Má vlast v provedení KOJKu

byla ozdobou festivalu Bennewitz


Ohlédnutí za hudebním festivalem Bennewitz 2018 

Komorní orchestr Jaroslava Kociana, posílený o dechovou sekci královéhradecké filharmonie uvedl po 16 letech - opět na Bennewitzově festivalu - Smetanův cyklus symfonických básní "Má vlast". Nové nastudování klasického díla, které obvykle otevírá velké festivaly, bylo letos ozdobou XX. ročníku českotřebovského festivalu Bennewitz 2018. KOJK a především jeho dirigent MgA. Bohuslav Mimra si vzal velký úkol, který se mu však podařilo plnit do poslední noty. Základem interpretace zvoleného díla českého klasika jsou smyčcové party, které byly nacvičeny s velkou pečlivostí a citlivostí na pokyny dirigenta na pravidelných zkouškách KOJKu v koncertním sálku ZUŠ, ovšem komplikovanou souhru s dechovou sekcí, tvořenou profesionálními muzikanty bylo možné nacvičit až na generální zkoušce v den koncertu. Nebylo dost prostředků např. na to, zorganizovat ještě např. jednu zkoušku navíc. O to byla práce dirigenta složitější. Pro úspěch koncertu, musel dirigent pečlivě a velmi podrobně předem nastudovat obsáhlou partituru s nástupy všech nástrojů a sladit  vše tak, aby výkon celého orchestru tvořil jednotný celek. Šlo o dílo známé a velmi prestižní, o to větší byl úkol celého orchestru.
Zaplněný velký sál Kulturního centra byl svědkem toho, že se vše podařilo na výbornou,  poslech koncertu  byl pro posluchače velkým zážitkem, Byl to jediný symfonický koncert letošního hudebního festivalu a bylo vidět, že to publikum dokázalo ocenit, např. ovacemi ve stoje na konci koncertu, kdy vše bylo tak, jako by koncert ještě neměl skončit. Také po koncertu večer a ještě i druhý den, třeba na závěrečném koncertu festivalu v Přívratě, jsem potkával řadu lidí a všichni se znovu vraceli  k Mé vlasti a zážitkům s tímto koncertem spojeným. Na koncert KOJKu přijeli tradičně také posluchači a příznivci  orchestru z okolních měst, zejména z Ústí nad Orlicí.
Velký výkon se na festivalu od KOJKu očekával, podobně jako v předešlých letech. Vzpomeňme si např. na loňský velký koncert s mladým devatenáctiletým sólistou na kontrabas Ondřejem Sejkorou ze Slatiňan. I loni byl koncert KOJKu jediným symfonickým koncertem na festivalu.
Snad připomeňme myšlenky zakladatelů - byl jsem jedním z nich. Festival vznikl před dvaceti lety právě proto, abychom u nás v České Třebové mohli pravidelně prezentovat koncerty a projekty mimořádné úrovně a velikosti, které se nedají běžně zařadit do koncertního předplatné Kruhu přátel hudby. A dařilo se to. Mezi takové patřil právě symfonický koncert KOJKu, který přednesl  stěžejní Smetanovo dílo. Podobně jsme byli dříve zvyklí i  velké projekty jiných symfonických těles nebo např. i operní představení (např. Rusalka právě před deseti lety). Takové koncerty nebo projekty se nyní z festivalu Bennewitz vytratily a byly nahrazeny (samozřejmě velmi kvalitními), ale přece jen  komorními projekty, podobajícími se akcím Kruhu přátel hudby. S návštěvnosti letošního ročníku festivalu ale mohou být pořadatelé spokojeni. Letos poprvé přišla na šest festivalových koncertů více než tisícovka posluchačů, v posledních letech rekordní počet. Nejvíce zaplnil velký sál Kulturního centra právě symfonický koncert KOJKu, ale i jméno Jaroslava Svěceného a dalších vybraných sólistů táhne. Jenže se nemá usínat na vavřínech.
Proto je vhodné i srovnání s jinými akcemi - mohli bychom chtít i  více. V malé pětitisícové Skutči přišlo na 13 koncertů letošního 15. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 4620 posluchačů. Byly zde jak koncerty komornější (např. v opraveném kostele P. Marie na Chlumku v Luži), ale i dva symfonické koncerty. Vystoupil např. symfonický orchestr Českého rozhlasu, další vyprodané akce "Michael Jackson Symphony" (Hradecká filharmonie) a koncert skupiny Čechomor byly na zimním stadionu...  K tomu ovšem patří vlastní dramaturgie, celoroční účinná propagace, dlouhodobý předprodej,  trvalá webová prezentace.... Mnohé z toho nám nyní u našeho festivalu chybí.  
Festival Bennewitz se dožil dvacítky a bude žít i nadále, pevně zakotvil v kulturním kalendáři města a regionu. Věřím, že zhodnotí i svou historii a bude opět festivalem, na kterém přivítáme také přední česká hudební tělesa (mm).