100 let spolku zahrádkářů v České Třebové                        
Před 100 lety v roce 1918 se vytvořil přípravný výbor budoucího spolku. jeho vlastní vytvoření zbrzdil trochu bouřlivý rok 1918 a trak se ustavující valná hromada uskutečnila až 14. února 1919 v hostinci "Dělnický dům".  Úplný název nově vzniklého spolku byl "Spolek pro zřizování a udržování udržování rodinných zahrádek a chov drobného domácího zvířectva". Na ustavující valné hromadě bylo přítomno 21 členů. Prvním předsedou spolku byl zvolen občan Jan Toušek, místopředsedou Jan Tocháček (což byl můj děda, tatínek mé maminky, také dlouholetý pokladník a hospodář sboru dobrovolných hasičů.) Také další jména členů výboru jsou i dnes ve Třebové známá: Josef Jandera, Josef láska, Karel Honl,  Antonín Malkovský, Karel Holbik, Josef Jílek nebo Ludvík Vaňous. Na další schůzi byly potom ustaveny komise pro ovocnářství, květinářstvím zelinářství a pro chov drobného zvířectva.
Ustavený spolek měl tedy v době svého vzniku poněkud širší působnost než dnešní ZO Českého svazu zahrádkářů.  K následnictví  se hlásí zahrádkáři z Jelenice, kteří na sobotu 2. června připravili ve své spolkové chtě nejdříve zajímavou výstavu a po ní také slavnostní výroční schůzi ke stoletému jubileu.  Fotografie z výstavy pořídil Martin Šebela.  (mm)