Českotřebovský deník 157/2018 (28/5)
Město se připravuje na bitvu o protihlukové stěny

Vysoké protihlukové stany v České Třebové u železniční tratě nechceme. Rozdělí naše město neprodyšnou stěnou, podobnou různým jiným kritizovaným zdím, které měly vždy oddělit jednoho od druhého, černé od bílých, hlučné od nehlučných, zabránit světlu, volnému výhledu a pohledu. Špatné jsou i betonové ploty na zahradách, ale nedivme se jim. Lidé se chtějí od venkovního prostoru také někdy oddělit. U železnice to je jinak, tak se jedná o opatření navždycky. U modernizace železničního uzlu se ale nejedná o soukromou akci, ale investici na veřejném prostranství, která se chystá zničit naše město. Vysoké stěny nechceme. Neznamená to, že se nechceme chránit před hlukem z dopravy, ale chceme zvolit takové metody, které stavbu vysokých stěn nevyžadují. 
Ve středu 30. května se na českotřebovské radnici uskuteční setkání zainteresovaných, kteří přišli s alternativními náměty pro realizaci protihlukových opatření na železnici v České Třebové, aniž by bylo třeba stavět vysoké protihlukové stěny.  Účast přislíbil jak organizátor petice Martin Horák, tak i odborníci, konkrétně přijede autor alternativních variant ochrany před hlukem Jan Eisenreich, ředitel firmy Brens Europe z Plzně a také městský architekt Ing. arch. J. Hájek. Na tomto setkání by zatím neměli být zástupci investora - SŽDC, s.o. a projektanta SUDOP Brno, neboť cílem je se na další takové jednání s investorem připravit. Jan Eisenreich především kritizuje zjednodušený přístup l přípravě hlukové studie, podle které byly pak provedeny všechny výpočty tak, aby jediným řešením byly vysoké protihlukové clony. V každém případě bude středeční jednání na českotřebovské radnici příslibem aktivního vstupu města Česká Třebová jako účastníka stavebního řízení do projektové přípravy investice "modernizace železničního uzlu Česká Třebová. právě takový postup radnice jsme si přál a tak jej nyní chválím. (mm)
 
Historické parní lokomotivy se setkají na oslavě stých narozenin
mladějovské úzkokolejky

Hned dvě činné parní lokomotivy se setkají o víkendu 2. a 3. června 2018 na úzkorozchodné dráze v Mladějově na Moravě. Na trať úzkokolejky, která letos slaví sté výročí, se vydá nejenom místní lokomotiva č. 1 z roku 1920, ale zcela mimořádně se k ní připojí také o sedm let starší parní stroj Henschel Fabia, který přijede na oslavu ze zbýšovského muzea.
Jedenáct kilometrů dlouhá mladějovská dráha o rozchodu pouhých 600 mm byla zbudována na konci  první světové války, aby spojila doly na Hřebči u Moravské Třebové se závodem v Mladějově na Moravě a zajistila přepravu lupku, šamotu a místního uhlí. Po ukončení těžby v roce 1991 se péčí dobrovolníků postupně proměnila v živou technickou památku s provozem výletních vlaků pro veřejnost. Ty jsou od letošního května provozovány opět v celé délce trati.
Neméně zajímavý osud měla parní lokomotiva Henschel 12311 z roku 1913, která na mladějovskou úzkokolejku zavítá z Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově. Dvounápravový stroj z německé lokomotivky v Kasselu sloužil v hnědouhelných lomech na Sokolovsku. V padesátých letech se přesunul na Karlovarsko na pionýrskou dráhu, kde byl počátkem sedmdesátých let odstaven jako lokomotivní pomník. V devadesátých letech získal lokomotivu spolek Muzeum průmyslových železnic, který ji po náročné opravě, realizované v letech 2014 až 2017, opět zprovoznil pro jízdy muzejních vlaků na své trati mezi Zbýšovem a Zastávkou u Brna.
Úplně jiný příběh má za sebou mladějovská lokomotiva č. 1, která vznikla na zakázku přímo pro mladějovskou dráhu, a sice jako jediný exemplář svého druhu. Lokomotivka Krauss v rakouském Linci ji vyrobila tovární přestavbou nevyužité lokomotivy typu RIIIc z roku 1918, určené původně na bojiště první světové války. Po dodání do Mladějova sloužila už „Jednička“ na místní úzkokolejce celý svůj aktivní život, a to až do roku 1991, protože se ji nikdy nepodařilo nahradit žádnou modernější motorovou lokomotivou. A na své trati mezi Mladějovem a Hřebčí, nyní už v čele osobních výletních vlaků, ji zdejší spolek Mladějovská průmyslová dráha provozuje i dnes. Na jedné úzkokolejce se obě lokomotivy v provozním stavu setkají o tomto víkendu vůbec poprvé.
 
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN  Česká Třebová V ČERVNU 

Pozor na změny provozní doby
1.6. Den dětí – vstup pro děti zdarma
4.6. ZAVŘENO
Od 5.6. letní provoz – návštěvní doba prodloužena na 180 minut
Americký Texas zaplavily české vlajky, koláče a pivo.
V Ennis zazářili i pardubičtí konzervatoristé

52. ročníkem National Polka Festivalu vyvrcholilo turné studentů Konzervatoře Pardubice v americkém Texasu, kde již od poloviny 19. století žije početná česká komunita. Nejen pro krajany a krajanské spolky odehráli studenti v rámci festivalu několik koncertů pro tisíce návštěvníků z celých Spojených států amerických. Studenty na cestě doprovázel také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se mimo jiné setkal se starostkou města Ennis Angie Juenemannovou a zástupci Sokola Ennis. Od starostky města obdržel při úvodním ceremoniálu také čestné občanství.
„Ennis se každý rok na víkend stává centrem české kultury v celých Spojených státech. České vlajky, hudba, kroje a obecně historie jsou k vidění po celém městě, kterému dominuje naše trikorola. Lidé hrdě nosí české a moravské kroje, tancují polku, což působí v kontextu místa konání mnohdy až neuvěřitelné. I po několika generacích se přistěhovalci z tehdejšího Rakouska-Uherska a poté Československa hrdě hlásí k odkazu svých předků, kteří do Spojených států dorazili za svým americkým snem a lepším živobytím,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tradice našeho státu si musíme neustále připomínat a udržovat je i u nás, a to nejen v roce výročí 100 let od vzniku samostatného státu. Mnohdy je však sounáležitost k našemu státu silnější u našich krajanů v zahraničí než u nás samotných, což bychom se měli snažit změnit a vštěpovat hrdost k národu a jeho kultuře mladé generaci,“ řekl hejtman Martin Netolický. Ten se v rámci festivalu setkal také se starostkou města Ennis Angie Juenemannovou a členy Sokola Ennis. Starostka města předala v rámci slavnostního ceremoniálu, který následoval po průvodu alegorických vozů, hejtmanovi čestné občanství města.
National Polka Festival
Polka festival je jedním ze dvou hlavních kulturních událostí v Ennis. Poprvé se uskutečnil v roce 1967 a od té doby se pravidelně koná o víkendu navazujícím na Memorial Day (připomínka těch, kdo sloužili v ozbrojených silách USA). Festival prezentuje českou kulturu – hudbu, tance, jídlo a pití. Festival si drží renomé jednoho z největších festivalů svého druhu v USA a navštěvuje ho až 50 tisíc lidí, kteří chtějí zažít atmosféru své „staré vlasti“. 
Sokol Ennis
Historie místního Sokola se datuje od roku 1908. Součástí centra je i české muzeum a knihovna, kde jsou uloženy historické fotografie česko-amerických krajanů a historické české oděvy a uniformy, v nichž tito patrioti bojovali v několika válkách. Sbírka se postupně rozrůstá i o fotografie z cest krajanů do vlasti jejich předků a o další artefakty věnované potomky původních usedlíků. Patří mezi ně řada knih, které dnes jsou k vidění v ČR jen obtížně. „Sokol Ennis je součástí celoamerické sítě této instituce a místní pobočka nese jméno K. H. Borovského, jehož portréty jsou součástí výzdoby budovy Sokola, a kterého zde srovnávají s Abrahamem Lincolnem,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Námět na výlet: Růžový palouček

Nedaleko Litomyšle, co by kamenem dohodil, je mezi poli magické místo - Růžový palouček - památník českým bratřím a první památník českého exilu, v nové naučené stezce. Je to i příjemná procházka ve stínu vzrostlých stromů, kde jsou umístěny informační tabule o celé historii tohoto místa. Odpočinou je možno si na pohodlných lavičkách s opěradly, které jsou rozmístěny po celém areálu. Nechybí ani čisté a udržované WC, takže se člověk nemusí uchylovat do úkrytu stromů. O Růžovém paloučku se můžeme dozvědět spousty informací na internetu http://www.ruzovypaloucek.cz/, ale osobní návštěvě se nic nevyrovná,zvláště v době, kdy kvetou růže.