Českotřebovský deník 150/2018 (21/5)
DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY HABRMANOVA V DOMOVĚ SENIORŮ 

Na úterní setkání, dne 15. 5., se seniory v Bezděkově, se děti z mateřské školy Habrmanova pečlivě připravovaly. Pásmem „Písničkohraní aneb Nejen zpívání nás baví“ přišly popřát a poděkovat všem babičkám a dědečkům.
Jarní květinovou bránou vstoupily do místní kaple, kde kromě zpěvu písniček přednesly i říkanky, doprovázené pestrou škálou hudebních nástrojů, doplněné obrázky a mnoha dalšími pomůckami.
Na památku děti seniorům věnovaly obrázky k možné výzdobě, které vytvořily v MŠ se svými paními učitelkami.
Děkujeme paní ředitelce H. Najmanové za pomoc při převážení spousty pomůcek a pracovnicím DS za milé přijetí a všem zúčastněným přejeme co nejvíce radostných dní zářících veselou dětskou energií.  J. Faltysová a V. Slezáková