Zemřel Ing. Zdeněk Miklas, bývalý ředitel ÚZCHV          

Narodil se v Luži 1. srpna 1931. Základní školu absolvoval v Luži v roce 1942 a v roce 1950 maturoval na Gymnáziu ve  Vysokém Mýtě. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích v letech 1950 - 1954. Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích odešel pracovat do velmi perspektivního oboru chemických vláken, do n.p. Silon Planá nad Lužnicí. Tam se jako vedoucí podílel na českém výzkumu a výstavbě provozu na výrobu polyesterových vláken Tesil(1968). Jako hlavní technolog a později jako vedoucí cechu se účastnil výstavby výroby polyesterového hedvábí Slotera v n.p. Slovenský hodváb Senica (1969 – 1971).  V České Třebové byl  ředitelem Ústavu pro zpracování chemických vláken (1971-1990).
Ing. Zdeněk Miklas zaváděl v Československu výrobu polyesterové stříže, kabelů a hedvábí. Podílel se na rozvoji výroby chemických vláken a prosazoval aplikaci chemických vláken jak do oděvního průmyslu tak i do technických výrobků a současně i nový způsob jejich zpracování.
Je autorem sedmi knih z oblasti chemických a polyesterových vláken, je spoluautorem 20 autorských osvědčení vynálezů.
V roce 1967 obdržel Státní cenu " Za vyřešení a zavedení relaxačně objemovaných polyesterových vláken Velana".
V České Třebové pracoval v Městském výboru KSČ, 10 let řídil oblíbené Okresní mírové slavnosti, byl předsedou Tréninkového střediska mládeže ve volejbalu.  Nutno ocenit, že v době normalizace  dokázal v ÚZCHV dlouhodobě   zaměstnávat několik odjinud vyhozených, režimu nepohodlných  odborníků.
V důchodu pracoval jako překladatel hlavně z němčiny, podnikal v oblasti povrchově aktivních vláken, 10 let byl lužským kronikářem a posléze v němčině prováděl návštěvníky nedalekých Nových hradů. V srpnu by se dožil 87 let.
Se svými bývalými spoluzaměstnanci se v České Třebové pravidelně každoročně scházel v salonku restaurace Křib. Svou účast plánoval i na letošní setkání, které se mělo konat právě dnes 15. května.  Svůj slib se mu však splnit nepodařilo.
Pohřeb se uskuteční v Pardubickém krematoriu ve čtvrtek 17.5. 2018 ve 12 hodin. Čest jeho památce!
 
Václav Polák

(Fotografie z roku 2017 - Václav Polák )