Pěvecký sbor Bendl má letos 95 let       
Z posledního koncertu pěveckého sboru Bendl 29.4. 2018 v Přívratě. To už má Bendl 95 let - jen pět let do stovky....           
Letos uplynulo od založení sboru 95 let...
Bendl při svém vzniku r. 1923 navázal na činnost pěveckého kroužku železničářů (sbormistr Karel Horník, později Jindřich Praveček).  Činnost se rozšiřovala a bylo rozhodnuto o přijímání členů bez ohledu na zaměstnání na železnici.
Stručně z historie sboru
Dne 9. ledna 1923 se na valné hromadě jednohlasně odhlasovala změna názvu sboru, který dostal jméno podle jednoho z nejplodnějších skladatelů sborových skladeb   Karla Bendla. Prvním předsedou spolku Bendl se stal František Podvala, který ve funkci vydržel třicet let do roku 1953.   Do funkce "vedoucího dirigenta" byl zvolen Jindřich Praveček, který byl velkým přínosem pro růst spolkové činnosti Žádný kulturní podnik ve městě v této době se bez vystoupení Bendla neobešel. Za rok bylo v repertoáru Bendla osmdesát skladeb.  Pomineme-li podrobnosti, nemůžeme vynechat to, že především v třicátých letech Bendl českým zpěvem posiloval národní cítění v pohraničních městech a vesnicích východních Čech, kde žilo české obyvatelstvo v menšině.  Velkou tradiční akcí Bendla byla tzv. "Zlatá hodinka", společenská akce sboru v době plesové sezóny s kulturním programem, která se udržela od založení v roce 1934 až do sedmdesátých let, i když již v omezené podobě, kdy ustoupila z plesových sálů např,. do dřívější kavárny hotelu Padevět. (v té době Moskva). Připomeňme ještě dirigenta (a hudebního skladatele) Viléma Kyrala, později Fr. Preisler st., F.K. Zedínek, Miroslav Lehečka, Miroslav Chudý a Josef Chudý.... Je třeba také zmínit Velký podíl Bendla na realizaci Zedínkovy opery Obrázky z Hor a  také mezinárodní družbu s italským sborem Il Rifugio...., kterou však nebylo v době minulého režimu paritně opětovat zájezdem do italského Seregna. Bendl byl od padesátých let součástí českotřebovské Osvětové besedy, která dokázala i v nepříliš příznivých politických podmínkách realizovat poměrně bohatý hudební život našeho města, jeho součástí byla i práce pěveckého sboru Bendl. Svá předchozí výročí oslavil pěvecký sbor Bendl různým způsobem. Zpravidla velkými koncerty (40 let Bendla) v  r. 1963, k tomu i vydáním almanachu (k 50. a  60. výročí sboru  v letech 1973 a.1983). O deset let později nebylo co slavit. Díky péči českotřebovské ZUŠ, ředitele Bohuslava Mimry a nových sbormistrů  Petr Pálky a jeho pozdější ženy Sylvie zase činnost sboru začínala prakticky od nuly. Za deset let v roce 2003 již přišla  slavná "osmdesátka":
 
Bendl slavil 80 let  7. června 2003 Bylo to ve velkém sále Kulturního centra. Jako host vystoupil pěvecký sbor Ještěd z Liberce pod vedením sbormistra Petra Pálky, který  v devadesátých letech společně s Mgr. Josefem Menšíkem způsobil, že se Bendl po několikaleté přestávce opět začal pravidelně scházet. Pomohl tak renesanci sborového zpěvu v našem městě, položil základ pro další úspěšnou kariéru tohoto amatérského pěveckého sboru.  Program konferovali členové Bendla Jiří Musílek a Zuzana Vondrová, Vzpomněli jeho slavné historie i jeho "znovuzrození", které jej znovu v polovině devadesátých let přivedlo do světa vokální tvorby a na vystoupení nejen v České Třebové, ale i na zájezdech a po naší vlasti i do ciziny. Bendl také natočil svá první CD  Po samostatném vystoupení, ve kterém Bendl zazpíval průřez svým repertoárem, přišly na řadu gratulace: Oldřich Tomeš, nestor spolupráce "starého" Bendla s italským mužským pěveckým sborem v italském městě Seregno přednesl jednak zdravici italského sboru, kterou mu se Seregna zaslali, jednak vzpomenul vznik a průběh této nezapomenutelné družby.  Dalším gratulantem byla pětičlenná delegace německého (lužickosrbského) pěveckého sboru z města Ralbic (nedaleko Budyšína) v Sasku (Lužici), která přednesla v perfektní češtině zdravici sboru, ale také zazpívala píseň ze svého lužickosrbského repertoáru. 
"Dobrý večer v České Třebové, ahoj Bendle" S těmito slovy se přivítal s českotřebovským publikem a pěveckým sborem sbormistr pěveckého sboru Ještěd Petr Pálka, který před 15 lety s s Bendlem v České Třebové začínal, nastartoval jeho novou intenzivní práci, která jej zavedla na prestižní vystoupení s dalšími pěveckými sbory a orchestry, na výsluní kulturní spolupráce v širokém regionu. (Petr Pálka nakonec náhle zemřel při zahraničním zájezdu svého sboru v Řecku v roce 2006). 
Slavnostní koncert k 80. výročí založení sboru Bendl  Sobota 7. června 2003 v 18 hodin - z pozvánky
Na koncertu zazní skladby z repertoáru pěveckého sboru Bendl  od A. Dvořáka, J.S. Bacha, W.A. Mozarta a dalších.  Jako host vystoupí pěvecký sbor Ještěd z Liberce  pod vedením sbormistra Petra Pálky.  Ten není pro zdejší publikum rozhodně neznámou osobností. V devadesátých letech společně s Mgr. Josefem Menšíkem z působil, že se Bendl po několikaleté přestávce opět začal pravidelně scházet. Pomohl tak renesanci sborového zpěvu v našem městě,  položil základ pro další úspěšnou kariéru tohoto amatérského pěveckého sboru.
Snad ještě slavnější byla oslava "devadesátky" v roce 2013. Konale se nejen slavnostní koncert, ale také raut a výstava
Ve výstavní síni Kulturního centra byla ve středu 18.9. 2013  v 18 hodin otevřena výstava k 90. výročí založení pěveckého sboru Bendl Česká Třebová. Kulturní program na vernisáži zajistil samozřejmě samotný Bendl, s hlavním projevem  vystoupil ředitel Kulturního centra doc. František Preisler. Výstava je velmi zajímavá, mapuje historii i současnost sboru. Na instalaci a přípravě výstavy se společně se členy Bendla podílela Mgr. Marta Demelová. Musela vybírat z 21000 (!) fotografií  z fotoaparátu Jiřího Kadavého, ze kterých bylo nakonec vybráno 310 nejlepších a nejzajímavějších. Exponáty se starší doby zajistilo pro výstavu Městské muzeum.  Výstavu z bude možné prohlédnout  v dalším týdnu, v pátek 20.9. večer se v Malé scéně uskutečnil  slavnostní koncert k výročí sboru Bendl.
Devadesátku oslavil společně se sborem  Bendl také hudební pedagog, varhaník
a hudební skladatel František Kajetán Zedínek.
S pěveckým sborem Bendl dlouhodobě spolupracoval více než padesát let a tak není divu, že k výročí přišel s dárkem v podobě nového opusu 2013. Ten Bendl pečlivě nacvičil a přednesl na jubilejním koncertu. Tím zase obdaroval autora skladby nazpátek. Píseň (neboli Poštovní holub) je vícehlasá a zajímavá. František Kajetán Zedínek zhudebnil stejnojmennou  báseň Jaroslava Seiferta. Sólo v písni zazpíval František Čech. František Kajetán Zedínek byl s provedením na premiéře tohoto díla velmi spokojen.  Nezůstalo jen u hudebního dárku. Pro skladatele připravili členové Bendla také kytici květů a pozornost, které předali Františku Zedínkovi za bouřlivého potlesku zaplněného sálu Malé scény vstoje.
 
Pěvecký sbor Bendl v Itálii i na rádiu Proglas
Českotřebovský smíšený pěvecký sbor Bendl je znám svou aktivitou, bohatou činností a vysokou úrovní daleko široko, také za hranicemi naší vlasti. Koncertuje nejen v České Třebové, ale i na zájezdech, účastnil se zajímavých projektů včetně mezinárodních. Jedním z nich je spolupráce s pěveckým sborem v italském městě Agrate Brianza. Italští přátelé nabídli svým českotřebovským kolegům  spolupráci  při natáčení společného CD nosiče, který vyjde v blízké době.  Začátkem října natočili Bendlovci ve své zkušebně  v sálku ZUŠ tři koledy (Narodil se Kristus Pán, Chtíc aby spal,  Ej patuškové) na minidisk a předali nahrávku  do Itálie. Ohlas je dobrý, alespoň dvě z natočených koled na italském CD budou. 
 
Další zajímavostí týkající se pěveckého sboru Bendl je  vystoupení našeho pěveckého sboru v rozhlasovém vysílání na stanici Proglas v pátek dne 11. listopadu 2005 v 16:55 hodin. V tuto dobu se na uvedené stanici vysílá blok věnovaný vážné hudbě.  Asi 30 minut z uvedeného pořadu  bude věnováno našemu pěveckému sboru, historii, současnosti, rozhovorům, projektům, na kterých se Bendl účastnil.
Bendl v Lužici (Víta Balcarová)
Ale již 7. května ve 14.hod. již odjížděl autobus plný nadšených sboristů k německým hranicím na Lužici do Ralbice. Po 19.hodině jsme byli srdečně přivítáni na místě a hned se odcházelo do místní školy, kde již probíhala zkouška sboru Lilia se skladatelem Petrem Pálkou.Vmísili jsme se mezi lužičany a začali naplňovat představy skladatele. Až v pozdních večerních hodinách jsme se rozešli do rodin, které pro mnohé z nás byly již dlouhodobými přáteli.
V sobotu po snídani jsme se opět sešli na společné zkoušce a v poledne nás ralbičtí přátelé odvezli na oběd do krásného biskupského areálu BISHOF-BENNO-HAUS, který slouží jako školicí středisko biskupství,jako ubytovací zařízení ale má tu i sídlo charitativní organizace, která se stará o nemocné Alzheimerovou chorobou. Po výborném obědě a prohlídce areálu nás čekalo překvapení.  Návštěva Saurier parku, který nabízí dětem i dospělým dobrodružství mezi stovkou plastik pravěkých ještěru v životní velikosti. Přes památník Cyrila a Metoděje jsme se plni zážitků vrátili na podvečerní párty s kávou a tykanci, jak se  nazývají různé druhy sladkých moučníků u přátel.
A opět večerní zkouška, tentokrát již v kostele, při které jsme měli pocit, že je vše O.K.  pro nedělní provedení mše. Tento pocit s námi ale nesdílel Petr Pálka a pozval nás na sedmou hodinu ranní na generálku.
Přes chabé protesty jsme však ráno v 7. hodin  byli všichni našimi přáteli dopraveni na místo slavnosti, do kostela sw.Katyrny. V 8,30 jsme stáli na kůru nad zaplněnou lodí kostela a s krásným pocitem sounáležitosti s Bohem a lidmi byla Ralbická mše slavnostně uvedena. Všem,  ale hlavně skladateli Petru Pálkovi se dostalo velkých díků a uznání od návštěvníků Mše svaté a také i od místního faráře, autora textu, Michala Nawky. Po obědě  se konala ještě zahradní slavnost, kde vystoupil sbor Lilia a lidové lužicko-srbské taneční  soubory. Náš pěvecký sbor Bendl pod vedením Mgr. Josefa Menšíka zazpíval 3 písně a pak se s přáteli z Lužice rozloučil.
Odjížděli jsme mírně prokřehlí ale s krásným pocitem upevněného přátelství, které se právě přes hudbu opětovně prohloubilo. Doufáme, že tato krásná Ralbická mše bude v budoucnu provedena i u nás v České Třebové, za pomoci sboru Lilia z Ralbice.

Bendl je velmi kvalitní a činorodý pěvecký sbor, fungující jako samostatné občanské sdružení, nyní vlastně zapsaný spolek. Dobře spolupracuje s českotřebovskou ZUŠ,  pěveckými sbory a orchestry v našem okolí. Má řadu svých družebních sborů, připomeňme Otakar Vysoké Mýto, Vlastimil Litomyšl, Žerotín Brandýs nad Orlicí, Dalibor Svitavy, Gaudeamus Světlá nad Sázavou, Alou vivat Ústí nad Orlicí, Vlastislav Heřmanův Městec, pěvecké sdružení Slezská Ostrava, Ještěd Liberec, pěvecký sbor Lilija v Ralbic a Schola Cantorun Agrate Brianza a Il Rifugio v italském Seregnu. Bendl vystupoval také v polském Tlumaczovie, ve Svitu, ve Vídni... Sbor pravidelně koncertuje u nás i u svých partnerských sborů, vystupuje také společně s Komorním orchestrem Jaroslava Kociana a Litomyšlským symfonickým orchestrem a dvakrát zpíval dokonce dokonce sbor "Květiny bílé po cestě"v opeře Rusalka s operou Národního divadla (v České Třebové a Rychnově nad Kněžnou). Vystupuje navíc i na vernisážích výstav, městských slavnostech, trvale a pravidelně na českotřebovském hudebním festivalu Antonína Bennewitze. Zde je jeho specializací vždy vydařený pěvecký koncert v Přívratu. Za jeho přízeň zastupitelstvo obce udělilo sboru bendl Cenu obce Přívrat. Aktivita je trvale obdivuhodná a možná ještě bohatší než v době po jeho vzniku s  Jindřichem Pravečkem....
 
Článků o koncertní činnosti sboru Bendl  bylo napsána zvlášť v posledních 20 letech  velká spousta a nemělo by smysl je všechny prezentovat. Přesto si dovolím udělat alespoň výběr z fotografií, které připomenou nejen akce a koncerty, ale také osobnosti, které v Bendlu zpívaly  a dnes se již dívají na jeho činnost z hudebního nebe. Mimo zmíněného Petra Pálku připomeňme za všechny ještě především Evu Vaverkovou, která měla být významnou sólistkou ještě dlouhá léta a desetiletí....
Poděkování za práci je třeba děkovat, a to všem členům Bendlu bez rozdílu. Je to celoroční pravidelná práce. Bendl je ale úžasný kolektiv, který společně zkouší, koncertuje a také se baví, má spoustu přátel daleko široko. Zvláštní poděkování patří korepetitorce a sbormistrům. Těm současným, Josefu Menšíkovi  a Davidovi Lukášovi, ale i těm, kteří byli před nimi. Hluboká poklona před všemi, kteří dokazují, že tradice sborového zpěvu v České Třebové žije a co víc - stále se rozvíjí.  A vnímá to nejen  naše českotřebovská kulturní veřejnost, ale také ve městech a obcích zejména po celých východních Čechách, ale i za hranicemi - na Slovensku, v Polsku, v Německu, Rakousku i v Itálii. 
MILAN MIKOLECKÝ
 

    Výprachtice

Vídeň Svit

Bohdaneč

Bratislava
 

Liberec


Štíty


Svitavy

Seregno