Českotřebovský deník 155/2018 (25/5)
Zdravá 5 v MŠ U Koupaliště

Dne 22. 5. 2018 naší školu navštívila paní Mgr. Jolana Keprtová z nadace Albert, přivezla dětem výukový program Hrátky Zdravé 5, který vychází z celorepublikového vzdělávacího programu Zdravé 5 pro mateřské a základní školy.
Děti byly hravou, zábavnou a interaktivní formou seznámeny s tím, co jsou zásady zdravé výživy a jak je přirozeně přenášet do životního stylu. Také zjistily, jaké svačinky, obědy a večeře jsou zdravé a pro naše tělo hodnotné. Jak je důležitý pitný režim a co jsou zásady zdravé hygieny. Nakonec si děti sestavily z nakrájené rozmanité zeleniny postavu „panenky Zeleninky“ a z ovoce „panáčka Ovocňáčka“.                                                                                                            Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

100 let trampingu v českých zemích 1916 – 2016
100 let trampingu v Čechách 

Příští měsíc začíná výstava ke 100 letům trampingu v Národním muzeu - Letohrádek Kinských, pořádá ji etnografické odd. NM a potrvá dva roky. To je událost, kterou bychom, měli zaznamenat i v České Třebové. Dokazuje, že trampská tradice  v Čechách žije, že je o ni pečováno v rámci instituce velkého významu - v rámci Národního muzea. Dosud byl výklad významu uvažovaného českotřebovského trampského muzea takový, že  má vzniknout jediná celostátní trampská expozice, byť financovaná městem Česká Třebová. Doporučuji  výstavu navštívit, poradit se s pořadateli a  potom případně posoudit i náš záměr, který vznikl z iniciativy českotřebovských a dalších východočeských trampů. Uvádím pozvánku na výstavu.  (mm).
 
Národní muzeum  připravuje: Století trampingu  (29.6.2018-1.4.2020)
Výstava vypráví o dějinách a současnosti trampského hnutí i o tom,
jak ovlivnilo podobu české populární kultury, umění a sportu.
Prostor: Národopisné muzeum Národního muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5
Počátky trampingu bývají kladeny do doby kolem roku 1918. Během následujících desetiletí se stal jednou z nejvýznamnějších českých a slovenských subkultur a ovlivnil životy desetitisíců lidí. Výstava představuje celý tento fenomén i jeho proměny
Dějiny českého dvacátého století jsou i dějinami trampingu. Zrodil se v době Velké války, za první republiky pobuřoval, ale zároveň se ve všech svých podobách stal jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit. Napevno se vtiskl do populární kultury a ovlivnil několik generací hudebníků, malířů, spisovatelů i vrcholových sportovců. Komunistický režim se jej různými způsoby snažil potlačovat či dostat pod kontrolu, mnozí trampové ale přesto své cesty do lesů a společná setkání vnímali jako ostrůvek nezávislosti, přátelství a volnosti. V posledních desetiletích možná trochu ustoupil ze scény, stále ale existuje a vyvíjí se dál.
Výstava, kterou představujeme, vychází z dlouhodobé spolupráce Národního muzea se spolkem Naše muzeum, z. s., a celou řadou dalších jednotlivců i trampských osad. Představuje pestrost trampingu a jeho historie v prostoru dvou sálů Letohrádku Kinských, a to jak prostřednictvím sbírkových předmětů a doprovodných textů a fotografií, tak i prožitkově koncipovaného prostředí, ve kterém se může odehrávat řada různých aktivit. Výstavu budou doprovázet i další programy, jako například hudební vystoupení, přednášky, projekce a workshopy.

Iniciativ ke stoletému výročí trampingu je více: příklad Kroměříž

Ke kulatému výročí vzniku celosvětového fenoménu jménem „československý tramping“ nachystal Dům kultury ve spolupráci s trampy-pamětníky z Kroměřížska sérii akcí, jež proběhla v Domě kultury na konci dubna a začátkem května. Od 23. dubna do 11. května měli návštěvníci možnost shlédnout ojedinělou výstavu: Potlach – Hold kroměřížských kamarádů stoletému výročí československého trampingu ve foyer DK a v Pravé klubovně. Na více než desítce informačních panelů si připomeněli bohatou historii trampingu v Chřibech a Hostýnských vrších, místní osady, slavné táborové ohně i místní osady. K trampům neodmyslitelně patří muzika, takže v Divadelním sále 27. dubna od 19.00 vystoupilo Trampské hudební sdružení Brzdaři z Olomouce, kapela hrající trampskou, country a folkovou muziku a jež nepohrdne ani pozváním na potlachy a táborové ohně v přírodě. Můžete ji ale vidět a slyšet i na country bálech, oslavách či jen tak v zahradní hospůdce. 11. května se potom ke gratulantům přidali i vzácní hosté z Brna - slavná trampská kapela Karabina, která existuje už od roku 1968. Původně sbor zpívajících a hrajících jeskyňářů (karabina v názvu neznamená zbraň, ale horolezecké náčiní) se velmi brzy dostal mezi československou špičku a dnes patří bez nadsázky mezi žijící legendy. Kapela má za sebou vystupování na slavných festivalech a soutěžích (Porta, Svojšický Slunovrat, Trampský širák a podobně). Od počátku tvořily repertoár skupiny zejména písně bratří Ryvolů Wabiho a Mikiho, ale a hraje i vlastní tvorbu a speciální místo zaujímají písně zpívané v originálním brněnském nářečí „hantec“.
 
Předání sponzorského daru pro VOŠ a SŠT Česká Třebová

Akce je naplánována na pondělí 28/5 odpoledne , zúčastní se jí také krajský radní pro oblast školství B. Bernášek.
 
Mezinárodní hudební festival Letohrad 2018

Dvacátý devátý ročník zahájíme již příští sobotu 2. června, kdy areál středověké tvrze rozezní muzika bratrů Ebenů. Před tím budou předány Ceny města Letohradu třem osobnostem a cena Grand Prix za mimořádný hudební počin v předcházejícím roce. Na milovníky hudby čeká červen plný hudby. Festivalové dění završí v neděli 24. června v kostele na Orlici mimořádný koncert amerického sboru.
 
Opravárenské učiliště láká na TECHNOhrátkách ke studiu
nejen české, ale i polské žáky

Pojem TECHNOhrátky Pardubického kraje byl ve středu na Středním odborném učilišti opravárenském (SOUo) v Králíkách trochu zavádějící. TECHNOhrátek se totiž tentokrát neúčastnili jen žáci z Pardubického kraje, ale i z kraje Olomouckého a polského Dolnoslezského vojvodství.
TECHNOhrátek se účastnily čtyři školy z Orlickoústecka a tři základní školy z Olomouckého kraje, ke kterým se přidali také žáci ze dvou polských základních škol. A nebyla to náhoda. V loňském roce se polští žáci účastnili TECHNOhrátek poprvé a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Na SOUo Králíky se přihlásili dva studenti z Polska.
Opravárenské učiliště v Králíkách jsem si vybral, protože v Polsku školy podobného zaměření nenabízejí tolik odborného výcviku a bonusy ke studiu, například svářečský průkaz,“ vysvětlil své rozhodnutí žák 1. ročníku Milosz Pikulski, který to má z domu do školy zhruba 20 kilometrů. Jiný mateřský jazyk překážkou ve studiu není. Po roce se vzhledem k příbuznosti jazyků Milosz bez problému dorozumí, v pedagogickém sboru je navíc jedna rodilá Polka.
Není divu, že učiliště v Králíkách polské sousedy láká. „Naši žáci během studia zdarma získají řidičské oprávnění na osobní i nákladní automobil a traktor, k tomu absolvují svářečské kurzy na svařování elektrickým obloukem a plamenem, za zvýhodněnou cenu si mohou udělat i průkaz na svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2. Celkem jsou to benefity v hodnotě zhruba 70 tisíc korun,“ uvedla ředitelka SOU opravárenského Králíky Petra Doubravová.
O uplatnění se absolventi bát nemusí. Škola spolupracuje s několika firmami, kam žáci jezdí na odborný výcvik. Je mezi nimi společnost VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. z Červené Vody, Autoservis Bartoň Mlýnice či společnosti Zeas Březná nebo Vydrus Králíky. „Žáci si u nás vyzkoušejí široké portfolio prací, jako je komplexní servis vysokozdvižných vozíků, například mechanické práce, opravy motorů, hydrostatických převodovek, přetěsnění pístnic, diagnostiku vozíků a opravy elektro instalace,“ řekl Tomáš Sejkora ze společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. „Spolupráce se školou si vážíme, a žáky po dokončení studia přijímáme jako naše kolegy,“ dodal Tomáš Sejkora, který je sám absolventem opravárenského učiliště.
Králické učiliště připravuje budoucí odborníky pro zemědělské opravárenství. Jedná se o velmi perspektivní segment, špičková technika totiž nezadržitelně proniká i na malé farmy. Škola je plně stabilizovaná a Pardubický kraj investuje mnohamilionové částky do jejího rozvoje a do oprav objektů v Dolní Lipce,“ uzavřel radní pro školství Bohumil Bernášek.
 
Díky Pardubickému kraji by se mohlo zjednodušit správní řízení

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se v pátek ve druhém čtení projednával legislativní návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na novelizaci správního řádu, který se snaží řešit tzv. systémovou podjatost. Zastupováním všech českých krajů byl Asociací krajů České republiky pověřen hejtman Martin Netolický, který je předsedou Výboru pro veřejnou správu a legislativu AKČR. Na jednání poslanců jej zastupoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek a s podpůrnými stanovisky vystoupili také Zuzana Ožanová za Ústavně právní výbor a Martin Kupka za Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 
„Návrh legislativní iniciativy schválilo krajské zastupitelstvo v prosinci loňského roku na základě předchozích debat v rámci Asociace krajů ČR. Námi navrhovaná právní úprava řeší systémovou podjatost tak, že vymezuje podmínky, při nichž může dojít k vyloučení úřední osoby ze všech úkonů v řízení. To znamená, že úřední osoba nebude moci být vyloučena, bude-li její domnělá podjatost vyvolána mimo jiné jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku. Důsledkem přijetí navrhované úpravy by měl být výrazný pokles počtu zejména účelových námitek podjatosti, tedy námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který o tomto problému hovořil mimo jiné v rámci jednání s ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metnarem při jeho návštěvě Pardubického kraje.
V rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky obhajoval v zastoupení hejtmana návrh 1. náměstek Roman Línek. „Praktickým příkladem nevyhovujícího stavu může být případ, kdy se politik vyjádří k důležité otázce veřejného zájmu. To je ostatně to, co se od politika očekává. Dnes je to ale  i faktický  důvod pro vyloučení z rozhodování u všech zaměstnanců toho správního úřadu, jehož politik poskytl takové vyjádření. Pokud bychom to dovedli do absurdna, nemohl by se politik veřejně vyjadřovat. Každé jeho vyjádření by mohlo být zneužito k namítání systémové podjatosti založené na existenci služebního či pracovněprávního poměru. Tomu by měla námi navrhovaná úprava zamezit,“ zaznělo od Línka ve sněmovně.
Návrh získal širokou podporu například od Asociace krajů ČR,  Svazu měst a obcí ČR, ale i Ministerstva vnitra ČR a v průběhu projednávání i  příslušných výborů Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Dosavadní systém totiž mohli zneužívat ti, kteří chtěli narušovat správní řízení, prodlužovat ho a komplikovat.
Pardubický kraj podal za dobu své existence několik legislativních  návrhů poslanecké sněmovně. Je to však první případ, kdy návrh ve sněmovně prošel úspěšně až do třetího, závěrečného čtení. Možnost podávat legislativní návrhy nemají regiony všude, ale je vidět, že může přispět k řešení problémů veřejné správy.