Českotřebovský deník 147/2018 (18/5)

Pozvánka na koncert v evangelickém kostele

V neděli 10. června v 16 h v kostele na Trávníku se představí CARPE DIEM. Komorní smíšený pěvecký sbor z Letovic zazpívá ze svého pestrého repertoáru, který sahá od renesančních a barokních písní přes skladby klasicimu a romantismu až k novodobé hudbě duchovní, jazzové i lidové. Sbor řídí Karel Pecháček. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve Kamil Vystavěl a Českobratrská církev evangelická v České Třebové.
 
Česko-polské projekty zatraktivní příhraniční cestovní ruch

Na slavnostním konferenci v prostorách polského velvyslanectví v Praze byl zahájen projekt Česko-polské Hřebenovky – východní část, kterého se účastní 18 partnerů včetně Pardubického kraje. Radní René Živný při této příležitosti představil také dva nové turisticky zajímavé projekty v příhraničí, které mají šanci přilákat zejména sportovní nadšence.
„V poslední době jsme úspěšní s projekty v česko-polském pohraničí.  V rámci Hřebenovky budeme zajišťovat ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačení trasy a také budeme mít na starosti značnou část propagační kampaně celého projektu,“ říká René Živný, krajský radní pro cestovní ruch, sport a volnočasové aktivity a pokračuje: „V blízkosti Hřebenovky se budou souběžně realizovat dva projekty singltracků, což jsou okruhy pro horská kola, které mají zpřístupnit zejména přírodní krásy území, včetně jinak nedostupných lokalit, a to šetrným způsobem po vymezených stezkách. Projekt Singltrack Glacensis zahrnuje lokality Peklák u České Třebové, Zdobnici, Spalonu a Miedzygorze a projekt Singltrack Orlicko-Kladsko se týká masivu Králického Sněžníku, obcí Jodłówa, Międzylesie, Trojaku a Kudowa Zdrój.“
Práce na obou projektech budou zahájeny letos v červnu a potrvají dva roky. Většinu nákladů hradí evropské fondy. Kromě tras pro cyklisty vzniknou i vstupní brány, značení tras, odpočinková místa, e-bike a servisní stanice pro kola, parkoviště a další zázemí, které naváže na předchozí projekty v pohraničí.
Co se týká projektu Hřebenovky, v jeho rámci bude obnovena historická dálková turistická trasa s několika propojeními přes hranici, vybudováno 11 rozhleden (z toho 8 rozhleden bude historickým obnovením již zaniklých rozhleden), vzniknou dvě česko-polská turistická informační centra v Neratově a Novém Hrádku a současně bude obnoven Jánský most v Neratově. Celý projekt bude provázen masivní propagační kampaní.
 
OMG - Muzea a galerie kraje přinášely neobvyklé zážitky

Třetí ročník festivalu OMG, tedy Otevřená muzea a galerie Pardubického kraje, sice neprovázelo tak slunečné počasí jako v minulých letech, ale zážitkové akce na to nebraly ohled. Zaujaly zejména mladší generaci a tvořivé lidi.
„V rámci Otevřených muzeí a galerií jsme chtěli ukázat veřejnosti, že kulturní instituce jsou přístupné všem a nabízejí aktivní a někdy možná překvapivý program pro každého,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Písečný obrazec včelích pláství a orchideje
Žlutý písek ze Slepotic se stal základním výtvarným prostředkem pro tvorbu obřího obrazce včelích pláství na nádvoří Zámku Pardubice. Doplnila ho i barevná orchidej. Oba dočasné obrázky zvou na tematické výstavy Východočeského muzea. Nejlepší výhled je na ně shora, například z expozice skla ve 2. patře zámku.
Jak se chrudimským řemeslníkem státi
V Regionálním muzeu v Chrudimi se zaměřili na historické prožitky, tentokrát na prostřednictvím řemesel provozovaných ve středověké Chrudimi. Jedno z nejzajímavějších stanovišť bylo s replikou středověkého jeřábu zapůjčeného z Národního technického muzea. U dětských návštěvníků byly nejoblíbenější tkaní na tkalcovském stavu nebo výroba kroužkové košile.
Pardubice z obou stran
Jak vidíme město nebo zámek vyjadřovali na napnuté průhledné fólii školáci i individuální návštěvníci na valech pardubického zámku a při dešti také ve Východočeské galerii. I tady vzniklo mnoho pozoruhodných výtvorů.
Svět 3D objektů
Výtvarné dílo nemusí být jen nakreslené nebo namalované, ale zajímavé je prozkoumat možnosti prostorových, tedy 3D objektů. O to se pokusili zájemci v Regionálním muzeu v Litomyšli pod vedením výtvarnice Šárky Hrouzkové.
Svět pohyblivých obrázků
Závěr festivalu patřil technicky zaměřenému Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě. Tam zkusili rozpohybovat obrázky a nahlédnout do světa kinematografie.
Pomoc pro Zakarpatskou Ukrajinu

V rámci spolupráce s partnerským regionem na Zakarpatí předala ve středu odpoledne v Užhorodě delegace Pardubického kraje tři věcné dary, které budou využity ke zlepšení technického vybavení profesionálních hasičů v této nejvýchodnější části Ukrajiny při zvládání krizových situací. Jedná se vysokotlaký vzduchový kompresor pro plnění tlakových lahví v částce 260 tisíc korun, dron v hodnotě 60 tisíc korun a deset sad GPS navigací za částku přesahující 90 tisíc korun.
Zakarpatským státním hasičům jsme předali repasovaný vysokotlaký vzduchový kompresor v pořizovací hodnotě za 260 tisíc korun. Kompresor bude umístěn na stanici v Užhorodě a bude zajišťovat plnění tlakových lahví vzduchových dýchacích přístrojů i pro hasiče ze stanice Čop, Perečín a Velké Berezné. Významně se tak zvýší akceschopnost profesionálních hasičů k provádění zásahů při požárech a jiných událostech, při kterých je třeba používat dýchací přístroje. Dlouhodobě se snažíme, pokud to situace dovolí, pomáhat hasičským jednotkám se zlepšením jejich materiálního vybavení, ale také znalostí v oblasti krizového řízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
V souladu s projektem Podpora využívání technologie GIS a GPS u Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti předala delegace také dron s příslušenstvím v hodnotě 60 tisíc. „Dron bude umístěn na koordinačním středisku v Užhorodě a bude využíván například k dokumentování zájmových objektů a prostorů, k vytváření základních podkladů pro systematické mapování, k vyhledávání ztracených osob v nepřehledném terénu či k monitoringu mimořádných událostí v Zakarpatské oblasti. Dojde tak k významnému zvýšení schopnosti Státní služby pro mimořádné situace operativně řešit nastalé události a postupné systematické tvorbě mapových podkladů,“ řekl hejtman Martin Netolický, který hasičům předal také desítku GPS navigací.