Českotřebovský deník 139/2018 (10/5)
Den Země v České Třebové


Jako každoročně i letos připravilo město Česká Třebová ve čtvrtek dne 10. května pro školy i veřejnost oslavu Dne Země, po druhé se tato akce konala v parku Jvaorka . Cílem byla podpora informovanosti o životním prostředí a způsobech jeho ochrany zejména mezi dětmi a dospívajícími. Pro více než 800 dětí byla připravena cesta plná úkolů a soutěží na 14 stanovištích, na jejímž konci čekala na děti sladká odměna nebo hračka. O doprovodný vzdělávací program se mimo jiné také postarala společnost EKO-KOM, která pomocí zábavných her a programů učila děti třídit. Mnohé s tříděním poradit nepotřebovaly, protože je pro ně přirozené, jak organizátorům vysvětlil osmiletý chlapec. Pro některé dětí ale bylo novinkou, že mají triko z odpadků, konkrétně z plastu, že 60 % oblečení je z recyklovaného plastu, a také že spí v „odpadcích“ (umělá vlákna v peřinách).
Kromě zmíněných aktivit bylo pro vyšší ročníky základních škol a školy střední připraveno promítání filmu Planeta Česko, spojené s besedou s jeho režisérem Mariánem Polákem. V rámci tohoto programu byly také vyhlášeny výsledky videosoutěže Můj eko život.  Fotoreportáž z této opravdu dobře připravené akce najdete ve zvláštním příspěvku ZDE

 

Rekonstrukce ústeckého aquaparku se dokončuje, otevřen bude 22. června

V září 2017 byla zahájena v Aquaparku Ústí nad Orlicí rozsáhlá rekonstrukce bazénů spočívající v instalaci nerezových van. Důvodem realizace akce byl havarijní stav keramických obkladů a značné ztráty vody unikající netěsnícím dnem.
Při rekonstrukci došlo zejména k demolici částí bazénů, odkrytí a úpravě technologických rozvodů a instalaci nerezových van a brodítek ve všech bazénech. Součástí je také instalace nových atrakcí jednak ve velkém bazénu a zejména pak v dětské části.  Nerezová konstrukce byla zvolena, protože má vyšší životnost než jiná řešení a minimalizuje riziko úniků vody. V průběhu rekonstrukce jsme byli nuceni, po jejich odkrytí, reagovat na skutečný technický stav některých částí jak technologie, tak i stavebních částí a řešit celou řadu technických problémů. Z tohoto důvodu budou celkové náklady rekonstrukce činit cca 34 mil. Kč oproti předpokládaným 30 mil.
Dokončení prací a předání hotových bazénů zhotovitelem je plánováno na 15. 6. 2018. Vlivem výše uvedených problémů tak došlo k přibližně čtrnáctidennímu zdržení, které však bylo nutné k řádnému provedení prací. Drobným nedostatkem bude ne zcela ideální stav travnaté plochy, kdy některé části zasažené stavbou budou bez travního povrchu, který bude zasetý, a musíme počkat na vzrůst. Přesto však věříme, že návštěvníci budou spokojení se zlepšením, které jim tato rekonstrukce přináší.
 Slavnostní otevření předpokládáme uskutečnit 22. 6. 2018, vzhledem k tomu, že po předání díla musí naší pracovnici zajistit závěrečné úklidy, rozbory vzorků vody a další drobné práce. Naším cílem je, aby ihned po slavnostním otevření začal Aquapark sloužit veřejnosti. Budeme tedy doufat, že i počasí nám tento cíl umožní splnit. Aktuální informace k zahájení provozu Aquaparku budeme pravidelně zveřejňovat na našich webových stránkách www.tepvos.cz, www.bazenusti.cz a www.facebook.com/tepvos.
Srdečně zveme všechny na koupání v novém Aquaparku a těšíme se léto 2018.
Vedení městské společnosti TEPVOS
Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R.Štefánika 234, tel. 606 748 616 www.ckm-tour.cz

Zveme vás na zájezd do Drážďan - nákupy v PRIMARKU s možností prohlídky města,
jedeme v sobotu dne 2.6.2018 odjezd z ČT ve 3,20 hodiny od rest. Beseda, Kč 670,-/osoba
Máme v nabídce autobusový zájezd s odjezdem z ÚO, ČT do Chorvatska,
Makarská, Baška Voda, Tučepi Prodloužený pobyt 12 dní termín: 22.8. - 2.9.2018 Kč 6 990,-/osoba
ubytování v apartmánech 250m od moře, možnost dokoupení polopenze za Kč 3 700,-/osoba
 

NOC KOSTELŮ V DLOUHÉ TŘEBOVÉ
OBOHATÍ ORCHESTR BÝVALÝCH ŽÁKŮ TŘEBOVSké Zušky

Noc kostelů  bude tentokrát s přízviskem „romantická“
Kostel sv. Prokopa v Dlouhé Třebové 19:00 hod.
 
Účinkují: 
Komorní orchestr bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová
Henriette – romantická zpěvačka
Po hudebním vystoupení možnost komentované prohlídky kostela,
výstupu na ochoz věže (jen s hladkou podrážkou a doprovodem).

Absurditou roku je zadržování odpočtů DPH

Podle údajů Finanční správy se jedná o pár miliard korun. Podnikatelům to ale vadí! Je jasné, že podvody je třeba odhalovat, jsou tu ale firmy, kterým jsou dlouhé měsíce nebo roky zadržovány nemalé peníze, což může vést ke značným problémům. A to není dobrý stav. Alespoň to potvrdilo letošní hlasování o největší byrokratický nesmysl. Odborným garantem ankety Absurdita roku, která je vyhlašována v rámci podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku, je Hospodářská komora ČR. Daňové kontroly jsou běžným nástrojem daňového řízení. V průběhu takové kontroly dodržování povinností podnikatele na dani z přidané hodnoty však není podnikateli vrácena DPH. Vzhledem k tomu, že v praxi bývají kontroly protahovány na měsíce až roky, ovlivňuje takový postup negativně finanční stabilitu firmy a může ohrozit samu její existenci. Třeba kvůli případným pochybnostem ohledně jedné transakce váznou podnikateli prostředky na účtu finančního úřadu v souvislosti s celou řadou dalších nesporných obchodních případů. Účinná a rychlá obrana proti tomu neexistuje, v každém případě to znamená, že firma své peníze jen tak neuvidí.
 
S velkým ohlasem se v anketě setkal také mnohým známý potravinářský průkaz. Ten vydává zpravidla praktický lékař na základě prohlídky a to na neomezenou dobu. Prohlídka by měla prokázat, že jste zdrávi a že netrpíte žádnou infekční chorobou. Držitel průkazu s neomezenou platností pak celé roky nemusí na žádné kontrolní vyšetření. Funkce potravinářského průkazu spočívá naštěstí už jen v jeho předkládání kontrolním orgánům. K čemu je ale takový doklad, kterým se může vesele prokazovat osoba bez ohledu na svůj aktuální zdravotní stav? Přinejmenším je to další administrativní zbytečnost, kterých zřejmě stále ještě není dost.
 
Třetí největší počet hlasů získaly zdravotní prohlídky.
Každý zaměstnavatel má povinnost uzavřít smlouvu s lékařem, kam budou povinně chodit zaměstnanci na preventivní lékařské prohlídky a které zaměstnavatel platí samozřejmě ze své kapsy. V nejméně rizikovém pracovním prostředí je povinnost zaměstnavatele zajistit preventivní prohlídku jednou za šest let, pro zaměstnance starší padesáti let jednou za čtyři roky. Každý pojištěnec má ale ze zákona možnost využít preventivní zdravotní prohlídky jednou za dva roky. Také zaměstnavatel má možnost v případě pochybností poslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku. Takže nařizovat všem bez výjimky preventivní zdravotní prohlídky postrádá smysl, dubluje už existující možnost – ale zato finančně a organizačně zase pěkně a bez pardonu dopadá na zaměstnavatele.
Anketa Absurdita roku má za cíl upozornit na zbytečné a často nesmyslné administrativní povinnosti a nařízení, které úřady ukládají podnikatelům. Absurdita roku však není jen populární anketou, ale současně účinným nástrojem ke snižování administrativní zátěže. Za dobu své existence přispěla k odstranění celé řady zbytečných zákonů a vyhlášek.  Například před pár dny asi všechny potěšila zpráva, že od července letošního roku bude možné vyřídit si řidičák v jakékoliv obci s rozšířenou působností. Absurdní situace a ukázka nepružnosti veřejné správy, kdy o vydání občanského průkazu bylo možné požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u řidičáku však jen podle místa trvalého bydliště, byla v nominacích na Absurditu roku vloni. Snad se dočkáme odstranění byrokratických nesmyslů i tentokrát!    David Pavlát

V Mladějově jezdí úzkokolejka až na Hřebeč  

Po patnácti letech, kdy byla historická úzkokolejka z Mladějova na Moravě na Moravskotřebovsku v provozu pouze v části své trasy, se dobrovolníkům podařilo rekonstruovat poslední část trati a obnovit tak muzejní provoz v celé její délce. První vlaky pro veřejnost do obnovené stanice Hřebeč doly jely v sobotu 5. května 2018, téměř na den přesně sto let poté, co Moravské místodržitelství v Brně projekt výstavby této původně průmyslové úzkokolejky schválilo.

Jedenáctikilometrová mladějovská drážka o rozchodu pouhých 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu tehdy strategických surovin – lupku a šamotu. Svému účelu sloužila až do roku 1991, kdy byly doly na Hřebči i šamotka v Mladějově na Moravě kvůli nerentabilitě uzavřeny. Až do konce provozu byly na úzkokolejce využívány původní parní lokomotivy polotendrové konstrukce, které se nikdy nepodařilo nahradit modernějšími motorovými, díky čemuž se dochovaly dodnes. Také díky tomu nepotkal mladějovskou úzkokolejku osud ostatních průmyslových drážek, ale jako unikátní technická památka se stala vyhledávaným turistickým cílem.
Po celou dobu od konce průmyslového provozu jsou existence a provoz úzkokolejky životně závislé na ochotě desítek a desítek dobrovolníků z celé České republiky, kteří úzkorozchodce věnují svůj volný čas a svou energii. Kvůli špatnému technickému stavu se přesto nepodařilo udržet v provozu celou trať a od roku 2003 byl provoz omezen pouze na šestikilometrový úsek Mladějov – Nová Ves. Obnova trati až na Hřebeč probíhala postupně od roku 2011. „Od léta 2015 byl provoz prodloužen do zastávky Josefka, od jara 2017 pak až k dolu Gerhard. Letošního 5. května oslavili provozovatelé , t.j. spolke Mladějovská průmyslové dráha 100. výročí úzkokolejky obnovením provozu až do konečné stanice Hřebeč doly. Náklady na obnovu trati byly vysoké. Částečně byly financovány z výnosů provozu pravidelných výletních vlaků, a rozhodující byl přístup sponzorů a partnerů.
Ani obnovením provozu na celé úzkokolejce práce dobrovolníků v Mladějově nekončí – kromě zajišťování provozu parních vlaků pro veřejnost se budou muset dále věnovat pravidelné údržbě celé trati, možná však budou mít již více času na své další projekty, například opravy historických vozidel nebo přípravu zpřístupnění památek na hornickou činnost na Hřebči.