Českotřebovský deník 163/2018 (2/6) 
Park na Zámostí lépe využít a hlavně upravit

Zatímco o údržbu středu města tedy prostoru od nádraží ke Starému náměstí dbáme, dále kolem Třebovky a zejména v parku na Zámostí je přes upozorňování občanů stále  více méně neudržovaná a nerozvíjená plocha.  "Máme park ve svém vlastnictví teprve dva roky", brání se starosta. "Změny zde jistě budou, ale zatím nejsou připraveny, možností se nabízí řada, nábřeží Třebovky by bylo možné pěkně upravit a využít".  Jenže jednoduchým způsobem, třeba instalací laviček a řádnou údržbou parku by bylo možné park změnit už dnes a teprve potom řešit projekty  na to, jak bude vypadat park Zámostí po dokončení předpokládané investice, o které ještě není ani rozhodnuto. Podívejme se do Litomyšle, do Lanškrouna, ale i do Ústí nad Orlicí, kde se snaží vylepšit zejména oblasti se veřejně přístupnou zelení a všude tam, kam chodí lídé. Park na Zámostí je od Starého náměstí a radnice vzdálen jen cca 300 metrů a je to v prestižním směru k rotundě sv. Kateřiny. Procházkou  z Chmelnice přes park Zámostí  podél řeky lze dojít do Bezděkova a na Podhorku, trasa je vyhledávaná maminkami s kočárky, oblíbili si ji také pejskaři, dobře slouží i cyklistům. Měla by na ni proto navázat co nejdříve cyklostezka přes Podhorku do Rybníka. Samotný park Zámostí by mohl být oázou pro rodiny s dětmi. Budou komunální volby, doufejme, že si to vezme k srdci  co nejvíce volebních stran, kteří chtějí pro občany města něco udělat.
Takovým upozorněním, co by zde mohlo být, byl i nedávný happening při závěru hry Zachraňte Kateřinu. Ale zajímavé akce zde už bývaly i dříve. Byly zde ale i povodně. Něco o minulosti (i možné či nemožné budoucnosti) napoví i fotografie...
  červenec 1997
A ještě budoucnost...?

Kabelizace rozvodů elektrické energie v horní části Semanína

Komunikace v horní části obce Semanín  jsou poznamenány výkopy vedoucími prakticky do všech domů, pracovníci přípravovali výkopy a chráničky pod komunikacemi i o víkendech a v prodloužených směnách, aby se pak dlouho nic nedělo. Až nyní během středy 30.5. zde pracovníci VČE montáže zahájili práce na pokládce kabelů. Vrchní vedení tak z této části obce zmizí. Podobné řešení se chystá i pro mnohé ulice v České Třebové a na Parníku, vše je zde zatím v přípravné fázi. Jsem osobně zvědav na to, jak dlouho vydrží neporušené nově položené chodníky kolem hlavní silnice a kdy zde opět bude kopat VČE..
 
Zahrádkáři Pod Jelenicí oslavili stovku  

Výstava a společenská slavnostní schůze k významnému výročí   existence nejstaršího spolku zahrádkářů v České Třebové se konala v sobotu 2. června ve spolkové chatě ZO ČZS Pod Jelenicí. Reportáž připravuje Milan Michalski a Martin Šebela
Městečko Trnávka má novou naučnou stezku

Všímáme si tohoto proto, že Hrad Cimburk, jehož zřícenina se tyčí nad obcí Městečko Trnávka, je zprostředkovaně historicky spjat s Českou Třebovou.  To díky loupeživému rytíři Ctiborovi, na kterého si v první písemné zmínce o České Třebové stěžoval představitel litomyšlského kláštera olomouckému biskupovi Brunovi někdy v letech 1278 - 1281. Ctibor tehdy ve Třebové plenil a škodil a kradl a zřejmě i opakovaně. Je kolem toho jistě ještě dost dohadů. Písemných  listin z té doby není mnoho. Jisté je jen jedno, že dnes v sobotu 2. června  zde byla otevřena za účasti hejtmana Martina Netolického  nová naučná stezka "Putování s bílou paní", ve které hraje hlavní roli právě hrad Cimburk. Nejde ovšem o loupeživého Ctibora, ale osobu nad míru jistě také významnou a tajemnou - zdejší Bílou paní, která naštěstí nemá s Českou Třebovou co do činění..

Sodomkovo Vysoké Mýto - slavnost jako hrom  

 • Na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě se v sobotu 2. června konal XII. ročník festivalu SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO věnovaného automobilismu, kultuře a životnímu stylu 20. – 40. let 20. století.

  Z PROGRAMU FESTIVALU

  Sraz automobilů s karosérií Sodomka (9:00– 11:00)

  Výstava historických autobusů Karosa (9:00 – 17:00)

  Mistři kočárníci – ukázky základních řemesel pro stavbu kočárů (9:30 – 12:00)

  Četnická pátrací stanice v akci (9:30 – 9:50)

  Elegance první republiky, módní přehlídka kloboukového studia Dantes (9:50 – 10:10)

  Poo-zor! Československá armáda (10:10 – 10:30)

  Blue Star a Aleš Cibulka s pořadem Černobílé písničky (10.30 – 11.45)

  Sraz historických plášťových kol

  Motorový vlak Stříbrný šíp na železniční zastávce Vysoké Mýto město – pár slov k historii vlaku

  Výstava historických autobusů (do 17.00)

  Mistři kočárníci – ukázky základních řemesel pro stavbu kočárů (do 15:00)

  Jízda elegance a závody historických plášťových kol – Vysokomýtský čtverec (13:00 – 14:00)

  Hoříí! Hašení ohně dobovými stříkačkami (14:00 – 14:30)

  SLAVÍME 100 let od vzniku Československa (14:30 – 16:30)

  Odjez posledního rakousko-uherského císaře Karla I – komentovaný průvod: dvorní ekvipáž (slavnostní kočár, koně s postroji), císařův doprovod (kočí, důstojník, ceremoniář, vojáci), dragouni na koních

  Příjezd prezidenta T.G. Masaryka – komentovaná rekonstrukce skutečné události z roku 1929

  Příjezd historických automobilů s karosérií Sodomka a vyhlášení soutěže elegance (16:30 – 17:00)

  Vystoupení pěveckého sboru Otakar (17:00)

  JIŘÍ ŠEVČÍK + PIRATE SWING Band (19:00)

 • Rekonstrukce silnice u Hrádku pokračuje.
  Kraj spolupracuje s obcemi na úpravě harmonogramu

  Jednou z důležitých dopravních staveb na Orlickoústecku je modernizace silnice druhé třídy II/315 spojující Ústí nad Orlicí s Chocní. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavebně a koordinačně náročnou akci, je nutné pečlivě zvažovat termíny zahájení jednotlivých úseků a koordinovat je s investicemi obcí na trati. Obec Sloupnice připravuje investici do kanalizace a čističky odpadních vod, což by znamenalo termínovou kolizi těchto staveb. Rada kraje proto rozhodla o posunutí zahájení stavby od křižovatky se silnicí směřující na Sloupnici až po okraj obce Hrádek. Na termín dokončení stavby by neměla mít změna vliv.
  Již v minulém roce jsme dokončili první úsek této náročné stavební akce a po zimní přestávce se rozběhly práce na dalších úsecích, které budou i nadále v dalších etapách probíhat. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v poměrně složité oblasti, musíme dbát na to, aby byla zajištěna dopravní obslužnost a soulad naších akcí s investicemi obcí v okolí, aby nedocházelo ke zbytečným problémům. Po jednání se zástupci Sloupnice vyšlo najevo, že naše investice koliduje s investicí do kanalizace a čističky odpadních vod v obci, kde je vedena objízdná trasa autobusových linek veřejné hromadné dopravy. Bez vzájemné koordinace investičních akcí hrozilo buď odříznutí území od dopravní obslužnosti, nebo nutnost manipulovat s termínem dokončení stavby, což samozřejmě nikdo z nás nechce,“ uvedl hejtman Martin Netolický a nastínil výsledek jednání. „Dohodli jsme se na změně zahájení termínu stavby v takzvaném lesním úseku od křižovatky směrem do Hrádku z 1. září letošního roku na začátek dubna následujícího roku s tím, že v závislosti na klimatických podmínkách je možné dokončení investice obce již v této stavební sezóně. Předpokládáme, že i přesto se nám podaří dokončit celou stavbu v původně plánovaném termínu tedy 1. 11. 2019,“ sdělil hejtman Netolický.
  Ten také připomněl, že Pardubický kraj využívá v případě silničních staveb také pomocné kritérium pro hodnocení nabídek. „Znovu jsme při těchto stavbách využili vedle ceny realizace také pomocné kritérium na dokončení stavby. Potvrzuje se nám, že se jedná o kritérium, které je velmi důležité, protože například v případě silnice vedoucí přes Dolní Boříkovice do Červené Vody byla nejkratší doba na dokončení stavby 230 dní, což je oproti nejdelšímu termínu na dokončení celé stavby rozdíl 200 dní, a to je skutečně obrovský rozdíl. Jsem rád, že se nám daří tímto způsobem tlačit na dodavatele, aby stavby dokončovali v co nejkratším termínu,“
   
  Město Seč slavilo 2. června 700 let od 1. písemné zmínky o obci

  Město s cca 1700 obyvateli se rozkládá v malebné krajině CHKO Železné hory cca 30 km jihozápadně od Pardubic. Obec vznikla při vnitřní kolonizaci Železných hor v průběhu 12. a 13. století, první písemná zmínka pochází z roku 1318. V roce 1499 byla Seč jmenována městečkem, na město byla povýšena 1853. O tento status v roce 1954 přišla a znovu jej získala 12. dubna 2007.

  Podnikatelé v kraji řešili, jak zvládnout GDPR a překonat bariéry růstu

  To vše se probíralo na krajských setkáních podnikatelů s odborníky, která mají za cíl věcně podpořit rozvoj malého a středního podnikání. Uskutečnila se v rámci třináctého ročníku soutěží Vodafone Firma roku 2018 a Česká spořitelna Živnostník roku 2018. Regionální setkání byla také příležitostí pro navazování obchodních kontaktů, prohlubování osobních vazeb, předávání informací.
  Mluvilo se hlavně o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a pravidlech, která se podnikatelů v této oblasti přímo dotýkají. Podnikatelé měli možnost se stručně a jasně seznámit s tím, jaké jsou jejich povinnosti, jak mají správně postupovat a co všechno je třeba zajistit, aby se v souvislosti s novým evropským nařízením vyhnuli případným problémům. Odborníci na problematiku ochrany osobních údajů se zaměřili například na zásadu minimalizace zpracovávaných dat, potřebu zajistit si smlouvy se zpracovateli nebo rovněž na práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. Konkrétně se jedná o právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu či výmaz, právo vznést námitku nebo zcela nové právo na přenositelnost údajů.
   
  Ekocentrum PALETA Oucmanice - co o něm víte?

  Odpočinek od ruchu města, příroda a klidné prostředí historického statku. Takových výhod si užívají děti i dospělí, kteří přijedou do pobytového střediska Ekocentra PALETA v Oucmanicích nedaleko Chocně.
  Když organizace Ekocentrum PALETA koupila v Oucmanicích v roce 2000 statek z poloviny 19. století, byl s trochou nadsázky na spadnutí. Dnes zde najdete zrekonstruované středisko s kapacitou zhruba 50 osob, které slouží především pro pobyty dětí mateřských a základních škol, ale i pro středoškoláky či vysokoškoláky. „Nabízíme jednodenní program i vícedenní pobyty, které jsou zaměřené na přírodu, životní prostředí a environmentální výchovu,“ řekl ředitel ekocentra Miroslav Míkovec s tím, že většinu návštěvníků tvoří žáci základních škol. Prostory však ekocentrum nabízí také k pořádání seminářů či školení.
  Programy, které pro děti v Oucmanicích připravují zkušení lektoři, jsou zaměřeny na přírodu, hospodaření, ale i život ve společnosti. „S dětmi se snažíme být co nejvíce venku. V blízkém okolí je hřiště, les a krásné údolí Orlice. S některými vzdělávacími aktivitami je však vhodnější zůstat vevnitř, proto zde máme i několik učeben,“ uvedl Miroslav Míkovec.
  Žáci si zde zkouší nejrůznější činnosti, mezi nimi i péči o živá zvířata, zkoumají, jak funguje kompost, tvoří z hlíny, papíru, dřeva, učí se také spolupracovat v kolektivu. „Moc se mi tu líbí, nejvíc mě bavilo vyřezávání lžičky ze dřeva a těším se, až si sami uvaříme večeři,“ zhodnotila průběh pobytu žákyně třetí třídy chrudimské základní školy.
  Velmi oceňuji, že středisko Ekocentrum PALETA v Oucmanicích přispívá k tomu, aby žáci poznávali přírodu, získávali smysl pro krásu a formovali své sociální vztahy, a to v inspirujícím prostředí starého venkovského statku,“ reagoval na návštěvu pobytového střediska radní pro školství Bohumil Bernášek.
   „Ekocentrum PALETA je krajským koordinátorem eko výchovy a vzdělávání, které probíhá pod jejím dohledem, má ve školách velmi dobrou odezvu. Děti jsou správným způsobem směrovány k přírodě, a to pobyt ve zdejším středisku dobře umožňuje,“  podotkl radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.