Sportoviště na Parníku

Areál Za vodou býval na Parníku centrem sportování. Dnes je zde domovem tenistů v samostatně působícím Tenisovém klubu a v  těsném sousedství v bývalé budově obecního úřadu Parník má svoje "doma" oddíl kulturistiky. To vše je těsně vedle bývalé tělocvičny Za Vodou, která ovšem již dnes pro sportování neslouží.
Probíhá zde  investiční výstavba nové městské tenisové haly, která ovšem svými rozměry i necitlivým zasazením do původní zástavby Parníka působí skutečně  jako pěst "na oko" a  sousedům způsobuje a bude způsobovat problémy.
V loňském roce jsme se zaměřili na problém rekonstrukce objektu bývalého sirotčince u rotundy sv. Kateřiny. Opravdu zde mohla být přestavba domu citlivější. - Ovšem to, co postavilo přímo Město Česká Třebová jako investor v Husově ulici  (jako novostavbu) by mělo být dáváno za učebnicový příklad toho, jak město samo poškozuje svou vlastní tvář.
Je zbytečné sbírat podpisy pod další petici. Je to ukázka práce komise městského architekta nebo architekta samotného, který to nevetoval. V okolí není žádná stavební památka, "jenom" zde bydlí obyčejní lidé. Snad proto si sem můžeme dovolit umístit takovou investici. Obrázky, tedy pohledy na stavbu z různých stran před výstavbou poskytnuty byly, ale opět chybělo zasazení stavby do fotografie lokality. Pak by se poznalo, jaká zde vznikne příšernost. Ze města a z hlavní ulice to je jaksi stranou a tak veřejnost zůstává v klidu. Sousedé stavby jsou skeptičtí. Soudit se nebudeme. Přišli bychom jen o peníze, abychom se dozvěděli, že "všechno bylo v pořádku". Odborníci stavbaři si však mohou nad stavbou hlavu ukroutit.. Říkají, že chápou potřebnost tenisové haly, ale architekt měl krotit její velikost (musely zde opravdu být tři kryté kurty?), nebo se měla stavba připravit také ve variantě pod svahem, kde by se ukázalo, že zde přece jen tolik neubližuje. Bohužel nemá stavba nových sportovišť potřebnou koncepci.
Dobré stavby jsou zpravidla oceňovány a s jejich oceněním se chlubíme. Nevím však, na jaké ocenění navrhnout tenisovou halu v Husově ulici. Snad na cenu"Pat a Mat", podle postaviček ze seriálu "A je to". On tu totiž takový seriál vzniká.
1. díl -  Dům společnosti RYDO v Podbranské 2194 s rovnou střechou mezi starou zástavbou
2. díl -  Přestavba domu čp.  254 u rotundy sv. Kateřiny s velkými střešními balkóny v sousedství kulturní památky
3. díl -  Tenisová hala Husova ulice rozměrově neúměrná okolní zástavě, kterou zastiňuje a bude obtěžovat i provozním hlukem
4. díl  - ? (ten se ještě připravuje - 6 km dlouhé protihlukové bariéry kolem železnice)  Budou ještě další díly?
Ještě to není všechno, ještě si povšimněme blízké budovy bývalého obecního úřadu Parník
Je to budova uvnitř přestavěná, ale na svůj nový kabát čeká jistě 15 a více let. Patří T.J. Lokomotiva. Město před lety vyhlásilo nový dotační program na úpravu a opravu sportovišť. Radoval jsem se z toho a myslel jsem, že se tím pádem ztratí takovéto skvrny na tváři města a kulturisté (nebo na druhé straně města zase kuželkáři) tak získají upravenou budovu. Všechno je jinak. Dotace dostane  kdo si zažádá, pravidelně např. fotbalový a tenisový klub, který letos bude rekonstruovat svoji budovu již v osmé etapě, v posledních letech také Sokol. Areál Sokola na Skále je také zanedbaný, potřebuje spoustu peněz, ale tam se v posledních letech opravdu hodně mění. Některá sportoviště TJ Lokomotiva jsou na tom hůř.
Protože bych chtěl, aby město a jeho sportoviště k něčemu vypadala, tak si představuji, že bude vytvořena koncepce, jak současný stav změnit. Tyto budovy nevlastní město, proto to je tak složité. Zatím je vše řešeno tak, že kdo si o dotaci požádá, tak něco dostane, ale každý nemá na povinnou spoluúčast, tak nežádá a složité to bude i v rámci jednoty Lokomotiva. Sportovci nechtějí stavět a budovat, chtějí sportovat. Doufám, že se nějaký lék na tyto bolístky najde. Myslím, že první podmínkou je si těchto problémů všímat, registrovat je a třídit, a po té postupně řešit s nějakým výhledem.  Milan Mikolecký