Jen malotřídní škola v Borku bude mít perspektivu        


Možnosti obcí v okolí :
ZŠ Rybník dvojtřídní 1. - 4. ročník celkem 30 dětí,  1. třídu  navštěvuje 8 dětí   (cca 800 obyvatel)
ZŠ Semanín - trojtřídní 1. - 5. ročník - cekem 45 děti  1. třída samostatná, do 1. ročníku přijato 9 dětí (cca 700 obyvatel)
ZŠ Třebovice - trojtřídní 1. - 5. ročník letos do 1. třídy bylo přijato 8 dětí. (cca 850 obyvatel)
ZŠ Dlouhá Třebová 5 tříd, do 1. třídy bylo přijato 18 dětí. (cca 1300 obyvatel)

Na podobném principu lze vybudovat také základní a mateřskou školu v Borku, kde žije cca 900 obyvatel a spousta dětí. Zde bylo letos u zápisu 10 dětí, nakonec tam byly některé přesuny a odklady. Letos zde první třída zřízena nebude, právě proto, že by byla zřízena podle stejného principu jako třídy na ostatních základních školách ve městě. Děti z Borku tak budou nadále jezdit na ZŠ Nádražní.

Zřídit samostatnou základní a mateřskou školu není jednoduché, nejdříve je třeba převzít budovu, ve které je nyní (zatím v pronájmu) třída mateřské školy, která se osvědčila a postupně ji rozvíjet  (rozšiřovat) také o třídy základní školy. Bude to ku prospěchu celé čtvrti Borek.  Dosavadní snaha zřídit zde elokovanou třídu ZŠ Nádražní  byla ukázkou, že takto postupovat nelze, vždy se najde dost důvodů, proč v Borku elokovanou třídu nezřídit, zejména to budou důvody ekonomické. Stávající školy ve městě lze mezi sebou porovnávat,  pokud by vznikla v Borku malotřídní škola, měla by být srovnávána s podobnými školami v obcích v okolí. 

Borek je od města vzdálená lokalita sama pro sebe, od města oddělená. Potřebuje, aby se zde o předškolní  děti a děti ve věku nižšího školního věku starala škola blízko jejich bydliště, dobře vybavená, škola s perspektivou, nikoliv pouze pobočka vzdálené školy, otevírané jen tehdy, když bude dost žáků, aby se to "vyplatilo". Dislokované pracoviště školy z města by vždy bylo jakoby navíc a tedy na obtíž....

5 důvodů, proč vytvořit malotřídní školu v Borku

Hlavní výhodou školy je zejména nižší počet dětí v jednotlivých třídách, což nabízí žákům i rodičům:

  • Individuální přístup - děti mají v malém kolektivu daleko větší prostor a více času na zvládnutí dané problematiky. Rodiče naopak mají daleko více možností pedagoga v případě potřeby kontaktovat a vyřešit tak jakýkoliv problém.
  • Menší kolektiv - vztahy v menším kolektivu dětí jsou upřímnější a otevřenější než ve velkých skupinách. Děti mají možnost najít si opravdové kamarády a rodiče se nemusejí obávat vyloučení svého dítěte či šikany.
  • Mimoškolní aktivity - školáci mají řadu možností, jak co nejlépe využít svůj volný čas. Chceme děti zabavit jinak než počítačovými hrami nebo je nechat bez dozoru. Je možné otevřít nejrůznější  zájmové kroužky a pořádat i jednorázové akce (příměstské tábory, výlety, apod.). Děti mohou rovněž navštěvovat  školní družinu.
  • Jako od maminky - Je zde jiný přístup školy - žáci nejsou pouhá jména v seznamu. V malém kolektivu není žádoucí prosazovat zastaralé praktiky ve vzdělávání, v malém kolektivu lze zařídit, aby děti chodily do školy opravdu rády.
  • Upravená škola bude ozdobou Borku - v posledních dvou letech byly provedeny základní stavební úpravy pro mateřskou školu, pro školní výuku lze vytvořit  v rámci  dalších úprav zajímavá pracoviště, zvelebovat interiér školy i její zahradu a okolí  Děti v Borku by se mohly těšit na nové barevné lavice, moderní vybavení a interaktivní nástroje pro výuku i zábavu.

Milan Mikolecký