Kdy bude mít Česká Třebová nový územní plán?               


Pořízení nové územně plánovací dokumenty  není jednoduchá záležitost. Má svoje stanovené postupy, které vyžadují čas, nelze je obcházet. Nový územní plán města také stojí dost peněz. V tomto případě můžeme  být klidní, na pořízení nového územního plánu získala Česká Třebová významnou dotaci. Jako každá dotace, má i tato stanovené podmínky, které je třeba splnit. Jednou z nich je potřeba dokončit přípravu územního plánu do takového stavu, aby mohl být schválen zastupitelstvem města do konce letošního roku 2017.

Jaká je současná situace? Dne 17. prosince na na webu města Česká Třebová zveřejněn návrh nového územního plánu včetně jeho příloh. V lednu letošního roku se pak konalo veřejné projednávání, které mělo poměrně velkou účast občanů a do termínu (24.1.) se shromáždila na tři desítky připomínek.  Tyto připomínky nyní odbor rozvoje města a investic do návrhu zapracovává. Ke všem  těmto nově podaným návrhům je třeba zajistit tzv. "vyjadřovačky" od odpovědných státních orgánů. Na jejich základě pak tyto připomínky v případě doporučení budou nebo v případě zamítnutí nebudou do územního plánu zapracovány. Protože byl připomínek velký počet, uskuteční se (zřejmě po prázdninách nebo na jejich konci) nové veřejné projednávání upraveného návrhu územního plánu.  Pokud  vše půjde podle předpokladů, měl by pak být územní plán ještě do konce roku předložen zastupitelstvu města ke schválení.

Problém je ještě v tom, ře 5. a 6. října t.r. budou komunální volby,  současné zastupitelstvo se sejde naposledy 11. září a nové zastupitelstvo po volbách bude mít nejdříve  řadu starostí, jak ustavit po volbách nově městské orgány - radu, komise, výbory.   Rozhodně by se mělo sejít pak ještě jednou před Vánoci, kdy se obvykle ještě provádí poslední úprava městského rozpočtu, do které se zapracovávají všechny finanční změny (např. dotace i změny investic), které nastanou v poslední části  roku nebo.  právě na tomto jednání lze předpokládat také projednání nově dokončeného  územního plánu města.  Nic se nestane, pokud pak bude definitivní schválení až po Novém roce, plán by však měl být dokončen. 

Po schválení pak  bude územní plán města zveřejněn formou obecně závazného opatření. (mm)