Mgr. Josef Menšík potvrzen ve funkci ředitele gymnázia 
Rada Pardubického kraje na svém úterním jednání jmenovala do funkce 34 ředitelů a ředitelek středních škol a školských zařízení, mezi která patří také pedagogicko-psychologické poradny a speciální školy v regionu. Několik zbývajících konkurzních řízení za účasti zástupců kraje, ale i dalších odborníků z oblasti školství a veřejné správy ještě proběhne.
V případě většiny škol se nám podařilo dokončit proces, který jsme avizovali již v roce 2016 po nástupu nové krajské samosprávy. Jedná se o největší skupinu ředitelů, jelikož ostatním budou jejich šestiletá funkční období končit různě podle toho, kdy do funkce nastoupili. Využili jsme právo, které nám dal školský zákon, a u všech ředitelů jsme se chtěli seznámit s tím, kde vidí svoji školu za dalších šest let, protože ačkoli může být současnost příznivá, nesmíme usnout na vavřínech. V dynamickém prostředí nelze žít z minulosti, ale musíme se soustředit na další rozvoj,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Většina stávajících ředitelů svoji funkci obhájila, což dokazuje, že svoji práci odváděli dobře. V šesti případech nastoupí do škol noví ředitelé. Jak je zvykem, tak s těmito uchazeči jsme se v rámci jednání radních seznámili, jelikož ne všichni kolegové byli na konkurzních řízeních přítomni,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že výběrová řízení místo automatického potvrzení ve funkci nejsou výjimečným postupem a jsou využívána i v jiných krajích. 
Pardubický kraj vyhlásil v letošním roce celkem 39 konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů nebo ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem. „Jednání konkurzních komisí jsou neveřejná a konečné rozhodnutí je v kompetenci Rady Pardubického kraje. Do 21. března Krajský úřad přijímal přihlášky, v dubnu probíhala první a během května druhá jednání konkurzních komisí. O vhodnosti, případně pořadí uchazečů, rozhoduje komise po komplexním posouzení z hlediska přínosu pro činnost dané školy a úroveň vzdělávání, výchovy a hospodaření, s přihlédnutím k předložené koncepci a výsledku řízeného rozhovoru,“ vysvětlil radní pro školství Bohumil Bernášek.