Poplatky za svoz komunálního odpadu 2018 - srovnání cen

Poplatek za svoz komunálního odpadu si stanovují samy obce místní vyhláškou, jeho výše se tedy v jednotlivých městech liší. Nejvyšší teoretická sazba dle zákona je 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok, v praxi je jeden z nejvyšších poplatků v severočeském Frýdlantu. Občané města zde za rok platí 790 Kč. Oproti tomu jiná města sváží odpadky zdarma.  Poplatek za svoz odpadu si stanovují samy obce v souladu se zákony 565/1990 Sb. o místních poplatcích a 185/2001 Sb. o odpadech.  Vybírat ho mohou, ale nemusejí. Maximální zákonná sazba poplatku je 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok. Tvoří ji dvě části – paušál 250 Kč a částka stanovená dle skutečných nákladů na svoz odpadu ve výši až 750 Kč. Proto se výše poplatku v jednotlivých obcích liší. Samospráva může poplatek účtovat buď za osobu, nebo za vyvezenou nádobu.

Z více než 200 největších měst v ČR mají nejdražší poplatek 790 Kč za osobu a rok v severočeském Frýdlantu. Následuje Tachov se 750 Kč a Neratovice se 720 Kč. Naopak existují obce, které svoz odpadu nezpoplatňují. Jedná se např. o Českou Lípu, Dubí, Františkovy Lázně, Chomutov, Kralupy nad Vltavou, Krupku, Most, Novou Paku, Šlapanice, Teplice nebo Ústí nad Labem.

Ceny v Pardubickém kraji

 • Česká Třebová Svoz poplatku v České Třebové je v roce 2018 stále zpoplatněn čáskou 588 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Hlinsko
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Hlinsku v roce 2018 opět stanoven na 540 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Holice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Holicích v Čechách je na rok 2018 opět stanoven ve výši 600 Kč za osobu. U seniorů nad 75 let je poplatek stanoven na 300 Kč. Více informací
 • Choceň
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Chocni je pro rok 2018 opět stanoven na 500 Kč za rok. Od platby poplatku jsou osvobozeny děti, které v daném kalendářním roce ještě nedovršily věku 8 let. Více informací
 • Chrudim
  Městská vyhláška stanovuje pro rok 2018 poplatek za odvoz komunálního odpadu v Chrudimi na 600 Kč za osobu. Více informací
 • Lanškroun
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Lanškrouně činí pro kalendářní rok 2018 stejně jako loni 540 Kč za osobu. Více informací
 • Letohrad
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Letohradu je pro rok 2018 opět stanoven na částku 650 Kč za osobu. Tříděním odpadu je možné získat slevu z tohoto poplatku. Více informací
 • Litomyšl
  Roční sazba za svoz komunálního odpadu v Litomyšli je po rok 2018 opět stanovena na 576 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Moravská Třebová
  V roce 2018 se v Moravské Třebové vybírá poplatek za svoz odpadu ve výši 550 Kč za osobu. Výše poplatku se meziročně navýšila o 50 Kč. Více informací
 • Pardubice
  Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů je v Pardubicích v roce 2018 vybírán ve výši 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Částka je stejná jako v předešlém roce. Více informací
 • Polička
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Poličce je v roce 2018 opět stanovena na 540 Kč za osobu. Více informací
 • Přelouč
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Přelouči je pro rok 2018 stanovena na 492 Kč za osobu. Stejná sazba platila v roce 2017. Více informací
 • Svitavy
  Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Svitavách je v roce 2018 opět stanoven na 600 Kč za osobu. Více informací
 • Ústí nad Orlicí
  Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí stanovilo pro rok 2018 poplatek za svoz komunálního odpadu na částku 590 Kč na jednoho poplatníka. Meziročně tak nedošlo ke změně. Více informací
 • Vysoké Mýto
  Poplatek za svoz komunálního odpadu se ve Vysokém Mýtě v roce 2018 opět vybírá v částce 520 Kč za osobu. Více informací
 • Žamberk
  Výši poplatku za svoz komunálního odpadu stanovili radní v Žamberku v roce 2018 na 500 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok. Žamberečáci platili stejnou sazbu také v roce 2017. Více informací