Válečná veteránka Božena Ivanovová oceněna

Za zásluhy o Pardubický krajVe středu 2. května podvečer Pardubický kraj již popáté poděkoval osobnostem, které přispěly k rozvoji regionu, šíří jeho dobré jméno nebo vykonaly nějaký výjimečný skutek. Ve Východočeském divadle v Pardubicích předali zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým Ceny Michala Rabase za záchranu, Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj i jednu medaili hejtmana.
 
Každý rok se všichni přesvědčujeme o tom, že v našem Pardubickém kraji žije spousta osobností, které si zasluhují pozornost široké veřejnosti. To dokazuje také téměř 50 nominací, které jsme v letošním roce z řad veřejnosti obdrželi. Letošní rok slaví naše ocenění půlkulaté jubileum, ale mnohem důležitější oslava čeká naší republiku, která slaví 100 let od svého založení. Proto považuji za velmi symbolické, že mezi oceněnými je i paní Božena Ivanová, která je jedním z posledních účastníků druhé světové války v našem kraji. Právě ona, ale i další ocenění, si zaslouží naši pozornost. Často v naší společnosti slýcháme, že mezi námi nejsou vzory, ke kterým bychom nejen my, ale především mladá generaci, mohli vzhlížet. Všichni ocenění takovými vzory jednoznačně jsou, a proto se jim právem sluší poděkovat,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
 
Cena Za zásluhy o Pardubický kraj

Božena Koutná Ivanová se narodila v roce 1927 v Praze, mládí však prožila v tehdejším Sovětském svazu. V šestnácti letech šla k odvodu a stala se z ní spojařka, poté absolvovala náročný parašutistický výcvik. Konec války prožila ve výcvikovém praporu. Ocenění získala pro účast ve druhé světové válce a celoživotní přínos české armádě a snahu o popularizaci armády nejen v Pardubickém kraji.
 
Nynější prorektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. je již 21 let spjat s vedením Univerzity Pardubice, v jejímž čele stál celých 14 let jako rektor. V době jeho nástupu do funkce rektora v roce 2000 měla vysoká škola přibližně 4000 studentů, dnes je jejich počet takřka trojnásobný. Počet fakult se rovněž více než zdvojnásobil. Za jeho působení putovaly do školy významné investice, vyrostl zde například moderní univerzitní kampus. Profesor Ludwig je také respektovaným odborníkem v oblasti organické chemie.
 
Doc. Ing. Vlastislav Novák, CSc. byl uznávanou autoritou v oblasti sbormistrovství. Byl známým dirigentem, zakladatelem souborů sborového zpěvu, učitelem na pardubické konzervatoři i univerzitě a organizátorem mnoha významných kulturních akcí. Díky jeho zápalu vznikly například festivaly IFAS nebo Mezinárodní hudební festival a soutěž pěveckých sborů Bohuslava Martinů. Vlastislav Novák zemřel krátce před vyhlášením osobností Pardubického kraje ve věku 86 let.
 
Karel Telecký a Vojtěch Sedláček již jedenáctým rokem pořádají benefiční festival Hudba pomáhá, který je zaměřený na podporu handicapovaných dětí z Pardubického kraje. Za dobu svého trvání festival získal zhruba 2,3 milionu korun určených na konkrétní pomoc pro místní děti s různými formami postižení, koncerty navštívilo deset tisíc lidí a vystoupilo na nich 62 hudebních skupin.
 
Cena Michala Rabase za záchranu

Organizace Zdravotní klaun, o.p.s. pravidelně navštěvuje přes sedm desítek zdravotnických zařízení, kam přinášejí svými „klauniádami“ rozveselení nemocným dětem a lépe jim tak pomáhají zvládat stres z pobytu v nemocnici nebo před závažnějším ošetřením.
 
Ondřej Slabý poskytl pomoc své spolužačce, u které se při jízdě vlakem rozvinula silná alergická reakce. Student zdravotnické školy správně rozpoznal, o jaký problém se jedná, a účinnou a rychlou první pomocí zachránil spolužačce život.
 
Michal Zölfl, Ladislav Částek a Miroslav Albert v kritické chvíli, kdy jejich známého postihl těžký srdeční kolaps, duchaplně zareagovali a začali muže resuscitovat. Jen díky jejich zásahu se podařilo jeho životní funkce obnovit.
 Foto Michal Zölfl, Ladislav Částek a Miroslav Albert
 
Medaile hejtmana

Medaili hejtmana získal youtuber Karel Kovář, známý jako Kovy.
 Ten už v 15 letech spustil na YouTube kanál Gameballcz, který sleduje 375 tisíc odběratelů, jeho druhý kanál s názvem Kovy odebírá 715 tisíc uživatelů. Tento youtuber se snaží poskytovat lidem odreagování a motivovat diváky videí k zájmu o veřejné dění.
 
Cena médií

Cenu médií získala učitelka Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D.
Dlouhodobě věnuje výuce fyziky na základní a střední škole a přípravě učitelů. Kvalifikovala se také do speciálního kurzu v USA.
Fyziku se snaží prezentovat tak, aby ukázala její zajímavé stránky a studenty pro tento předmět nadchla.