Českotřebovský deník 152/2018 (22/5)
Brigáda - pravidelný úklid rodinného domu (Út a Pá) v dopoledních hodinách. Více info na tel.: 602 615 309
Matky v Kozlově slavily

V podvečer 5. května se zaplnil sál místní hospody ženami a dalšími návštěvníky, aby společně oslavily Den matek. Po uvítání členem osadního výboru Kozlov Martinem Jasanským následoval krátký kulturní program. Pod vedením knihovnice paní Hany Mauerové a kronikářky Marie Rouskové, ve svém vystoupení děti před vedly básničky a písničky. Po programu děti za svůj výkon dostaly sladkou odměnu a ženy obdržely růžičku. Při podávání pohoštění vyhrávala kapela Sousedé ze Svinné. Akce se mohla uskutečnit díky sponzorům, především rodině Charvátové. Všem, kteří se na přípravě oslavy Dne matek podíleli patří poděkování.
Marie Rousková, foto Jiří Jindra St.
 
Prodám slunný byt 3+1 s garáží. Střed města Česká Třebová, volný ihned. Tel. majitel: 776 639 000                     
 
K udělování cen města

V pátek 18. května se na slavnostním večeru  v Kulturním centru udělovaly ceny města a ceny starosty za loňský rok, letos už po dvacáté. Právě dvacítka je vhodnou příležitostí k zamyšlení, zda současný systém oceňování vyhovuje, nebo zda by nebylo vhodné   něco změnit. Slavnostní večer má zavedený slavnostní ráz a je doplněn kvalitním a přitažlivým kulturním programem, zde si myslím, že se jedná rozhodně o dobré řešení, na kterém není třeba mnoho měnit. Snad jen umístit připravené medailonky oceněných na webovou stránku města. Vždy´t by to nic nestálo, jen trochu práce a tu si zasloužilí ocenění spoluobčané přece zaslouží.
Pokud bych navrhl změnu, tak v oblasti nominací. Dosavadní způsob navrhování pouze ve sportovní a kulturní komisi (vytvořených navíc podle politického klíče) a trvalý systém navrhnout vždy 3 ceny za sport a 3 za kulturu, vede k jednostrannému zaměření. Řada dalších subjektů či osobností, kteří by si za svoji práci nebo činnost v uplynulém roce  Cenu města zasloužily jsou "out of category" a nelze je ocenit, Kohouta si nezaslouží.  Opravdu nezaslouží?  Právo na nominaci by tedy neměly mít pouze zmíněné dvě komise, ale tato možnost by měla být v určitém termínu otevřena pro všechny občany města: Tak jsou například vybírány nominace pro ocenění udělovaná Pardubickým krajem. Čím bude přece více nominací, tím kvalitnější bude pak následný výběr oceněných a nebude omezen jen na kategorii sport a kultura.
Měl bych dát nějaké příklady. Jde mi např. o spolek Za jeden provaz, jehož výsledky práce jsou ověřené desetiletou praxí v oblasti, která je  pro život města velmi důležitá, myslím také např. na Víta Bednáře, který je i ve svém mladém věku dlouholetým organizátorem záchranného sběru obojživelníků v Přívratu (práce dobrovolníků pod jeho vedením je pravidelně medializovaná v celostátních sdělovacích prostředcích a všímá si ji i Pardubický kraj), ocenil bych i českotřebovské gymnázium za to, že pravidelně od roku 1991 (s výjimkou roku 2004, kdy místo majálesu byla velká akce GLOBE GAMES pořádá každým rokem (letos tedy již po sedmadvacáté) studentské slavnosti Majáles, vynikající žáky i studenty, kteří dosáhli mimořádných výsledků v republikovém soutěžení. Zatímco lze ocenit vynikající sportovní výsledky, tak úspěch žáka ZUŠ, který loni poprvé v sedmdesátileté historii zdejší ZUŠ získal nejvyšší možné ocenění  v celostátním kole soutěže ZUŠ nebo mezinárodní matematické olympiádě nelze. A jde např. také o opakované vynikající výsledky studentů oboru elektro na českotřebovské VOŠ a SŠT např. v prestižní soutěži "České ručičky" atd. 
V prvním roce udělování Cen města, v r. 1999 byl tento model využit. Takový byl záměr autora námětu, Mgr. Karla Kubišty. Máme tedy možnost se po dvaceti letech vrátit opět "ke kořenům" a udělat udělování cen města prestižnější záležitostí než je nyní.
Milan Mikolecký
Den Pardubického kraje bude 8. června  

Už tradičně bude patřit začátek léta Dni Pardubického kraje. Ten se letos uskuteční v pátek 8. června a nabídne pestrý program pro děti i dospělé.
Každoročně připravujeme program, díky kterému se mohou zájemci seznámit s fungováním Pardubického kraje i tím, co náš region nabízí. Budou moci nahlédnout do sálů, kde zasedají rada a zastupitelstvo, uvidí činnost integrovaného záchranného systému nebo ochutnají regionální potraviny,“ přiblížil program Dne Pardubického kraje hejtman Martin Netolický.
Na Pernštýnském náměstí bude celý den probíhat prezentace MLSu Pardubického kraje a Regionální potraviny Pardubického kraje. V odpoledních hodinách bude také v rámci soutěže Regionální potravina předána Cena Pardubického kraje nejlepším výrobcům. Kromě toho se mohou účastníci těšit na hudební a taneční vystoupení, autogramiádu sportovců nebo prezentaci významných společností z Pardubického kraje.
Komenského náměstí bude patřit složkám integrovaného záchranného systému a návštěvníci si tak vyzkouší první pomoc. Ukázky pro veřejnost mají přichystaní kynologové Celní správy České republiky, zajímavé soutěže pro děti připraví BESIP.
Neméně zajímavý program čeká na zájemce také v prostorách Krajského úřadu, kde se budou konat komentované prohlídky a při kterých bude možné se podívat na jinak nepřístupný balkon u divadla nebo do podzemí úřadu.
V 18 hodin vystoupí folkpopový zpěvák a písničkář Voxel a celý program zakončí ve 20 hodin svým koncertem Janek Ledecký.

Carmen, Andělé i Červená Karkulka.
Festival pod duhovým křídlem nabídl spoustu kreativity klientů sociálních služeb

Stalo se už tradicí, že před samotným podzimním udílením cen Duhové křídlo pracovníkům a dobrovolníkům ze sociálních služeb, se v kraji konají dvě regionální kola Festivalu pod duhovým křídlem. Tady klienti sociálních služeb předvádějí krátká vystoupení, která pro tuto příležitost nacvičili se svými sociálními pracovníky. Po Poličce přišly na řadu i Pardubice, kde vystupující pozdravili 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, radní Pardubického kraje Pavel Šotola a zástupkyně Národní rady osob se zdravotním postižením Radka Svatošová.
Viděli jsme spoustu energie a krásných nápadů jak v tanečních scénkách, tak v hudebních vystoupeních. Poděkování patří jak vystupujícím, tak všem, kteří jim s tím pomáhají, šijí kostýmy, shánějí a vyrábějí rekvizity a pravidelně zkoušejí. Podle nadšených tváří účastníků všechno to úsilí stálo za to,“ poznamenal Pavel Šotola, radní kraje pro sociální péči a neziskový sektor.
Fanouškovskou atmosféru pomohli dotvořit studentky a studenti zdravotnických škol z Pardubic a Chrudimi, Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice a také Střední průmyslové školy elektrotechnické Pardubice. S organizací pak pomáhali dva dobrovolníci z chráněného bydlení Domova do Kuňkou, kterým patří velký dík.
Nominace na cenu Duhové křídlo
Již jen do konce května může veřejnost podávat nominace do 6. ročníku ceny Duhové křídlo – nejvyššího ocenění Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubického kraje v sociální oblasti. Touto cestou může každý ocenit záslužnou práci v sociálních službách, či vyjádřit své poděkování lidem, kteří jsou mu v této oblasti nějak nápomocni.
  Fyzické i právnické osoby mohou podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz . V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu do 31. května.
Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen 26. září 2018 od 15:00 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.  Cena je udělována v následujících kategoriích:
kategorie I. – Profesionál,  kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop,  kategorie III. -  Poskytovatel sociálních služeb
 
Co nového na hradech a zámcích

Od 25. května (od 17 hodin) až do 31. října bude na nádvoří opočenského zámku výstava, která zdokumentuje stavební vývoj zámecké budovy. V letošním roce si připomínáme 950 let od první zmínky o opočenském hradišti. A od 26. května budou do prohlídky I. a III. okruhu zařazeny prezentace zhruba  70 archeologických exponátů – kromě návštěvníkům Opočna dobře známé římské přilby a dva tisíce let starého bubnu dongsonské kultury -  například  dvojice ptačích mumií ze starověkého Egypta, hlavice prehistorických sekeromlatů, meče ze 14. až 16. stol., lovecké zbraně 15. až 19. stol. (lovecký meč, sekáč a tesák), středověké sekery a hroty kopí a šípů, čepele nožů a dýk z 15. a 16. stol., koňské podkovy 14.–18. století, jezdecké ostruhy a třmeny, renesanční kování koňského postroje nebo ukázky středověké keramiky. Nebudou chybět ani kuriozity jako vzácný historický ruční granát z pálené hlíny nebo (údajný) meteorit nalezený na Dobříši. Exponáty byly vesměs zakoupeny na aukcích nebo nalezeny na panstvích Colloredo-Mannsfeldů. Výstava archeologických exponátů bude k vidění do 31. října letošního roku.
NPÚ pokračuje v sezóně 2018 s věrnostním programem Klíč k památkám, kdy se návštěvníkům elektronicky načítají vstupy do objektů a šestý mají potom zdarma. NPÚ, ÚPS na Sychrově pokračuje ve spolupráci se ZOO Liberec – dospělý návštěvník má po předložení vstupenky ze ZOO nárok na snížené vstupné na zvolený objekt, sleva platí i obráceně.