z firmy DMA Praha a seznámil přítomné s kompenzačními pomůckami pro lidi s různými handicapy. Oblibě se vždy těší cestopisná putování, tentokrát manželé Kubíkovi vyprávěli o cestě po Kamčatce. Program obohatila zajímavá exkurze pastvinské vodní elektrárny. Na závěr se všichni těšili na hudební večer, společně si zazpívali a poveselili se.
Rekondice se vydařila, domů se všichni rozjížděli spokojeni  a s přáním krásného léta.  Hana Pauková
 
Na zimáku je již naplánován začátek ledové sezóny na 13. srpna

Ve středu 2.5.2018 proběhla schůzka zástupců týmů účastnících se CHL, ovšem s malou účastí. přesto schůzka měla význam pro diskuzi o  potřebných změnách v soutěžním řádu nového ročníku CHL. Pravidla pro sezonu 2018/2019 se oproti verzi ze sezony 2017/2018 měnit nebudou. 
Dodatek k pravidlům tzn. "Pokutování hráčů" bude pro novou sezonu zpřísněn (vše bude směřováno k větší ochraně rozhodování rozhodčích). Systém hry bude stanoven až na základě počtu přihlášených týmů, soupisky musí být podepsány před zahájením ligy, na přihlášce je nové upozornění na použití osobních údajů, ve statistikách a výsledcích nebudou nadále používána data narození (budou nahrazena jiným údajem / kódem. Cena zápasů a zároveň celé ligy bude upřesněna na základě množství přihlášených týmů. Startovné je stanoveno na 1 000,- Kč
Pravděpodobný termín zahájení sezony s ledovou plochou, je prozatím stanoven na 13.8.2018, už nyní lze objednávat volný prostor k tréninkovým zápasům u Davida Píši na zimním stadionu.  (re)
Zábrany u gymnázia 

Zábrany ukazují, jak velká je snaha  radnice zabránit přecházení hlavní ulice na křižovatce Krátká - Podbranská a zahnat lidi až na světelnou křižovatku. Doba je stále více uspěchaná, a tak zacházka až na světla, čekání na zelenou a zpětný přesun po druhém chodníku  by jistě nechtěl absolvovat žádný z těch, kteří chtějí na této křižovatce přechodům přes silnici s velkou vehemencí bránit.  Proto vznikl osázený záhon za 154 tisíc Kč a plůtek za 34 tisíc Kč, tedy slušný kšeft pro dodavatele. Ten záhon neměl být až do křižovatky, dokumentuje to výkres ze schválené dokumentace prezentované na webu ke smlouvě.

Přesto se záhon prodloužil a město muselo nechat dle informace odboru dopravy MěÚ nové řešení dodatečně zlegalizovat. Nyní už má všechna potřebná razítka, jinak by nebylo možné čerpat evropskou dotaci. Instalovaná zábrana se možná hodí někam na okraj záhonu, který potřebujeme v parku  někde dočasně ochránit, ale ne jako zábrana k silnici. Zde by mělo mít zábradlí potřebnou pevnost a  také výšku 70 cm.  Lidi, kteří chtějí nebo musí přejít stejně přejdou a nebezpečí se pro ně přecházením v křižovatce ještě zvětšilo. Chceme-li předejít  nehodám s nepříjemnými následky je požadavek na snížení rychlosti na hlavní ulici při jízdě dolů logický. Jediným řešením je omezení rychlosti a řádné výrazné grafické vyznačení na silnici, příčné drsné pruhy, nebo klikaté čáry (jako v Litomyšli u Klášterních zahrad).  Značený přechod na této křižovatce nebude a nelze zde realizovat ani tzv. místo pro přecházení. Projektanti to řeší tak, jako by chodci ve městě nebyli.  Ale jsou a chodí a mnozí jsou i méně pohybliví. Z Farářství chodí ke skříňce kde je vyvěšeno parte, také do Diskontu, na poštu, do "komunálu". Chodí zde sem tam i děti do školy a do hudebky. A nejde jen o chodce, snížení rychlosti je třeba i pro bezpečné odbočení vozidel vlevo do ulice Krátké. Pokud  to nelze zařídit, pak nám jsou všechny provedené úpravy na nic, čert nám je byl dlužen...(mm)