Českotřebovský deník 159/2018 (29/5)
Českotřebovský zpravodaj - červen 2018 přichází do distribuce

Ve středu 30/5 odpoledne přichází do distribuce (do prodejen) červnové vydání Českotřebovského zpravodaje, doschránek bude distribuce provedena během čtvrtka 31. května. 
Na 100 stranách  najdete zase informace a profilové články  na aktuální témata. je těžké v krátkosti  uvést celý obsah.  V úvodní části se věnujeme oceněným, tedy udílení Cen města Kohout 2017 a cen starosty města.
V pravidelných rubrikách si všimněme např. obsáhlého  materiálu článku Martina Šebely  na téma 40 let od demolice starého Trávníku, můžete si přečíst rozhovor s Boženou Ivanovou, oceněnou  Za zásluhy o Pardubický kraj, další část seriálu  "devadesátá léta" je zaměřena na roky 2016 a 2017, kde je popsána např. "Kauza Národní dům". 
I nadále věnujeme pozornost  problematice instalace vysokých protihlukových clon a také se zabýváme alternativními metodami tlumení hluku z dopravy.
V kulturní rubrice najdete ohlédnutí za hudebním festivalem Bennewitz  2018 se zaměřením na dva poslední koncerty festivalu. Ve sportovní části program týdne sportu zde opět nenajdete, nebyl dosud vydán. Je zde však pozvánka na 10. ročník cyklomaratonu  na sportovní klání v Dlouhé Třebové a v Semaníně, kde mají své sportovní aktivity připraveny s velkým předstihem. 
Oceňujeme však aktivity, které byly na pořadu až v závěru května, tedy akci ZUŠ OPEN na českotřebovském dopravním terminálu a Noc kostelů, která s ekonala o den později v pátek 25. května a vyvrcholila inscenací soudu s Kateřinou v parku na Zámostí.  nechybí aktualizované, tedy nejčerstvější pozvánky na akce v měsíci červnu ve Třebové i okolí. (mm)

Včeličky z MŠ Vinohrady se nenudí  

Hudebně -recitační pásmo z Gymnázia
Koncem dubna mile překvapila děti z oddělení Včeliček návštěva studentů místního gymnázia. Ti jim předvedli hudebně – recitační pásmo o exotických zvířatech z dalekých zemí. Během písní se střídali, používali různé hudební nástroje a poutavě zaujali děti na celou dobu. Při programu byli doprovázeni i svou paní profesorkou, která hrála na klávesy. Po ukončení programu ještě zůstali ve školce a hráli si s dětmi, které to nadšeně uvítaly. Byl to pro ně díky jejich návštěvě den plný zážitků.
Kocourek Mourek
V pátek 18. 5. navštívilo oddělení Včeliček opět Divadélko U dvou sluncí. Tentokrát dvě milé herečky dětem s chutí předvedly příběh kocourka Mourka, který se ztratil, ale nakonec nalezl nový domov u kočky Mícy. Kocourek se ale musí naučit, jak se stele postel, děkovat, mýt si ruce, omluvit se. V druhé části poznal les a kdo krmí zvířátka, co je krmelec. V třetí se děti učily jak může neopatrností vzniknout nachlazení, ale taky jak se léčí. Do dějů všech příběhů se zapojily i děti, z jejíž pomocí se nové věci kocourek naučil. Kromě kocourka Mourka a kočky Míci se v ději postupně ukázaly i další postavy. Sluníčko, včelka, sova a veverka. Příběh byl doplněn i o písničky, které shrnovali děj. Jejich refrén se vždy děti učily a zpívaly pak dohromady se zvířátky. Dětem i vyučujícím se představení opět líbilo a příště se můžeme těšit na příběhy Myšáka Pišty.
Lesní zážitky
23.května si pro děti ze Včeliček připravila zajímavou a poutavou činnost Ing.Alice Suchá z Lesů ČR se svým programem lesní pedagogiky. Lesní pedagogika je jedna z metod losvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“. Hlavním cílem lesní pedagogiky je výuka dětí v souladu s jejich vzdělávacími programy, prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení významu hospodaření v lese. Program děti nadšeně přijaly a dozvěděli se zábavnou formou nemálo nového. Chtějí na podobný lesní výlet znova.
R.Hübl

Kraj dodá na Hřebenovku směrovníky a tabulky

Pardubice – Finance na účast Pardubického kraje na projektu Česko-polská Hřebenovka – východní část projednávala Rada Pardubického kraje. Částku 2,5 milionu korun musí ještě schválit zastupitelstvo.
V rámci celého evropského projektu bude obnovena historická dálková turistická trasa s několika propojeními přes hranici, vybudováno 11 rozhleden (z toho 8 rozhleden bude historickým obnovením již zaniklých rozhleden), vzniknou dvě česko-polská turistická informační centra v Neratově a Novém Hrádku a současně bude obnoven Jánský most v Neratově. Celý projekt bude provázen masivní propagační kampaní. Většina nákladů bude hrazena z Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.
„Náš kraj se podle dohody na projektu podílí deseti procenty. Trasa po česko-polských hřebenech bude mít v našem kraji 53 kilometrů. Na ně necháme vyrobit a osadit veškeré směrovníky a tabulky,“ řekl radní pro cestovních ruch, sport a volnočasové aktivity René Živný. Kromě toho Pardubický kraj zajišťuje plnění webového a mapového portálu, image fotografie, virtuální prohlídky z trasy na svém území a také inzerci a elektronickou reklamu pro celou trasu Hřebenovky.
 
Zdarma upravený  květinový záhon

Půjdete li od Konzumu Diskont směrem k rotundě svaté Kateřiny, přes Třebovku a potom uličkou Na kopečku, nemůžete ho minout. Je to vzorně upravené veřejné prostranství , skutečně vzorný květinový záhon, oáza zeleně.  Vznikl osobním přičiněním paní sousedky, majitelky sousedního rodinného domu, která se o záhon stará. Nebylo třeba vypisovat výběrové řízení na dodavatele ani účtovat jednotlivé rostliny. Vše zdarma a s nulovými provozními náklady.  Jaký rozdíl mezi "profesionální starostí", tedy dost dobře placenou  prací na úpravě záhonu na Tyršově náměstí, byť brzy po zřízení opět poničeného. Externí péčí nelze město dost dobře trvale udržovat s rozumnými náklady. Věřím, že na to město přijde a  nařídí zřízení místa zahradníka. měl by na rozsáhlém katastru práce dost a vyšlo by to levněji.  Ne všechny rostliny by bylo třeba draze nakupovat, ale také vypěstovat. Chceme-li mít město  plné zeleně a květin, nic jiného nám nezbude.... Vzpomínáme na dobu, kdy se o Javorku staral zahradník pan Lipenský.... Foto VV