Českotřebovský deník 145/2018 (16/5)
Brigáda - pravidelný úklid rodinného domu (Út a Pá) v dopoledních hodinách. Více info na tel.: 602 615 309
Nové dopravní hřiště v Třebovici otevřeno, můžeme závidět


Dne 4. 5. 2018 proběhlo slavnostní otevření Dopravního hřiště Třebovice. Samotnému otevření předcházela roční práce. Na začátku všeho byla návštěva hejtmana Pardubického kraje, JUDr. Martina Netolického, PhD., který naši školu navštívil právě před rokem. Poté, co si školu prohlédl, zúčastnil se výuky a promluvil s pedagogy, se zeptal, s čím by nám mohl pomoci. Našim snem bylo vlastní dopravní hřiště, abychom nemuseli dojíždět do okolních měst. Tento záměr se panu hejtmanovi líbil, a proto naši žádost podpořil. Díky jeho ochotě se nám podařilo získat 85 500,-, za které bylo pořízeno namalování hřiště, zakoupena byla kola, koloběžky, odrážedla, helmy, dopravní značky, vesty a koberec s dopravní tématikou do mateřské školy. Hřiště bylo vybudováno na asfaltové ploše obce Třebovice. Celá akce probíhala bez problémů i díky krajskému koordinátorovi Besipu, Ing. Otakarovi Švecovi, který se účastnil slavnostního otevření a starostovi obce Třebovice, Liborovi Gremlicovi. Všem patří náš velký dík. PhDr. Soňa Provazníková, ředitelka školy

Směrovky informačního systému osazeny na nových sloupcích

Nové osvětlení na ul. Dr. E. Beneše a Ústecké na sloupech veřejného osvětlení s eloxovanou povrchovou úpravou neumožňuje podle sdělení starosty města instalaci směrovek městského informačního systému, neboť by tím došlo (nebo snad mohlo dojít) k narušení povrchové úpravy, která se velmi obtížně opravuje. Vyžaduje proto umístění směrových tabulek systému jiným způsobem. Proto na křižovatkách vyrostly nové sloupky (často zbytečně v těsné blízkosti sloupu veřejného osvětlení) a jsou na nich nově pořízené směrové tabulky. Systém je určen především řidičům. Na sloupech veřejného osvětlení byly tyto informace přece jen umístěny přehledněji a lépe se hledaly, byl v tom jakýsi systém. Posuďte to z fotografií, sloupky jsou nyní umístěny většinou podle možností až za chodníkem. Přes tuto opatrnost je stejně každý ze sloupů VO těsně nad zemí (v oblasti působení  solných roztoků) navrtán  pro připevnění jeho uzemnění. Tomu se vyhnout nelze. Podobně jsou před přechody na sloupech VO umístěny dopravní značky. Při prezentaci projektu nového osvětlení nebyl tento nedostatek předem uveden, jde o vícepráci a vícenáklady, které musíme zaplatit navíc. Je možné položit otázku: bylo by dobře podobně řešit všechny ulice města? 

Tyršovo náměstí 16. května 2018 - obrubník položen a upraven

Společnost Chládek a Tintěra pracuje rychle a kvalitně, proto bylo možné 16/5 nafotit následující snímky. V mezích možností  byl také upraven záhon u nově položených obrubníků, pod kterými vede nově kanalizace. I zde jsou instalovány nové sloupky. Značek a informací je na krátkém úseku velká spousta. Silnice se rozšiřuje na 3 pruhy, mohla se proto  poněkud rozšířit i vozovka. Jezdí tu přece velké kamiony a další rozměrná vozidla a autobusy. Tato šance využita nebyla, i když tu je pro tento účel místa dost.  

Petrklíč pomáhá

Také máte rádi jaro? Já se nestačím vždy divit, jaký to dostáváme od milujícího Stvořitele úžasný dárek, když po zimě začne vše o překot pučet, rašit – zelenat se, žlutit. Okolo České Třebové se louky a stráně rozzáří žlutou léčivou bylinkou prvosenkou jarní. Říkáme jí petrklíč. Kde se v tom názvu vzal Petr, nevím, ale klíči rozumím tak, že pro nás otevírá jaro. Jaro plné života, radosti, naděje.
Ne všichni se však mohou radovat. Kolem nás je dost bolesti a trápení. Ale je tu jedna léčivá bylinka, která pomáhá trpícím, je klíčem k pomoci. Můj příběh začal v únoru 2016, když jsem měla úraz a zlomila si obě ruce. Nevím  jestli si umíte představit, co pro člověka znamená být bez rukou. Je to moc těžké, nezkoušejte to! Ale je tu ta bylinka. Je tu Petrklíč, komunitní centrum pomoci, pečovatelská služba. A musím říci, že mi moc pomohla. Je radost se dívat, když někdo pracuje a jde mu to od ruky. Děvčata z Petrklíče umí, jsou milá a potěší. Jejich služby využívám i nadále. Bylo jich u mě za ty dva roky pět, a všechny chválím a obdivuji jejich obětavost a pracovní nasazení. Děkuji Komunitnímu centru Petrklíč, s.z. za pomoc.
Alena Balousová
 
Úmrtí

Zdeňka Müllerová, 84 let Jelenice 1799 Česká Třebová
Josef Gombík. 70 let, Na Výšině 1899 Česká Třebová
Dana Plívová, rození Gregarová, 56 let Svitavy
Jana Koníčková, 73 letr Moravská 32101, Česká Třebová
Marta Pavlová, 87 let, Lhotka 199 Česká Třebová Čest jejich památce!
 
Otřesný zážitek na světelné křižovatce

Manžel chtěl přejít na světelné křižovatce ve směru od prodejny Kohinoor k domu Doubravových. Již při cestě na křižovatku si všiml, že ve frontě aut od Litomyšle, čekajících na zelenou, je první "esúvéčko" s pražskou poznávací značkou, což nám, znalým místních poměrů, vždy signalizuje zvýšit ostražitost při přecházení. Doslova život mu dnes ale zachránil vedle stojící pán, který na manžela promluvil ve chvíli, kdy chodcům blikla zelená. Manžel mu odpověděl a tím se o vteřinku s přecházením opozdili. Kdyby se tak nestalo, již v této chvíli bych mu zařizovala pohřeb. Řidič uvedeného auta vystartoval a vřítil se do zatáčky tak rychle, že by skutečně před střetem zabrzdit nedokázal a oba muži by skončili pod jeho koly. Bohužel, to není první případ, jehož jsme byli nechtěnými svědky. S bezohlednými spěchajícími řidiči se doslova roztrhl pytel. Částečným řešením, kromě zvýšené ohleduplnosti řidičů, na kterou však nelze spoléhat, by možná bylo umístění zrcadla k blikající značce chodce, která řidiče upozorňuje na přechod, na kterém se chodci právě nacházejí a která sama o sobě zřejmě není schopná zběsilé řidiče alespoň trochu zpomalit. Možná, kdyby v zrcadle spatřili přecházející osoby, že by trochu svoji agresivitu zmírnili. Iva Stolínová
Poznámka: zmíněná křižovatka je dopravní závadou a je špatně řešena. Je zvláštní, že se jí nijak nedotkne současná investice zvyšující bezpečnost podél I/14.  Chybné je především to, že zelená na semaforu  na hlavní I/14 umožňuje odbočování vlevo přes chodcům otevřený přechod!  Řidič odbočujícího auta musí dát přednost protijedoucím vozidlům a současně hlídat, zda mu na přechod někdo nevstoupil. Zvláště v zimě za  snížené viditelnosti to je velký problém. Změnit se to dá, ale to by se ještě více zhoršila propustnost křižovatky. Chodci by měli všude zelenou na všech přechodech a auta by stála. Jeden jediný chodec by tak např. zmáčknutím tlačítka zastavil dopravu  ve všech směrech....(mm) 
 
Nabouraný stožár veřejného osvětlení v Sadové ulici byl nově instalován
Nehoda vozidla autoškoly se stala v září loňského roku  a od té doby zde světlo na ulici docela chybělo,  osvětluje totiž také přechod pro chodce. Nakonec jsme se dočkali, dnes 16. května 2018  Eko Bi  instalovalo nový objednaný sloup. Lampy zde zatím nejsou, ale snad už čekat dlouho nebudeme.
 
Jak má úřad správně postupovat, pokud mu někdo nahlásí, že mi nadměrně kouří komín. Čím se musí prokázat, jakou má mít odbornost a musí mít nějaký záznam o tom, že se nejedná o roztápění? Stačí pouze pár nejasných fotek nebo to musí být doloženo nějakým videem?
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v § 17 odst. 2 stanoví povinnost provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji a jeho příslušenství a k používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je, že obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vznikne opakovaně podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, tj. například je v něm spalováno zakázané palivo nebo odpad, je překračována přípustná tmavost kouře nebo samotný kotel je provozován v rozporu se zákonem (včetně pokynů výrobce) nebo na něm neproběhla pravidelná revize provozu.
Kontrolu provádí pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností v souladu s kontrolním řádem. Prokazuje se zkoušku odborné způsobilosti z oblasti ovzduší a navíc obvykle prošli zvláštním kurzem ke kontrolám kotlů. Ke kontrole si dle kontrolního řádu navíc mohou přizvat další osobu (např. obecní policie, odborně způsobilá osoba určená výrobcem kotle).
V případě prvního podezření na porušování zákona obecní úřad provozovatele pouze písemně upozorní na podezření na porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření v podobě možnosti provedení přímé kontroly u zdroje.
Samotné oznámení o tom, že od souseda jde kouř z komína, nezakládá důvodné podezření na porušování zákona. Nepodložená stížnost tedy ke vzniku důvodného podezření a provedení kontroly nestačí. Důvodné podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší musí mít obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy podloženo důkazy, které nasvědčují tomu, že by mohla být porušována pravidla pro provoz spalovacího stacionárního zdroje. Důkazy představují zejména detailní fotografie či minimálně třicetiminutové nepřetržité video, které zachycuje kouř z komína se zjevně nepřípustým zabarvením nebo tmavostí (tj. délka videa prokazuje, že se nejedná o roztápění). Každý podnět musí obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhodnotit a individuálně posoudit, zda předložené důkazy zakládají důvodné podezření. Důkazy nasvědčující existenci důvodného podezření si může obecní úřad opatřit také sám. Při následném (druhém, opakovaném) důvodném podezření na nezákonné jednání může obecní úřad obce s rozšířenou působností přistoupit ke kontrole kotle. V souladu s pravidly kontrolního řádu lze provést kontrolu bez předchozího ohlášení i kontrolu, jejíž provedení bude provozovateli předem oznámeno. V rámci kontroly si kontrolující úředník vyžádá od provozovatele kotle dokumentaci ke kotli a doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle, pokud je již nemá k dispozici z dřívějška. Dále provede vizuální kontrolu stavu kotle a jeho součástí, například stav kotle, spalinových cest a jejich okolí z hlediska nánosů sazí a dehtu, zjištění neodborných zásahů na kotli a spalinových cestách, kontrola dostatečného přívodu spalovacího vzduchu, stav a funkčnost regulačních a ovládacích prvků kotle, kontrola druhu a stavu paliva ve spalovacím prostoru a u kotle, charakter popela.
Na základě provedené kontroly úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností vyhodnotí, zda provozovatel provozuje zdroj v souladu se zákonem a pokyny výrobce a zda dochází ke spalování nekvalitních paliv nebo odpadu. O kontrole je vždy sepsán kontrolní protokol, proti kterému může kontrolovaná osoba podat námitky.

Lhůty pro revize domácích kotlů se zřejmě prodlouží na tři roky


Lhůty pro revize domácích kotlů se zřejmě prodlouží o rok na tři roky a obce budou mít pravomoc zakázat vyhláškou spalování určitých paliv. Sněmovna by to měla podle doporučení výboru pro životní prostředí schválit v novele o ochraně ovzduší, která zvýhodní přimíchávání některých biopaliv do benzinu a do nafty. Poslanci budou o podobě předlohy hlasovat na schůzi, která začne zhruba za tři týdny.

V Lanškrouně spojí dvě speciální školy do jedné

Existenci dvou speciálních škol s nízkým počtem dětí v jednom městě nepovažuje krajská rada za výhodné jak pro žáky, tak pro zřizovatele těchto škol. Proto Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání rozhodla o sloučení Základní školy speciální Lanškroun, Olbrachtova se Základní školou Lanškroun, nám. A. Jiráska. Sloučení bude mít pozitivní dopad na vzdělávací proces a přispěje k efektivnější formě řízení školy tohoto typu.
V tomto případě se jedná o jediné místo v Pardubickém kraji, kde jsou v jednom městě dvě speciální školy. S ohledem na klesající počet žáků v obou školách, které poskytují vzdělávání dětem z Lanškrouna a blízkého okolí s různou mírou speciálních vzdělávacích potřeb, jsme se proto rozhodli sloučit tyto dvě školy v jeden právní subjekt,“ informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Sloučení škol nebude mít žádný dopad na výchovně-vzdělávací proces a dětem z Lanškrouna a okolí se nabídka nezúží, naopak dojde ke koncentraci a většímu propojení pedagogických sil a tím možnosti efektivnějšího využití speciálních pracovníků,“ uvedl vedoucí odboru školství krajského úřadu Martin Kiss s tím, že výhodou pro žáky i jejich zákonné zástupce bude prostupnost oborů vzdělání v rámci jedné školy.
Sloučení bude podle hejtmana výhodné i po finanční stránce. „Tento krok umožní řediteli nástupnického právního subjektu lépe hospodařit s přidělenými finančními prostředky a tvořit personální strategii. Kumulací některých agend dojde k úsporám, které mohou být využity ke zlepšení finanční situace zaměstnanců školy,“ řekl Martin Netolický.
V případě schválení krajskými zastupiteli dojde ke sloučení k 1. lednu 2019. Nástupnickou organizací se stane Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska. Ta poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova vzdělává žáky s těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami a autismem. V obou školách počet žáků dlouhodobě výrazně klesá, což souvisí se společným vzděláváním v rámci základních škol běžného typu.
 
Vývoj počtu žáků:
Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 - ve školním roce 2017/2018: 17 žáků ve 4 třídách.
Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140  - ve školním roce 2017/2018: 61 žáků v 6 třídách
 
Spolupráce se Slováky přináší výměnu zkušeností pro školy,
kulturní organizace či silničáře

V rámci zahraniční pracovní cesty na Slovensko a Ukrajinu se zástupci Pardubického kraje vedené hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro oblast zdravotnictví Ladislavem Valtrem setkali v Prešově s předsedou Prešovského samosprávného kraje Milanem Majerským, se kterým řešili především další pokračování spolupráce mezi oběma regiony, která se datuje již od roku 2002, ale také aktuální politická témata obou zemí.
Milan Majerský nahradil v čele Prešovského samosprávného kraje po 16 letech Petera Chudíka, který stál i u zrodu naší vzájemné spolupráce. Kromě komunikace na úřednické úrovni a výměny zkušeností v řadě oblastí se nám podařilo propojit naše střední školy, kulturní spolky či sportovní oddíly. Zároveň jsme v mimořádných případech uvolnili finanční prostředky na pomoc při živelních pohromách. S panem předsedou Majerským jsme se již v době jeho nástupu shodli na tom, že spolupráce bude pokračovat ve stejném rozsahu, jako tomu bylo doposud. Zároveň jsme naplánovali další pracovní setkání, které proběhne v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který společně se členy delegace se svým slovenským protějškem hovořil také o aktuálním čerpání prostředků z evropských fondů či problematice dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že předseda Prešovského samosprávného kraje Milan Majerský oslavil 12. května 47 narozeniny, obdržel od kraje také jeden speciální dárek. „Vzhledem k tomu, že pan předseda je stále aktivním basketbalistou, předali jsme mu ve spolupráci s BK JIP Pardubice basketbalový dres klubu podepsaný všemi současnými hráči. Zároveň jsme se domluvili na přátelském utkání mezi pardubickým klubem a týmem ze Svitu,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Součástí delegace jsou kromě hejtmana Martina Netolického a radního pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra také zastupitelé Václav Snopek a Oldřich Koblížek či starosta Dolní Čermné Petr Helekal.
Větrná smršť nebo povodně. Kraj byl vždy připraven pomoci
První konkrétní finanční pomoc zaslal Pardubický kraj na Slovensko v létě 2004. Po vlně ničivých povodní v létě 2004 poslal Pardubický kraj materiální pomoc v hodnotě 100 tisíc korun. Už o několik měsíců později, v říjnu 2004, postihla Vysoké Tatry ničivá smršť. Tehdy kraj pomohl prešovskému regionu částkou půl milionu korun.  V roce 2010 Prešovský samosprávný kraj opravil komunikaci druhé třídy z Vyšných Hágů do Štrbského Plesa zničenou při sesuvu půdy v témže roce. Pardubický kraj poslal partnerům na tuto rekonstrukci přes 500 tisíc korun. O čtyři roky později, v červnu 2014 byla při rozsáhlé povodni poškozena silnice v obci Osturňa. Pardubický kraj v rámci spolupráce podpořil opravu jediné příjezdové cesty do obce částkou jeden milion korun. Poslední finanční pomocí, kterou Pardubický kraj poukázal ve prospěch projektu v partnerském regionu, byla rekonstrukce Chodníků přátelství v Ubľe, který bude v rámci cesty krajské delegace slavnostně otevřen.
 
Chodník přátelství spojuje země bývalého Československa. Kraj poskytl přes půl milionu

V roce výročí 100 let od vzniku Československé republiky byl na hraničním přechodu Ubľa – Velký Berezný slavnostně otevřen Chodník přátelství, na jehož vybudování přispěl částkou 540 tisíc korun také Pardubický kraj. Ten dlouhodobě spolupracuje jak s Prešovským samosprávným krajem, tak Zakarpatskou oblastí na Ukrajině.
Otevření chodníku, který spojuje dvě města bývalé Československé republiky, která jsou dnes oddělena Schengenskou hranicí, je velmi symbolické právě v roce, kdy slavíme 100 let od vzniku našeho státu. Vzhledem k tomu, že našimi partnerskými regiony jsou jak Zakarpatská oblast, tak Prešovský samosprávný kraj, dohodli jsme se na setkání v minulém roce, že tento projekt finančně podpoříme částkou 540 tisíc korun. Navazujeme tak na finanční podporu oběma regionům z minulých let. V případě slovenských partnerů se jednalo především o pomoc při živelních katastrofách a na Ukrajině při rekonstrukcích škol, školek či zdravotnických zařízeních. Vnímáme, že pokud partner může pomoci, měl by tak učinit. Především Zakarpatí dlouhodobě velmi silně vnímá období společného státu a hrdě se k němu hlásí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Chodník, který prochází obcí směrem k hraničnímu přechodu s Ukrajinou je velmi frekventovaný, jelikož po něm směřují pěší turisté z a na Ukrajinu. „Vzhledem ke zrušení vízové povinnosti pro občany Ukrajiny projde tímto přechodem okolo dvou tisíc lidí za den. Tomuto zvýšenému náporu dosavadní chodník neodpovídal, a tak byla jeho rekonstrukce více než nutná,“ doplnil hejtman Netolický. Projekt byl spolufinancován Pardubickým krajem, Prešovským samosprávným krajem a obcí Ubľa ve stejném poměru 20 tisíc euro. V příštích letech plánuje obec dokončení chodníku v délce necelého jednoho kilometru směrem k hranici.