Ceny města za rok 2017 předány          
V pátek 18. května 2018 se ve velkém sále Kulturního centra konal slavnostní večer k příležitosti udělení cen města za loňský rok 2017. Bylo uděleno 6 cen Kohout 2027 a dvě zvláštní ceny Starosty města Česká Třebová. Ceny města se v České Třebové udělují od roku 1999, letos se tedy udělovaly podvacáté. I letos byl moderátorem slavnostního večer Jan Čenský. Návrh na udělování cen města podal v roce 1998  Mgr. Karel Kubišta a jeho nápad našel u tehdejšího starosty Jiřího Páska velké pochopení. Vznikla tradice, která bude jistě pokračovat.  Za těch dvacet let bylo (i s těmi letošními) uděleno 119 Cen města, 4 mimořádná ocenění (v prvních letech), 1 čestné občanství paralympijskému lukostřelci Zdeňku Šebkovi a 18 ocenění starosty města (v posledních letech), tedy celkem 142 ocenění. uděleno Z toho bylo 69 cen za sport, ale pouze 38 za kulturu a dokonce pouze 35 za všechno ostatní (ochrana přírody, publikování, mineralogický kroužek, kronikářství, práce s dětmi a mládeží, studentská činnost atd.). Podrobnější rozbor a úvahy co dál  udělejme někdy jindy, věnujme se letošnímu Slavnostnímu pátečnímu večeru letošního 18. května .... 
Oceněné osobnosti byly na slavnostním večeru vždy uvedeny krátkými videomedailonky, ve kterých oceněné osobnosti dokázaly poměrně  výstižně vyprávět o své činnosti, práci nebo sportovním zaměření, často srozumitelněji, než pak v následném rozhovoru s moderátorem večera.  Příprava medailonků dala dost práce a bylo by tedy logické, kdyby byly  umístěny např. server youtube  s veřejným přístupem. Rád bych pak odkaz na tento videofilm umístil např. u každém dále uvedené osobnosti nebo týmu,odkazy by mohly být na webové stránce města. Jen tak bude třeba i po letech zřejmé, za jakou činnost, práci nebo sportovní úspěch byla cena města udělena.
Ceny byly uděleny následujícím osobnostem
Petře Kvasničkové, Lindě Hyksové a Michalu Broulíkovi  za úspěšnou reprezentaci na MS v hokejbalu 2017

Lukáši Vašinovi  na úspěšnou reprezentaci

 

Davidu Sedlákovi za dlouholetou sportovní činnost

Jaroslavu Demelovi za dlouholetou úspěšnou práci předsedy českotřebovského Kruhu přátel hudby

Janě Vejdovské, Pavlu Charvátovi a Filipovi Chudobovi, autorů loňské úspěšné výstavy "Jak bývalo v Kozlově"

Františku Bečkovi, uměleckému kováři za dlouholetou práci pro město i okolní region

Dále byly uděleny Ceny starosty města:

Ladislavi Šichovi in memoriam  za celoživotní práci v kulturní oblasti a přínos pro město Česká Třebová

Cenu převzala jeho manželka Eva Šichová

Hokejovému klubu HC Kohouti Česká Třebová  za úspěšnou reprezentaci a propagaci města. Díky klubu se podařilo v České Třebové vybudovat respektovanou hokejovou základnu  krajského významu podporovanou rozsáhlým fanklubem. Za HC Kohouti převzal cenu města předseda klubu Mgr. Vladimír Vaněk a  opory týmu Marek Hemský, Jakub Fúzik a Jan Škvor.


V druhé části Slavnostního večera  vyslechli posluchači ve velkém sále  Kulturního centra  recitál Báry Basikové, která do svého programu zařadila všechny své nejznámější a nejúspěšnější písně a árie z úspěšných muzikálů, zpívala česky, anglicky i latinsky, měla u posluchačů velký úspěch.  Podala úctyhodný výkon, více než hodinový pořad absolvovala bez přestávky a zaváhání, jediné malé potíže byly snad s technikou, které se podařilo překonat. Koncert byl poděkováním oceněným osobnostem města, měl důstojný průběh. V sále byly tradičně přítomni představitelé našeho družebního města Svit v čele s primátorem města ing. Miroslavem Škvarkem a bývalým primátorem PaedDr. Rudolfem Abrahámem . Také vedení města Česká Třebová se pravidelně účastní obdobné slavnosti ocenění osobností města Svit, obvykle v závěru června. Tradičně přijel i Ing. Jaroslav Berger, starosta obce Horní Lhota u Opavy s manželkou. S Horní Lhotou udržuje Česká Třebová družbu již od roku 1947, tedy více než 70 let.