Českotřebovský deník 160/2018 (30/5)
První jarní křemenáč

Příroda je v letošním roce s počasím o něco napřed. I přes poměrně velké sucho je možné v lese najít jedlé hřibovité houby.
O víkendu to byl v opatovských lesích hřib kovář, dnes ve skuhrovských pěkný křemenáč březový. Výhoda u těchto prvních hub je, že jsou většinou nečervavé.
Při vzpomínkách na minulá léta se tyto houby objevovaly nejdříve až v půli června. V květnu snad jenom čirůvky májovky.
Vomáčka Petr, vomacka.p@atlas.cz

Na webu idnes.cz se dočtete o ideálních hřebenovkách v okolí České Třebové

Článek najdete na tomto odkaze ZDE
 
Novou ředitelkou ZŠ Ústecká bude Mgr. Pavlína Vomáčková

V pondělí 28/5 jmenovala rada města za základě výběrového řízení ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Česká Třebová Ústecká ulice Mgr. Pavlínu Vomáčkovou s nástupem od 1. srpna 2018. Dosavadní ředitel ZŠ Ústecká Mgr. Stanislav Beneš k tomuto datu odchází do důchodu.   Ve výběrovém řízení se o funkci ředitele této organizace  ucházeli dva uichazeči.
 
Blíží se konec volebního období - je čas bilancovat  
Rozhovor s lídryní
Koalice pro Českou Třebovou
Mgr. Magdalénou Peterkovou
 
 
My jsme byli po minulých komunálních volbách, bez ohledu na jejich výsledek, odsunuti do opozice. Od počátku jsme deklarovali, že budeme opozicí konstruktivní, která bude podporovat dobré záměry a projekty, a to jsme také dodrželi. Řadu z nich jsme měli i ve svém volebním programu, např. rekonstrukce městských komu- nikací, podpora mateřských a základních škol, využití sportovního stadionu na Skalce nebo řešení problému bývalého koupaliště.
 
Jak se za těchto podmínek dařilo realizovat volební program?  VÍCE ZDE
 
Přípravy na výstavbu centrálních příjmů v Pardubicích a Ústí nad Orlicí

V sále Rady Pardubického kraje proběhlo další z řady kontrolních jednání týkajících se výstavby centrálních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici. V případě Ústí nad Orlicí se nyní jedná především o řešení dopravní situace v přilehlých ulicích včetně zajištění parkování a zajištění nezbytných protihlukových opatření v areálu nemocnice. V Pardubicích pokračuje příprava dokumentace k územnímu řízení a revize jednotlivých částí projektu.
Na minulém jednání jsme se shodli na tom, že musíme vnímat výhrady obyvatel v jedné z ulic nedaleko nemocnice, kteří se bojí nárůstu dopravy po vybudování centrálního příjmu. Hledáme řešení, které nezatíží přilehlé ulice a navíc zajistí dostatečnou obslužnost nové budovy. Jednou z variant je příjezd osobních vozidel k centrálnímu příjmu skrze hlavní bránu s tím, že ulicí Bratří Kovářů by projížděly pouze vozy integrovaného záchranného systému,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V současné době řešíme také parkovací plochy a naší prioritou je parkovací dům mimo areál nemocnice na stávající ploše před hlavní vrátnicí, která je již nyní k tomuto účelu využívána. Obecně chceme do budoucna řešit parkování ve všech našich zdravotnických zařízeních. Máme vypracovanou studii, která navrhuje řešení vybraných nejproblémovějších míst,“ sdělil hejtman Martin Netolický s tím, že návrh řešení bude představen také obyvatelům přilehlých ulic.
Dalším tématem jednání je navržení protihlukových opatření v rámci areálu nemocnice. „Na základě předchozích debat necháváme zpracovat protihlukovou studii, jejíž výsledek bude znám přibližně do 14 dní. Následně budou navržena potřebná opatření včetně finanční kalkulace,“ uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice, majetek a kulturu Roman Línek. „Zároveň byl aktualizován harmonogram, kde se však posouvají pouze některá data úředních postupů, a co se týká termínu realizace, tak ten se nemění,“ dodal Roman Línek.
Ústí nad Orlicí
V případě Orlickoústecké nemocnice má být stavba centrálního příjmu dokončena na podzim 2020. „V případě Ústí nad Orlicí je projektová dokumentace rozdělena do dvou částí. První, která bude zahájena v letošním roce, spočívá ve výstavbě ostatních objektů s dokončením v roce 2019. V něm bude zahájena druhá etapa, která spočívá ve výstavbě samotné hlavní budovy centrálního příjmu,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Pardubice
V případě Pardubické nemocnice jsou přípravy záměrně časově delší, neboť jde ještě o náročnější stavbu, a to finančně i organizačně. „Pracujeme na dokumentaci k územnímu řízení. Přípravný tým pečlivě prochází jednotlivé součásti projektu v patrech a řeší jejich uspořádání včetně optimálního rozvržení klíčových oborů. V dalším kroku bude nutno do všech souvislostí propracovat také organizaci provádění vlastní stavby při udržení provozu nemocnice, stavbou nového objektu je totiž dotčena její klíčová centrální část,“ uvedl radní Ladislav Valtr.
 O pardubické letiště je zájem ve střední Asii 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal v úterý odpoledne se zástupci Česko-Středoasijské smíšené obchodní komory, která sdružuje české a zahraniční fyzické a právnické osoby, které mají zájem na všestranné spolupráci mezi Českou republikou a zeměmi střední Asie. S prezidentem Jiřím Nestávalem a viceprezidentkou Vlastou Bohdalovou hovořil o samotném fungování organizace a možném rozvoji pardubického letiště, o které je zájem v zemích bývalého Sovětského svazu, střední Asie, ale i Černé Hoře.
Dlouhodobě jsem označován za nepřítele pardubického letiště, a to jen proto, že zastávám vůči němu poměrně zdrženlivý názor, který trvá i nadále, přestože někteří kolegové tvrdí, že letiště vzkvétá. Nárůsty počtu cestujících jsou způsobené především dotovanou linkou do Londýna, který osobně považuji za nezapočitatelný. Jakákoliv aktivita, která povede k růstu letiště je samozřejmě vítaná a budu ji podporovat. Pokud je ze strany asijských či postsovětských zemí zájem, můžeme o tom dále debatovat. V momentě, kdy terminál stojí, musíme dělat vše proto, aby se nestal pouze moderní výstavní plochou bez cestujících,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Komora v našem kraji působí dlouhodobě a v minulosti pomohla řadě firem z kraje dostat se do bývalých zemí Sovětského svazu či dalších asijských zemí v čele s Čínou. O pardubické letiště se zajímá přibližně 10 let a nyní jedná s některými menšími dopravci z těchto zemí o možném propojení s Českou republikou. Mimo svoji prioritní oblast pomáhá komora také s rozvojem leteckého spojení s Černou Horou, která je mezi českými turisty poměrně oblíbená, avšak letecké spojení je zde nedostatečné a turisté využívají primárně osobní automobily či autobusovou dopravu,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že zástupci komory v nejbližší době připraví konkrétní návrh možné spolupráce včetně destinací, leteckých společností či cestovních kanceláří, které mají o pardubické letiště zájem.
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
Komora napomáhá svou činností rozvoji hospodářských styků a obchodní spolupráce mezi českými podnikatelskými subjekty a mezi zahraničními podnikatelskými subjekty. Hlavní činnost spočívá v navazování a rozšiřování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty, v poskytování informačního servisu podnikatelům, v pořádání seminářů a obchodních misí jak na území České republiky, tak v zahraničí. Poskytuje standardní služby podnikatelským subjektům, zejména poradenství v oboru podnikání a investování v zahraničí, informace o specifikách v zahraničním obchodu, informační servis, služby při vyhledávání obchodních partnerů a při organizaci kontaktních jednání. Za tímto účelem napomáhá mimo jiné v zajišťování a pořádání výstav, metodicky se účastní na organizaci a zřizování podniků se zahraniční majetkovou účastí, prosazuje zájmy členů u příslušných státních orgánů a napomáhá výměně zkušeností mezi členy Komory v otázkách hospodářské a vědecko-technické spolupráce.
 
Úspěchy regionální fotbalové akademie Pardubického kraje 

Členové Správní rady Nadačního fondu Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje jednali ve středu odpoledne v kanceláři hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Kromě rekapitulace výsledků hospodaření akademie z loňského roku řešili členové správní rady také investiční činnost v areálu v Ohrazenicích a další rozvoj akademie, které je i samotnou Fotbalovou asociací České republiky jako velmi úspěšná.
„Akademie je úspěšná nejen po sportovní stránce, ale také ekonomicky. Zisk za rok 2017 činí 111 tisíc korun, který nyní plánujeme využít na zlepšení vybavení pro mladé fotbalisty. Vzhledem k tomu, že materiální vybavenost zajišťuje Fotbalová asociace České republiky společně s oděvní firmou sponzorující český fotbal, zvažujeme, jakým způsobem tyto prostředky dále využijeme. Zázemí šaten v areálu v Ohrazenicích již není ve stavu, který odpovídá prestiži akademie, a proto budeme chtít za tyto peníze provést vybavení stávajících šaten novým nábytkem,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Od samého počátku jsme se k tomuto projektu přihlásili a to nejen formálně, ale především finančně. V letošním roce se jedná o částku 1,5 milionu korun, kterou garantujeme poskytnout i v letech následujících. Důležité je, že i přes jisté problémy, které FAČR v minulosti zaznamenal, nedochází k útlumu akademií, ba naopak jak stát, tak asociace s tímto projektem, který pomáhá talentovaným fotbalistům s jejich dalším rozvojem, dále počítá,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
O úrovni akademie svědčí také úspěchy jednotlivých hráčů, kterým se daří prosazovat také na mezinárodní scéně. „V letošním roce bylo celkem 11 hráčů povoláno do mládežnické reprezentace České republiky, což je po akademii v Karviné druhé nejvyšší číslo. Velkým úspěchem je také stáž jednoho z hráčů v anglickém Manchesteru United, což se mu povedlo jako druhému českému hráči v historii. Klub je vyhlášený mimo jiné propracovaným systémem vyhledávání mladých talentů, a proto je pobyt v mládežnické akademii tohoto velkoklubu skutečným úspěchem,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje vznikla na počátku školního roku 2016/2017 za podpory Pardubického kraje, města Pardubice a Fotbalové asociace České republiky a v současné době v ní působí 48 nadějných fotbalistů.