MAS ORLICKO POSILUJE SVŮJ TÝM a VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE:
KOORDINÁTOR A GARANT VĚCNÉ ČÁSTI PROJEKTŮ MAP II
a ODBORNÝ MANAŽER A REALIZÁTOR AKTIVITY Č. 2
PROJEKTU MAP II. ve SO ORP Žamberk - Králíky

MAS ORLICKO z.s. se zabývá realizací projektů „Místní akční plán vzdělávání II“. V rámci těchto projektů je realizováno široké spektrum činností spočívajících jak v setkávání, výměně zkušeností, vzdělávání, ale i realizaci dílčích projektů v území. Do projektu je zapojeno 7 – 8 stálých zaměstnanců v odborných pozicích a během 4 let realizace projektu projekt zapojí desítky odborných lektorů, pedagogů, učitelů a dalších osob. Cílem projektu je podporovat spolupráci, sdílet zkušenosti a spolupracovat v otázkách kvalitního vzdělávání. Více informací na webu: www.maporlicko.cz .
 
Pro realizaci těchto projektů:
· Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí Žamberk – Králíky II
(realizace projektů na území správních obvodů Žamberk a Králíky)
· Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí Ústí nad Orlicí – Česká Třebová II (realizace projektů na území správních obvodů Ústí nad Orlicí a Česká Třebová) hledáme zaměstnance na výše uvedené pracovní pozice. Ačkoliv se souběžné obsazení obou pracovních pozic jednou osobou jeví jako výhodnější, může být každá pracovní pozice obsazena jiným uchazečem. Uchazeči o zaměstnání se tak mohou ucházet o jednu, nebo obě pracovní pozici. Podrobný popis projektů a náplň práce v rámci pracovních pozic je přílohou tohoto výběrového řízení.
 
Co nabízíme:
- Spolupráci v malém a nadšeném týmu
- Možnost spolupráce s odborníky v oblasti vzdělávání a projektového managementu
- Odpovídající platové ohodnocení
- Příležitost aktivně se podílet na realizaci zajímavého projektu
 
Plat: Odměna odpovídá náročnosti pracovní pozice a požadavkům na kvalifikaci a praxi. Bude stanovena
dohodou se zaměstnancem na základě kvalifikace uchazeče a výsledků výběrového řízení.
 
Další informace:
Další informace o projektu sdělí: Ing. Ivana Vanická, tel.: 731 506 016
 
Životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákon 101/2000
Sb. pro účely výběrového řízení a doručte nejpozději do 18.6.2018 na adresu: MAS ORLICKO z.s.,
Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk. Obálku označte „VŘ – neotvírat“, nebo na email:
vanicka@mas.orlicko.cz . Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru ve dnech 19. a 20.6.2018. Pokud se v uvedeném termínu nemůžete pohovoru zúčastnit, prosím, uveďte to ve své přihlášce pro sjednání náhradního termínu.