Českotřebovský deník 153/2018 (23/5)
Brigáda - pravidelný úklid rodinného domu (Út a Pá) v dopoledních hodinách. Více info na tel.: 602 615 309
Co říkáte na udělení ceny města 2017 ?

Hokejbalisté Linda Hyksová a Petra Kvasničková Michal Broulík.
“Působíme v dalším cyklu hokejbalové přípravy na MS 2019 které  bude na Slovensku v Košicích Daleko těžší než titul získat bude jeho obhájení, ale pokusíme se o to a věříme že budeme úspěšní Spolu celým týmem jsme si řekli, že pro to uděláme absolutní maximum
Lukáš Vašina volejbalista a reprezentant ČR Lukáš Vašina.
Jsem za to strašně rád, že jsem tu cenu dostal je to velká pocta. Mám před sebou další cíle,  udělám všechnmo pro jejich splnění.  Je to úspěch  např. na mistrovství Evropy, zúčastnit se příští olympiády...
David Sedlák, úspěšný reprezentant v brazilském jiu-jitsu.
Tomuto sportu jsem věnoval deset let. Úspěchy jsou jedna věc, cením si jich, stejně jako ocenění města. A svým působením ve sportu jsem získal spoustu přátel, Nyní, kdy máme v České Třebové své vlastní sportoviště tak máme možnost se mnohem více věnovat i mládeži, vytvořili jsme takovou velkou rodinu..

František Bečka:
Udělení Ceny města Kohout 2017 si velmi považuji, v mé hrudi  stále bije srdce Českotřebováka, také moji rodiče, kteří byli velkými třebovskými patrioty by byli mým oceněním velmi  poctěni.  Socha sv. Prokopa v  Dlouhé Třebové vzbudila velkou pozornost, v současnosti pracuji na soše sv. Václava  (pro obec Libchavy),  připravují sochu Vzkříšeného Ježíše Krista (pro Mladé Buky), rád bych také splnil slovo dané při předávání cen starostovi Jaroslavu Zedníkovi města i moderátorovi Janu Čenskému a vytvořil pro českotřebovský areál rotundy sochu sv. Kateřiny. Byla by to pro mne velká pocta a výzva.
Jana Vejdovská, Pavel Charvát a Filip Chudoba  (autorský kolektiv výstavy U nás v Kozlově.
Udělení Ceny města nás překvapilo, s takovým oceněním jsme nepočítali a velmi si jeho udělení vážíme. Pokud byl míněn celý kolektiv lidí podílejících se na uspořádání výstavy, pak  by to byla velká část obce Kozlov, tolik lidí pomáhalo. Je však pravdou, že  bez nás tří by výstava, která loni o prázdninách vzbudila tolik pozornosti, nevznikla. Ještě v letošním roce bude část panelů z výstavy instalována v podkroví chaloupky Maxe Švabinského a výstava jako celek je uschována a připravena k případné další instalaci.
Trochu nás přece jen ale mrzí to, že ani na certifikátu k ocenění se nenašlo místo pro uvedení našich jmen, když už nebylo možné dát členům autorského kolektivu ceny tak, jako oceněným sportovcům, tedy každému jednoho Kohouta. Každý z nás plnil při přípravě výstavy svůj úkol a jeden bez druhého bychom výstavu nikdy nedali dohromady. Jsme kozlovští patrioti a také chalupáři i když naše trvalá bydliště jsou v Chrudimi, Moravské Třebové a v Praze, takže si budeme muset  udělenou cenu  posílat.  Musíme ještě omluvit nepřítomnost pana Pavla Charváta, který se na slavnostní večer nemohl z vážných důvodů dostavit.
Jaroslav Demel
Dne 18. 5. 2018 jsem převzal „ Cenu města Česká Třebová“ , KOHOUT 2017 za činnost v oblasti kultury, konkrétně za vedení  Kruhu přátel hudby.  Velmi si ocenění vážím. Chápu ho, ale především jako uznání pro členy Kruhu. Díky jim jsme jedním z nejpočetnějších spolků. Díky jejích posluchačské vyspělosti k nám rádi jezdí i ti velice slavní. M.j.  Lukáš Vondráče, Václav Hudeček, Štěpán Rak, Richard Haan, Jiří Bárta a mnoho dalších. Své počáteční zkušenosti u nás získávají i mladí skvělí umělci. Jako příklad bych uvedl  z poslední doby Matyáše Nováka či Natálii Schwamovou.  Nejdůležitější je to, že spolu trávíme krásné večery naplněné úžasnou atmosférou.

Poznámka: k ocenění "kolektivu autorů"
Podněty pro udělování cen města zpracuje kulturní a sportovní komise a na základě hlasování navrhne radě města k ocenění ty, kteří získají nejvíce hlasů. Rada města to projedná a doporučí zastupitelům ke schválení. Letos o tom zastupitelé hlasovali 5. března.  V této souvislosti bych chtěl uvést, že jsem při projednávání návrhu měl k schvalovanému návrhu připomínku. Žádal jsem označení "Kolektiv autorů výstavy U nás v Kozlově" doplnit tak, aby zde byla jména oceněných. Bylo mi to přislíbeno. Je to tak také uvedeno v zápisu z jednání zastupitelstva. Nic se však neopravilo a návrh zůstal v původní podobě. Škoda, problém nemusel být, kdyby se připomínky zastupitelů braly vážně. Naznačuje to, že by se opravdu mělo něco na udělování cen města změnit.  V současném přístupu k udělování cen převládá formalismus.  Milan Mikolecký

Seminář k problematice budoucnosti krematoria
V pondělí 21. dubna se konal na českotřebovské radnici seminář k problematice budoucnosti českotřebovského krematoria. Nemohl přinést žádné definitivní rozhodnutí, sloužil k ujasnění názoru na danou problematiku, byl na všechny dotazy a připomínky dostatečný prostor,  na jednání zastupitelstva, kde jsou k projednání i jiné úkoly by pro to nebyly tak dobré podmínky. Odbor majetku připravil pro zastupitele vyčerpávající přehled podkladů, ve kterém byly jednak podklady již dříve uvedené k lednovému veřejnému projednávání, tak i další informace, např. stanovisko současného provozovatele k předpokládanému požadavku na omezení počtu žehů, zkušenosti a ekonomické podklady z provozu městského krematoria v Jindřichově Hradci, kde je provozovatelem městská společnost a počet spalů nepřevyšuje 900,  spaluje se zde 1x -  2x týdně. Na semináři se sešla těsná nadpoloviční většina zastupitelů,  ale nebylo učiněno žádné rozhodnutí. Nicméně lze napsat, že nikdo z přítomných zastupitelů nepožadoval úplné uzavření  provozu  krematoria a nikdo si také nepřeje pokračovat v provozu se současným počtem žehů jako dosud. Zveřejnění dalších detailů z jednání považuji za předčasné, za měsíc budeme chytřejší. O semináři jsme nechtěl  nejdříve ani psát, ale na opakované dotazy občanů tak činím alespoň touto formou. Nejedná se sice o žádné tajnosti, ale nelze předbíhat rozhodnutí, které bude učiněno v plném počtu zastupitelů. Existuje také shoda v tom, že bude třeba připravit a v blízké době realizovat velkou opravu celé budovy krematoria a obřadní síně.  (mm)

Prodám slunný byt 3+1 s garáží. Střed města Česká Třebová, volný ihned. Tel. majitel: 776 639 000   

10 dní florbalu v plném proudu

Po úspěšném nástupu dnes ve středu probíhá na zimním stadionu v rámci turnaje 8.-9. tříd Salming TestDay. Bylo možné přijít a otestovat  jak florbalové hole, tak i sálovou obuv!
Jaký je další program akce 10 dní florbalu v České Třebové do konce týdne:
Čtvrtek 24.5.                 08.00 – 14.00              Turnaj SŠ
                         15.30                             Turnaj firem
Pátek 25.5.                   08.30 – 12.00               Florbal se školkou z UO a ČT
                         16.00 – 17.30                Trénink mladších žáků a žákyň (2005–2007)
                         17.30 – 19.00                Trénink starších žáků a dorostenců/dorostenek (2001–2004)  
Sobota 26.5.                09.00 – 16.00                SENS Turnaj v nájezdech
                                                                          O prize money v hodnotě 18.000 Kč
   Startovné za dvojici (golman + hráč) 500 Kč
   Pro hráče straší 15 let
                        Přihlášky do 4.5.2018 na e-mail 10dniflorbalu@fbkot.cz
                  (jméno, příjmení hráče a golmana, datumy narození +kontakt)
Neděle 27.5.                 09.00 – 14.00               Klubový turnaj pro nejmladší (2005–2011)

Výstava o jednotě bratrské v Semaníně  bude otevřena do konce měsíce

Výstava o Jednotě bratrské, o jejím působení v českých zemích od vzniku po dnešek, bude v Semanínském kostele dostupná do konce měsíce, včetně Noci kostelů. Součástí je například světelná mapa s významnými místy působení JB či orlickoústecký bratrský kalich nalezený po 300 letech zazděný v tehdy bývalé modlitebně tJB atd. Prohlídku je možné domluvit na telefonním čísle: 608731830, emailu: rozmaryn@seznam.cz 
Blíže viz: https://www.obecsemanin.cz/obec-239/o-obci/kostel-semanin/ https://www.facebook.com/david.smycka/posts/1917578594933090
Změna titulu v rámci divadelního předplatné jaro 2018

DP Jaro 2018 – Národní divadlo Brno - Simona Petrů : VĚRA
Výstup na Olymp a strmý pád. Nová vítězství a prohry. Fascinující, téměř antický příběh ženy, která se nevzdala. Původní hra nejuváděnější brněnské autorky inspirovaná osudem Věry Čáslavské. Stačil letmý pohyb hlavou a její život se obrátil naruby. Z nejlepší sportovkyně světa a druhé nejpopulárnější ženy planety po Jacqueline Kennedyové se měl stát odpad společnosti. Psal se rok 1968 a gymnastka Věra Čáslavská slavila na olympiádě v Mexiku sportovní triumf.
Hrají: G. Štefanová, K. Apolenářová, J. Grundman, I. S. Bencová, V. Veselý, M. Veselý
Režie: Tereza Karpianus
datum: 25. 06.  místo: Velký sál KC Česká Třebová  začátek v 19.00 hodin vstupné: 350,- Kč
 
Pošta vybírá poštovní schránky v neuvěřitelně nevhodnou dobu

Proč změna? Obracím se prostřednictvím Českotřebovského zpravodaje na Českou poštu v České Třebové. Ptámse, proč je změněn výběr z poštovních schránek po městě z odpoledních hodin na ráno a dopoledne?
Schránka č. 36 u Žluťáku na Masarykově ulici se vybírá už v 8 hodin ráno. Takže když do ní vhodíte dopis po osmé, tak tam bude ležet až do druhého dne a nabírá poždění, se kterým pisatel, který dopis odeslal a draze ofrankoval nepočítá.  Když jsem to zjistila, zajela jsem s blahopřáním k narozeninám až k hlavní poště, zde se schránka vybírala vždy nejpozději. Ale bohužel už to není pravda. vybírá se nyní jen jednou denně ve 12 hodin. Tak jsem musela dopis zanést až přímo na přepážku a předběhla jsem dlouhou řadu čekajících lidím měřících mne naštvaným pohledem - že je předbíhám. Ukázala jsem jim oznámkovaný dopis  a říkám, že ho jen položím na přepážku. prošlo mi to. Paní úřednice jsem se zeptala zda poslední výběr schránky je skutečně v poledne a bylo mi to potvrzeno. Stejně jsem ale odeslání dopisu nijak neurychlila. Dopis šel do prahy od čtvrtka do pondělí. byla jsem zvyklá na to, že dopis vhozený do schránky byl do prahy druhý den doručen. kde jsou ty doby, kdy známka na dopis stála 60 haléřů a na pohled jen třicet.  Dnes zaplatíme za známku 19 Kč, ale služba pošty není lepší.. Na schránce je sice napsáno telefonní číslo pošty, které však stejně nikdo nezvedá... Takže to zase musím řešit přes Českotřebovský zpravodaj...  Jarmila Korejtková
 
Diskont má nový kabát a dokonce světelné reklamy


Civilizační daň

Světelné znečištění se týká téměř všech lidí žijících v Evropské unii. Je to jakási civilizační daň. „Kolikrát stačí namířit svítidla lamp účelněji. Nejhorším typem jsou takové ty skleněné koule. Září všude okolo a jen dolů ne, takové máme ve městě, naštěstí slabšího výkonu.  Ani jsem netušila, že světelný smog může být až tak škodlivý. Ale je fakt, že světelné koule našeho pouličního osvětlení mi svítí přímo do místnosti, ani nepotřebuju svítit. Obdobně jako na člověka umělé světlo působí i na přírodu. Ovlivňuje rozmnožování zvířat a jejich přirozený biorytmus či třeba orientaci v noční krajině. Stromy se pak vyčerpávají tím, že drží zelené listy déle, než je normální – nepoznají, že se délka dne na podzim zkrátila.
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/svetelny-smog-vymena-lamp-09y-/domaci.aspx?c=A170611_184433_domaci_pas

http://www.aktivityprozdravi.cz/archiv/svetelny-smog-ma-na-svedomi-nekvalitni-spanek-i-vazne-zdravotni-problemy

V České Třebové způsobuje světelný smog zejména železnice, když přijíždíte k městu, svítí do dálky. Nyní mámena hlavním tahu nové diodové osvětlení. Svítí  sice dolů, ale možná moc silně, bylo slibováno, že později v noci se bude intenzita osvětlení řídit, snižovat, měly z toho být i úspory. Zůstalo ale jen u slibů. To přece mělo být součástí dodávky, nové veřejné osvětlení již bylo od dodavatele převzato. Na dotovanou investici je vždy ochranná doba 5 let, kdy se nesmí nic měnit. Platí to i pro nově instalované osvětlení?

K možnosti či nemožnosti instalace směrovek na sloupy veřejného osvětlení

Na omezení daná v případě nových sloupů veřejného osvětlení jsem se ptal odborníků projektantů, kteří na projektu úprav chodníků a osvětlení pracují.  Dozvěděl jsem se, že ochrana nových sloupů VO proti korozi je zajištěna dokonalým žárovým zinkováním a dalším nátěrem, který ovšem nijak neomezuje případnou montáž dodatečných tabulek a dalšího značení. To již záleží jen na rozhodnutí majitele, tedy města Česká Třebová. A starosta jednoznačně řekl, že si zde instalaci orientačního systému nepřeje. Podle projektantů veřejného osvětlení je jediným omezením plocha případně přidaných značek nebo tabulek, neboť tlakem větru by umístění větších ploch  tabulí mohlo způsobovat namáhaní konstrukci, vibrace a působit na upevnění sloupů VO.  (mm)


Hokejbalisté budou hrát o postup do I. ligy 

„První utkání s rezervou Autosklo Pardubice na domácím hřišti zvládli Třebováci na výbornou, byť ve třetí třetině měli Autoskláři několik dobrých příležitostí ke skórování. Druhý zápas byl už trochu o něčem jiném. Sice jsme se dostali do vedení, ale výborný taktický výkon hostí nám dělal problémy a přicházel trest v podobě branek v naší síti. Třetí Zápas byl jiný, s pozměněnou taktikou, která přinesla druhý bod v sérii a důležité vedení. Čtvrtý zápúas byl velmi vyrovnaný až infarktový. Vyrovnání přišlo v power play vteřinu před koncem a následovala šťastná trefa v prodloužení. Pak mohly propuknout oslavy naplno. Ve finále čeká Lokomotivu silný soupeř - Chlumec nad Cidlinou.

 

Výsledky semifinále

1. zápas: Česká Třebová – Pardubice 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
2. zápas: Česká Třebová – Pardubice 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
3. zápas: Pardubice – Česká Třebová 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
4. zápas: Pardubice – Česká Třebová 3:4 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2)

Program finálové série
1. zápas, 26. května: Chlumec nad Cidlinou – Česká Třebová
2. zápas, 27. května: Chlumec nad Cidlinou – Česká Třebová
3. zápas, 2. června: Česká Třebová – Chlumec nad Cidlinou
4. zápas, 3. června: Česká Třebová – Chlumec nad Cidlinou
5. zápas, 6. června: Chlumec nad Cidlinou – Česká Třebová

Pardubičtí konzervatoristé září za oceánem
Studenti Konzervatoře Pardubice se díky podpoře Pardubického kraje mohou prezentovat také našim krajanům ve Spojených státech amerických, konkrétně ve státu Texas. V úterý večer se společně s Evou Ševčíkovou, známou především z pěveckého dua Eva a Vašek, předvedli v Czech Center Museum v Houstonu, kde stejně jako při předchozích vystoupeních sklidili velké ovace. Za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje je čekají další vstoupení, která vyvrcholí koncem týdne na festivalu v Ennis.
Mladí hudebníci mají jedinečnou šanci předvést své umění silné krajanské komunitě. Celkem se v Texasu nachází okolo milionu lidí, kteří se hlásí k českým kořenům. V roce výročí 100 let od vzniku Československa je nesmírně příjemné vidět, jakým způsobem se tito lidé hlásí k českým tradicím a odkazu svých předků, kteří se do Spojených států vydali často již za období Rakouska-Uherska či v prvních letech nového státu. Často se bohužel s obdobnou hrdostí a sounáležitostí nesetkáváme ani u nás,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Již od počátku, kdy vznikla podobná myšlenka předvést naše studenty v rámci série koncertů, bylo jasné, že budou studenti se svým pásmem úspěšní, avšak ovace a vřelá přijetí, která sklízí na každém vystoupení, jsou až překvapující. Vnímám proto jako velmi důležité, že jsme tento projekt finančně podpořili a studentům tuto celoživotní zkušenost umožnili. Podle informací pana ředitele Hlavy, který se cesty také účastní, jsou studenti zájmem o českou hudbu a tradice velmi potěšeni a svá vystoupení přizpůsobují“ řekl hejtman Netolický, s tím, že vrcholem miniturné bude několik vystoupení v rámci Polka Festivalu v Ennis nedaleko Dallasu.
V průběhu cesty se hejtman za doprovodu honorárního konzula České republiky v Texasu Briana Vanicka, jehož předci pochází z Horní Bečvy nedaleko Rožnova pod Radhoštěm, seznámil s fungováním vzdělávacího centra NASA v Houstonu. „V několika posledních letech v České republice vznikají různá vědecká vzdělávací centra zaměřená na popularizaci vědy a výzkumu, což je také jednou z našich snah v případě krajských škol a technického a přírodovědného vzdělávání. Vzdělávací centrum NASA je samozřejmě primárně zaměřeno na oblast vesmírného výzkumu, ale snaží se v dětech na základních a středních školách probouzet hravou a zajímavou formou zájem o vědu a svět kolem nás. Denně projde tímto centrem okolo čtyř tisíc dětí, což je úctyhodné číslo,“ uvedl hejtman Netolický.