Českotřebovský deník 161/2018 (31/5)
Noc kostelů v Dlouhé Třebové s koncertem bývalých žáků ZUŠ

Pátek  25.května patřil Noci kostelů. Zatímco v České Třebové  vyřešili Noc kostelů netradičně  zorganizováním vel,mi úspěšné celoměstské hry "Zachraňte Kateřinu" v vyvrcholením na scéně postavené v parku na Zámostí, tak v Dlouhé Třebové se konal koncert. Vlastně dva koncerty a oba  opravdu povedené. V první části od 19 hodin vystoupil v kostele sv. Prokopa  v centru obce Komorní orchestr bývalých žáků českotřebovské základní umělecké školy. Orchestr, který vznikl  v roce 2015 k oslavám 70tiletého existence hudební školy v České Třebové se schází pravidelně až do současnosti a nic nenasvědčuje tomu, že by mělo být v budoucnu jinak.   Orchestr si stále s vděčností připomíná  jméno  hudebního pedagoga a skladatele Františka Kajetána Zedínka, jehož skladby  a úpravy má ve svém repertoáru, ale zaměřil se  také na mnohé  další velmi známé skladby známých skladatelů. Poslech koncertu  byl skutečně velkým zážitkem. Přiznám se, že jsem přijel zaznamenat koncert (a opustil rodinný tým v soutěži Zachraňte Kateřinu) s tím, že se zase zpátky brzo vrátím, abych pomohl dokončit hru, která spěla v té době ke svému finále. Nemohl jsem ale odejít, musel jsem koncert vyslechnout až do konce. Akustika v kostele dokázala akustický výkon orchestru dobře přenést, lze říci, že kostel je pro podobné koncerty jako stvořený. Orchestr si zaslouží další koncertní vystoupení a věřím, že k tomu bude mít v nadcházející sezóně dost příležitostí.  Vedoucím komorního orchestru bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová je Jitka Nováková, zástupkyně ředitele ZUŠ Česká Třebová, moderátorem koncertu byl František Mikeš z Dlouhé Třebové. Silnou stránkou orchestru je také zvolený repertoár, který je nejen posluchačsky velmi přitažlivý, ale nadchne jistě i samotné členy orchestru.
V druhé části koncertu pak v kostele sv. Prokopa vystoupila  romantická zpěvačka Henriette.
Po hudebním vystoupení posluchači využili možnost komentované prohlídky kostela a výstupu na ochoz věže (s doprovodem).
Fotografie z koncertu  v Dlouhé Třebové Noc kostelů nijak nepřipomínají, Svítí ještě sluníčko a kostel v Dlouhé Třebové byl skutečně dobře prosluněný.  Atmosféra však byla úžasná.... (mm)

Poplatky za televize na pokojích budou v krajských nemocnicích zrušeny

Ačkoliv došlo před několika lety k fúzi všech pěti nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji do jedné společnosti, stále existují ve fungování jednotlivých zařízení jisté rozdíly. Jedním z nich je platba pacientů za provoz televizí na pokojích. Z tohoto důvodu neplánovaně navštívil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ve čtvrtek dopoledne Chrudimskou nemocnici, která tyto poplatky od pacientů vybírá. Z rozhodnutí hejtmana budou tyto poplatky s okamžitou platností zrušeny.
„I přesto, že se nám úspěšně podařilo fúzovat pět samostatných nemocnic do jedné společnosti, tak v některých oblastech stále nemáme sladěné provozní záležitosti. Na základě podnětu jednoho z pacientů, který je v nemocnici hospitalizován jsem se dozvěděl, že existuje poplatek za využívání televizí na pokojích v rámci vybraných oddělení v Chrudimské nemocnici. Je možná mojí chybou, že jsem to nevěděl dříve, ale neočekával jsem, že je něco podobného v roce 2018 možné. V ostatních nemocnicích tyto platby nefungují, a proto s okamžitou platností přestane být příspěvek, který je v případě Chrudimské nemocnice 20 korun za den, od pacientů na odděleních vybírán. Pro chod a ekonomiku nemocnic nepředstavují vybrané prostředky zásadní příjem do rozpočtu, řekl hejtman Martin Netolický s tím, že jediné, co bude i nadále nabízeno, je možnost odkoupení sluchátek za 75 korun, které po ukončení hospitalizace pacientům zůstanou.
 
Ministerstvo vnitra počítá s navýšením odměn pro členy volebních komisí

Na zvýšení se ministerstvo dohodlo s ministerstvy financí a práce a sociálních věcí. Změny v odměňování by se měly dotknout už letošních podzimních voleb.
Polepšit by si měli všichni členové volebních komisí. Návrh předpokládá zvýšení odměny pro řadové členy volební komise o 500 Kč, tedy na celkových 1800 Kč. Odměna předsedy by nově měla činit 2200 Kč, 2100 Kč pak bude náležet zapisovatelům a místopředsedům komise. Změny by se také měly týkat vícekolových voleb. Pokud se bude konat druhé kolo volby, zvýší se řadovým členům odměna o 700 Kč, ostatním o 1000 Kč.
Přehled navrhovaných změn:

1) Plošné navýšení odměn

  

současná výše odměny za I. kolo

dohodnutá výše odměny za I. kolo

současný příplatek za II. kolo

dohodnutá výše příplatku za II. kolo

řadový člen

1300

1800

200

700

místopředseda

1300

2100

200

1000

zapisovatel

2000

2100

200

1000

předseda

2100

2200

200

1000

2) Navýšení odměny při souběhu voleb do zastupitelstva městské části (městského obvodu) a do zastupitelstva územně členěného statutárního města a hlavního města Prahy, a to o 400 Kč pro všechny členy.

3) Navýšení odměny při soudem nařízeném opakovaném hlasování, a to o 400 Kč pro všechny členy.

Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234

tel.: 606 748 616     www.ckm-tour.cz     
Nabízíme poslední volná místa na
12-denní zájezd do Chorvatska na Makarskou rivieru - Baška Voda, Makarska, Tučepi s odjezdem z ÚO a ČT
termín: 27.6. - 8.7.2018 (9 nocí) Kč 6 990,-/osoba
           22.8. - 2.9.2018 (9 nocí)Kč 6 990,-/osoba
cena zahrnuje: 9x ubytování v apartmánech, povlečení, pobytovou taxu, dopravu autobusem z
ÚO  a ČT, možnost přikoupení polopenze
dále nabízíme
PRONÁJEM APARTMÁNŮ V CHORVATSKU, celé pobřeží Jadranu, libovolný počet nocí, doprava vlastní nebo autobusem z ÚO,ČT cena již od Kč 400,-/osoba,noc
 

Informační centra mohou žádat o peníze na činnost a provoz

Cestovní ruch podpořili radní Pardubického kraje na svém zasedání 30. května. Na činnost a provoz turistických a informačních center byla z rozpočtu v letošním roce uvolněna částka 1,5 milionu korun.
„Turistická a informační centra podporuje Pardubický kraj již od roku 2003. Jedná se tak o dlouhodobý systematický rozvoj.  Je dobře, že se daří udržovat a rozvíjet síť informačních center a to i za pomoci tohoto dotačního titulu,“  říká René Živný, krajský radní pro cestovní ruch, sport a volnočasové aktivity. I díky krajské podpoře je možné zajisti v jednotlivých zařízeních pravidelnou otevírací dobu. Důležitá je také jejich práce na sběru a aktualizaci údajů krajského turistického portálu www.vychodni-cechy.info. „Vážíme si kvalitní práce jednotlivých informačních a turistických center a to nejen v oblasti poskytování informací souvisejících s cestovním ruchem turistům a návštěvníkům kraje. Jsem moc rád, že jednotlivá centra jsou zapojena do profesního sdružení Asociace turistických informačních center České republiky, čímž je díky jejich certifikaci zaručena vysoká odborná úroveň,“ dodal René Živný.
 
Východní Čechy jako krajina kultury lákaly polské turisty

Pardubice - Destinační společnost Východní Čechy (DSVČ) se v minulých dnech zúčastnila dvou velkých prezentačních akcí v Polsku - Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Opole a Gastrofestivalu v Krakově. Krásné slunečné počasí přilákalo na obě akce spoustu návštěvníků.
V Opoli se prezentovali vystavovatelé nejen z Polska, Česka a Německa, ale dokonce i z Arménie. Naše destinační společnost se představila společně na stánku s polským partnerem z regionu Powiat Klodzko v rámci společného projektu Východní Čechy, krajina kultury, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Díky tomuto projektu byly vytvořeny například brožury Muzea Pardubického kraje a Architektonické dědictví 1. republiky ve východních Čechách a dále propagační spot Kulturní dědictví východních Čech. Prezentaci nových brožur a videospotu doplnila i ochutnávka pardubického perníku. Nejvíce dotazů směřovalo podle předpokladů na atraktivity oblastí Pardubického kraje, které leží blízko polským hranicím, ale pozadu nezůstaly ani ostatní turistické oblasti. Na hrady a zámky, muzea, lázně, koně a tipy na pěší výlety i cyklovýlety se ptali jednotlivci, rodiny s dětmi i aktivní senioři, kteří se do východních Čech rádi vracejí.
Prezentace v Krakově byla jedinečná tím, že kromě polských návštěvníků se u stánku zastavovalo i mnoho zahraničních turistů, kteří trávili v Krakově víkend nebo dovolenou. A tak se Pardubický kraj prezentoval i návštěvníkům festivalu ze Španělska, Francie, Ruska, USA, Chorvatska, Litvy nebo Ukrajiny.
„Prezentovat náš kraj v Polsku má opravdu smysl. Polští turisté jsou pro nás významnou cílovou skupinou, poslední roky se počet jejich návštěv i přenocování v Pardubickém kraji stále zvyšuje,“ řekl radní Pardubického kraje René Živný, zodpovědný za sport a cestovní ruch.
Velvyslankyně Norského království navštívila Pardubický kraj

S hejtmanem Martinem Netolickým a radními Pavlem Šotolou a Václavem Kroutilem hovořila především o záležitostech vězeňství a sociálních věcí, zemědělství, životního prostředí či možné spolupráce kraje s některým regionem v této severské zemi. Norsko patří dlouhodobě mezi nejvyspělejší země na světě a může být v mnoha oblastech vzorem a mentorem. Zároveň nabízí takzvané Norské fondy, které již pomohly na mnoha místech včetně Pardubického kraje.
„Fungováním vězeňského systému se zabývám již poměrně dlouho, a proto mne po návštěvách věznic ve Světlé nad Sázavou, Pardubicích, Jiřicích a na Mírově, zajímá také fungování vězeňského systému v Norsku, které již dlouhodobě uplatňuje systém otevřených věznic, ze kterého vychází také první otevřené zařízení právě v Jiřicích. Tento systém zajišťuje snazší návrat odsouzených do společnosti, čímž se eliminuje recidiva. Je to zcela jistě cesta, kterou by se mohlo české vězeňství ubírat do budoucna. Domluvili jsme se s paní velvyslankyní na uspořádání cesty na ostrov Bastoy, kde právě tato otevřená věznice dlouhodobě funguje,“ uvedl hejtman a předseda bezpečností rady kraje Martin Netolický.
Spolupráce s Norskem a norskými regiony se však nabízí v řadě oblastí. „Budeme velmi rádi, pokud nalezneme společnou řeč i v dalších záležitostech a budeme se moci v těchto oblastech inspirovat a něco nového se přiučit. Norsko patří mezi země, které nám mají co nabídnout, protože se jedná o velmi vyspělou západoevropskou zemi. Ambasáda se na základě naší diskuse pokusí vytipovat potenciální možné partnery z řad norských regionů, se kterými by bylo možné zahájit komunikaci a rozvinout spolupráci, “ řekl hejtman Netolický, který velvyslankyni v úvodu setkání seznámil se základními informacemi o Pardubickém kraji, fungováním, kompetencemi a složením současné krajské samosprávy.
Životní prostředí
Vzhledem k průmyslovému charakteru regionu se velvyslankyně zajímala o to, zda je krajina v postižena průmyslovou výrobou. „Jednou z našich priorit v oblasti životního prostředí bylo a je odstraňování starých ekologických zátěží, které jsou ve většině případů dědictvím fungování průmyslu za minulého režimu. Celkově jsme do těchto opatření investovali přibližně půl miliardy korun,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil. „Norsko pro nás může být vzorem také v případě hospodaření s vodou v krajině a řešením problémů sucha. Chceme do této problematiky zapojit také vznikající krajský institut, který by mohl komunikovat s partnery na norské straně,“ doplnil Kroutil.
Sociální oblast
Důležitou oblastí, kde kraj může s Norskem spolupracovat, je čerpání takzvaných Norských fondů a fondů EHP. „Již před třemi lety jsme se velmi úspěšně zapojili do čerpání  fondů v oblasti péče o ohrožené děti. Tyto finanční prostředky nám pomohly analyzovat slabá místa v péči o ohrožené děti a navrhnout systémové změny a efektivní řešení. Cílem projektu transformace je snaha opustit ústavní péči a zaměřit se také na prevenci a terénní práci v rodinách, což by mělo významně pomoci při řešení krizových situací v rodinách a k omezení odebírání dětí,“ uvedl radní Pavel Šotola
Kromě oblasti sociálních věcí je možné v rámci Norských fondů čerpat také na projekty v kultuře nebo na bilaterální projekty s norskými partnery. „Tento bilaterální program již funguje a ambasáda nabízí v rámci této spolupráce, jejíž limit je 50 tisíc euro, vyhledání relevantního partnera na norské straně. Dalších devět programů v rámci fondů bude uvedeno do provozu v první polovině příštího roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily projekty za více než šest miliard korun.
 
Trampské muzeum Horní Jelení pořádá potlach v době komunálních voleb

Ukázka aktivity Mobilního trampského muzea Freda jedličky v Horním Jelení.