Vaření s Italem tentokrát bez Itala                                       

Krásné nedělní odpoledne lákalo mnoho lidí ven do přírody a v Kulturním centru se již po páté mělo konat Vaření s Italem. Členky a členové spolku LINGVIA GROUP, z.s. si jako vždy pro návštěvníky přichystali menší občerstvení v italském duchu. Nicméně ITAL se nedostavil, protože byl nemocný, zprávu organizátoři dostali na poslední chvíli, kdy už se dostavilo několik prvních návštěvníků.
Velmi rychle jsme se vzpamatovali a pro návštěvníky přivezli dvě různé pizzy, které společně s dalším občerstvením uspokojily naše početné návštěvníky. O italské kuchyni a vůbec o Itálii potom pohovořila místopředsedkyně spolku Magda Peterková. Uskutečnila se i pravidelná soutěž o znalostech Itálie a její kuchyně, za kterou byli soutěžící také odměněni. Toto setkání, které pro nás nejdříve vypadalo tak trochu infarktově, se změnilo v příjemné odpolední posezení, kde se všichni dobře pobavili i občerstvili, takže nakonec vše dopadlo dobře a členové spolku a snad i návštěvníci odcházeli spokojeni.
Před odchodem si ještě odcházející návštěvníci prohlédli právě končící výstavu Italských koček. Říká se: „Konec dobrý, všechno dobré“, v neděli 29. 4. 2018 se pravdivost tohoto rčení znovu potvrdila. Spolku Lingvia Group, z.s. se tedy podařily dvě další úspěšné akce.
Členové spolku děkují touto cestou řediteli Kulturního centra Mgr. J. Kopeckému za možnost uspořádat obě akce právě v KC, děkujeme také pracovnicím KC za ochotu při zajištění výše zmiňovaných akcí.