Českotřebovský deník 156/2018 (27/5)
Víkend byl ve znamení  přípravy tištěného vydání Českotřebovského zpravodaje na červem, na ostatní nezbývá čas. Proto uvedu jen stručně některé zajímavosti z víkendu:
Bleší trhy "U malířů" na Splavě byly vydařené, hlavní nápor kupujících byl hned v pátek dopoledne po otevření. byly zde opět velmi zajímavé exempláře pro sběratele i pro běžné používání.  Snad nejvíc byla obdivována stará pokladna z roku 1932.  O sortiment se stará zejména Pavel Kohoutek, který se postupem času stává zaníceným sběratelem a znalcem v oboru. Pravidelně navštěvuje obdobné burzy v blízkých i vzdálených městech, proto se můžeme těšit na další podzimní bleší trhy, zase s obnoveným sortimentem  VÍCE ZDE
 
Muzejní noc v Kozlově se konala v sobotu 26. května za velké účasti veřejnosti.   Tradiční prohlídky chaloupky byly komentované znalci. Navíc bylo možné se seznámit děním v obci Kozlov na deseti panelech z loňské výstavy Jak bývalo v Kozlově autorů Jany Vejdovské, Pavla Charváta  a Filipa Chudoby.
Dobře bylo opět postaráno o občerstvení pro děti mládež, ale i dospělé byla pak určena večerní vycházka za strašidly. Hořel táborový oheň, všude byly lampiony a nechybělo ani "hudební občerstvení". Přestože se akce koná každý rok od otevření chaloupky v roce 2006, tak stále se ještě najdou Třebováci, kteří zde nebyli buď vůbec, nebo jen  v okolí např. na turistické procházce.  Proč tedy nacílit trasu pochodu Putování za Třebovským kohoutem také kolem této kulturní zajímavosti našeho regionu?  Pouze by bylo třeba  letní sezónu v chaloupce zahájit  o několik dní dříve.... VÍCE ZDE
 
Celostátní volejbalový turnaj juniorek v České Třebové se odehrával na vzorně upravených kurtech na Skále.  Soutěží se zúčastnila i dvě českotřebovská družstva. Kupodivu velmi dobře si vedla především mladší děvčata, která se probojovala ze skupiny aby pak  porazila i favority. Nakonec hrála významný a dobrý zápas o třetí místo v turnaji,. Starší děvčata pak vyhrála bitvu o místo páté.  Na Skále bylo po oba dva dny velmi živo, v sobotu  bylo i večerní posezení na kurtech s kapelou. protáhlo se dost dlouho do  noci... Ukázalo se, že Sokol Česká Třebová má dostatek obětavých pořadatelů i dobré zázemí na uspořádání tak velkého turnaje. Dříve se tento turnaj hrál v Ústí nad Orlicí. Výsledky a přehled zápasů uvedeme dodatečně.
 

České stopy v Texasu 

V americkém Texasu žije přibližně jeden milion lidí, kteří se hlásí k českým kořenům. Jedním z nich je také Edward Janecka, soudce okresu Lafayette. V rámci hudebního turné studentů Konzervatoře Pardubice se s ním setkal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Společně s ním navštívil mimo jiné Czech Texas Heritige Center v La Grange. Následně se hejtman v Dallasu setkal se zástupci Vaclav Havel Dallas Czech School a Sokol Dallas, kteří udržují české tradice v tomto devátém nejlidnatějším americkém městě.
Sokolská komunita je v Dallasu velmi aktivní a snaží se pokračovat v tradicích, které si ze své domoviny přivezli jejich předci. Stejně jako u nás se i zde bude konat sokolský slet. Členové amerického Sokola se v roce výročí 100 let od vzniku Československa chystají také na XVI. všesokolský slet v Praze. Stejně jako u nás trápí americké členy špatný stav sportovišť a sokoloven. V rámci setkání jsme jim předali symboly českého sokola a publikaci Byli jsme a budem, která byla vydána k 150. výročí založení Sokola. V očích amerických Sokolů bylo cítit dojetí a je vidět, že své členství v organizaci berou velmi vážně,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který hovořil také se zakladatelkou Vaclav Havel Dallas Czech School Ninou Marcusen, která se do Spojených států přestěhovala v roce 1998.
V rámci setkání a debaty se soudcem Edwardem Janeckou se hejtman seznámil také s činností Czech Texas Heritige Center v La Grange. „Centrum je velice aktivní a nabízí nejen zajímavé výstavní prostory a informace o české historii, ale také seznámí návštěvníky s životem lidí, kteří se po roce 1850 začali vydávat do Ameriky a často riskovali svůj život při 17 týdnu trvající plavbě z Evropy. La Grange a okolí bylo jednou z prvních oblastí, kde se tito lidé usazovali a udržovali české tradice. Jednou ze zajímavostí, které lze v centru vidět, je několikadílná kniha mapující místopis obcí Horní a Dolní Čermná. Není to jediná spojitost s naším regionem, protože řada z emigrantů, kteří se v okrese Fayette také usadili, má své kořeny u nás, konkrétně například v Horních Heřmanicích,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Soudce Edward Janecka
Edward Janecka je nejdéle sloužícím soudcem okresu Fayette v jeho historii. Jceho současné volební období končí v prosinci 2018 a již jej nebude obhajovat. Za 28 let ve funkci se podílel na rekonstrukci soudní budovy, výstavě nové administrativní budovy, letiště, útulku pro zvířata a pomáhal zavádět okresní recyklační program. Jeho pomoc byla zásadní i při zřízení administrativního centra pro veterány v La Grange nebo přesunu univerzitního kampusu do Schulenburgu.
Texas Czech Heritage and Cultural Center, La Grange
Toto muzeum věnované českým tradicím a kultuře navržené architektem s českými kořeny (Roger Kolar) vzniklo v r. 1997 a bylo dokončeno v říjnu 2009. Moderní prvky kombinuje s tradičním vzhledem farmy a nabízí prosvětlenou vstupní halu, taneční sál a muzeum. Ve vstupní hale je umístěna „zeď cti“ a „chodník slávy“ připomínající rodiny imigrantů a jejich přátele. V muzeu jsou k vidění předměty denní potřeby i hračky českého původu. Tanečnímu a banketnímu sálu vévodí lustr z českého skla s ověsy. Centrum pořádá řadu výstav a setkání na téma české historie nebo promítání českých filmů. V rámci miniturné v něm vystoupili také studenti Konzervatoře Pardubice.
Vaclav Havel Dallas Czech School
Česká škola v Dallasu nabízí víkendovou výuku formou systematické jazykové výchovy pro děti od 1,5 do 15 let věku. Výuka je přizpůsobena potřebám dětí s českými kořeny a dětem z multikulturních rodin. Škola samozřejmě úzce spolupracuje s českou komunitou a její činnost podporuje například MZV ČR nebo Nadace Vize 97.
Sokol Dallas
Škola sdílí prostory se Sokolem Dallas a pod jeho hlavičkou také nabízí své služby. Sokol samotný samozřejmě organizuje sportovní cvičení v řadě oborů (gymnastika, karate, ale také taneční kroužek), ale také se věnuje pronájmu budov, podporuje českou komunitu pořádáním filmových večerů, setkání a kulturních událostí. V Dallasu Sokol působí od roku 1912, přičemž oficiálně Sokol v USA působí od r. 1873.