Skalka je nyní velmi dobře upravenou částí města             

Zábrany před schodištěm, které dovede návštěvníky Skalky do školního a sportovního areálů,  označují poslední stavební aktivitu, která změnila celý prostor k nepoznání. V sousedství zimního stadionu a nové  sportovní haly Skalka vzniklo velké parkoviště, celý prostor  před budou tzv. internátu byl nově upraven již v loňském roce.  Na letošek zbyla pouze obnova původního schodiště, která vyžadovala jiné klimatické podmínky než jsou v pozdním podzimu.  Obnovené schodiště již můžeme z části prohlédnout např. na fotografiích, ještě to není kompletně hotové. Také prostor přes internátem získal definitivní úpravu. jsou zde nově instalovány čtyři nádoby z cortenového plechu a osázeny.  Letos zde bude ještě probíhat výstavba atletického stadionu.  Stavba v hodnotě cca 19 mil. Kč kterou se podařilo ve výběrovém řízení na dodavatele stavby ještě téměř o 3 miliony snížit. Je podpořena schválenou dotací z MŠMT ve výši cca 6 milionů korun. Jedná se o první etapu investice, ve 2. etapě bude třeba vybudovat zázemí a šatny, které budou sloužit také pro zimní stadion. Proto je do souboru fotografií na závěr ještě přidána fotografie současné podoby letního stadionu. se Již v tomto měsíci se bude jeho podoba postupně měnit.

 

Letní stadion Skalka 6.5. 2018