Českotřebovský deník 169/2018 (8/6)  
Stížnost na nevhodnou změnu času vybírání poštovních schránek

V červnovém vydání Čt. zpravodaje se na nové opatření stěžovala pošty paní Jarmila Korejtková. Jak jsem zjistil z došlé korespondence, tak nové opatření pošty považuje za nevhodné větší část veřejnosti. Dále uvádím stížnost českotřebovského občana, který se se současnou situací nespokojil a poslal prostřednictvím e-podatelny na ředitelství dále uvedenou stížnost. Odpověď Ing. Soni Urbanové DÚS VP přišla, (viz příloha), ale neuspokojila, byla příčinou další korespondence: 
Dobrý den, mám tuto záležitost: ve městě Česká Třebová došlo k velice nevhodné změně v čase vybírání poštovních schránek, a to z 15 hodin na 8 hodin. Vyhláška 464/2012 Sb. v § 15 pouze stanovuje, že se schránky musejí vybírat každý pracovní den, tj. bez určení přesného času výběru. Přesto se domnívám (a nejen já, viz stížnost obyvatelky České Třebové, uveřejněná ve zpravodaji), že jde o změnu značně nevhodnou, a rád bych vás tímto požádal o posun výběru schránek. Uvedená změna má za následek nejen mj. zpožďování zásilek, ale též zdržování jak nás občanů, tak pracovnic přepážek, kam jsme nyní nuceni již po osmé hodině ranní se dostavit, chceme-li, aby naše zásilky odešly v den podání, protože se schránky vybírají v 8 hodin.  Děkuji za vyřízení mé žádosti, podpis.
Pošta odpověděla pochopitelně negativně, přičemž dobrá polovina dopisu je citace zákona, který znám, na nějž jsem se neptal a jímž se vždy pošta logicky zaštiťuje. Vysvětluje se rozmístění schránek atd. – ale nikoli čas výběru, protože ten zákon nestanovuje. To má na starosti očividně vedoucí v Pardubicích (viz přílohu) a třebovská pošta s tím nic neudělá. Čili oni se zaštítí tím zákonem, že jej neporušují, a víc se to nekomentuje. Úplně stejně byly vyřízeny moje předchozí stížnosti, i za pomoci podobných formulací. Odpověděl jsem níže toto (odpověď již neočekávám a asi se tím dál nebudu zabývat):
Děkuji a prosím tedy o informaci, kdy se schránky v České Třebové vybírají ve skutečnosti. Posílali jsme zásilky dopoledne, kdy údajně má být schránka již několik hodin vybrána, nicméně vybrána byla ještě ten den a zásilky došly druhý den, což je dobré, pak ale nechápeme čas výběru v 8,00, který se očividně nedodržuje. Z vlastní praxe vidívám vybírat schránky v různých městech kupř. ve 13,30, třebaže se údajně vybírají v 8,00. Není mně jasné, proč neuvádíte pravdivé informace (když tomu doposud tak bylo). Pracoval jsem na poště já i několik přátel a tento postupný úpadek nás velice mrzí.  S pozdravem, podpis 
Je to na pováženou, jak moc se státní podnik Česká pošta stará o svěřenou veřejnou službu. Bylo by logické, kdyby se alespoň schránka u hlavní pošty umístěná pár metrů od jejich dveří vybírala na konci otevírací doby a ostatní schránky také v rozumných  ale skutečnosti odpovídajících časech, které budou podle organizačních možností vyhovovat.
Dovoluji si tvrdit, že v současné době uváděný čas 8:00 ve skutečnosti jen chrání poštu před stížnostmi jejich klientů a pošta v této době ve skutečnosti ani nikdy schránky nevybírá.  Je to zřejmě specialita Depa České pošty Česká Třebová, která má takto stanoven termín vybírání prakticky u všech schránek ve své působnosti na území okresů Ústí n.O. a Svitavy, vyjma tzv. hlavních pošt ve městech (Česká Třebová, Svitavy, Ústí n.O., Litomyšl, Žamberk, Polička, Moravská Třebová a pod., kde je stanoven čas 12:00, v Králíkách na malém náměstí dokonce ve 14:00.
V České Třebové máme celkem umístěno 22 poštovních schránek, v celém obvodu depa Česká Třebová jde o 880 schránek z 99,5% vybíraných ve stejnou dobu v 8:00 (!)  Jak to stihnou? Je zajímavé, že v obvodu jiných poštovních dep je možné tyto časy naplánovat i na odpolední hodiny, v depu Pardubice např. na 16:30.  Sami občané nemohou mít sílu zajistit změnu, měl by to zajistit  tedy např. Pardubický kraj.  Jde o službu, kterou zajišťuje stát pro občany.
Podnět k tomu může vzniknout např. v našem městském zastupitelstvu.  Současně by mohl být řešen chybějící bezbariérový vstup na naši nově rekonstruovanou hlavní poštu a prakticky trvalá porucha nově instalovaného objednávacího zařízení. Proč ho tam  vlastně instalovali?   (mm)
 
Krajská iniciativa je blízko ke schválení. Systémová podjatost může být již brzy minulostí

Legislativní návrh Pardubického kraje na novelizaci správního řádu, který se snaží řešit tzv. systémovou podjatost, projednával na svém čtvrtečním jednání Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na jednání poslanců návrh obhajoval hejtman Pardubického kraje a předseda Výboru pro veřejnou správu a legislativu Asociace krajů České republiky Martin Netolický.
„Náš legislativní návrh je blízko třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Poslanci po celou dobu dosavadního schvalovacího procesu nepřednesli žádné zásadní změny, které by měli vliv na text legislativního návrhu, takže pořád jednáme o naší původní variantě. V rámci jednání Ústavně-právního výboru došlo pouze k několika drobným technickým připomínkám, které však na meritu věci nic nemění,“ uvedl hejtman Martin Netolický a naznačil další postup. „Jakmile bude návrh schválen poslanci ve třetím čtení, přesune se do Senátu. Pakliže ten návrh nevrátí zpět do Poslanecké sněmovny, bude nás čekat už jen podpis prezidenta republiky. Jsem přesvědčený, že si všichni zákonodárci uvědomují nutnost této novely a nebudou klást žádné překážky jejímu hladkému průchodu legislativním procesem,“ řekl hejtman Netolický.
Navrhovaná právní úprava řeší systémovou podjatost tak, že vymezuje podmínky, při nichž může dojít k vyloučení úřední osoby ze všech úkonů v řízení. To znamená, že úřední osoba nebude moci být vyloučena, bude-li její domnělá podjatost vyvolána mimo jiné jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku. „Důsledkem přijetí navrhované úpravy by měl být výrazný pokles počtu zejména účelových námitek podjatosti, tedy námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů,“ odůvodnil návrh hejtman Martin Netolický.
Návrh získal širokou podporu například od Asociace krajů ČR,  Svazu měst a obcí ČR, ale i Ministerstva vnitra ČR a v průběhu projednávání i  příslušných výborů Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Dosavadní systém totiž mohli zneužívat ti, kteří chtěli narušovat správní řízení, prodlužovat ho a komplikovat.
 
Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234
tel.: 606 748 616     www.ckm-tour.cz     

Nabízíme poslední volná místa na 12-denní zájezd do Chorvatska na Makarskou rivieru - Baška Voda, Makarska, Tučepi s odjezdem z ÚO a ČT
termín: 27.6. - 8.7.2018 (9 nocí) Kč 6 990,-/osoba
           22.8. - 2.9.2018 (9 nocí)Kč 6 990,-/osoba
Cena zahrnuje: 9x ubytování v apartmánech, povlečení, pobytovou taxu, dopravu autobusem z ÚU  a ČT, možnost přikoupení polopenze
dále nabízíme
PRONÁJEM APARTMÁNŮ V CHORVATSKU, celé pobřeží Jadranu, libovolný počet nocí, doprava vlastní nebo autobusem z ÚO,ČT cena již od Kč 400,-/osoba,noc

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
pořádá 3. 10. 2018  X. odbornou konferenci

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE

 Přednášející:    Olga Sommerová, František Kinský,
                          Doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, PhD. Dr.h.c., m.prof.
                          pplk. MUDr. Josef Roubal, PhDr. Jana Mervartová, Lenka Marková
 Konference je určena pro zájemce z řad zdravotníků, pedagogů, sociálních pracovníků a veřejnosti.
 Přihlášky a informace naleznete na webových stránkách www.szsuo.cz a facebooku školy.

Kouzlo řemeslných učebních oborů:  Kadeřnice

Kadeřnické řemeslo je jedním z oborů, kterému nehrozí, že by někdy úplně vymřelo. Někoho, kdo se umí ohánět s nůžkami, vytvoří na hlavě pěkný střih, vylepší barvu nebo učeše na společenskou událost, potřebuje někdy každý z nás. Zhruba čtyřicet takových absolventů každoročně odchází ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích.
Tato škola kromě oborů zaměřených na chemii, ochranu a bezpečnost nabízí tříletý učební obor Kadeřník. „Základem oboru je praktická příprava, během které se žáci učí základní úkony, získávají znalosti o úpravě vlasů a je jim umožněn první kontakt s klientem. Teorie je zaměřená především na péči o vlasy, účesovou tvorbu, zdravovědu a profesní komunikaci,“ přiblížil obor ředitel školy Jan Ptáček.
Kadeřnice a kadeřníci se nejprve učí na takzvaných cvičných hlavách, později stříhají ve školním kadeřnickém salónu, kam zavítá až stovka klientů týdně. Salón se nachází v objektu školy na adrese Poděbradská 94 a je určený pro běžnou veřejnost. Samozřejmou součástí studia je i možnost účasti na exkurzích a soutěžích. „Letos jedna z našich žákyň přivezla první místo z mezinárodní soutěže Koruna kreativity 2018, a to v disciplíně Dámský společenský účes,“ podotkla zástupkyně ředitele pro odborný výcvik Petra Hojková.
V těchto dnech skládají žákyně a žáci závěrečné zkoušky, po jejichž úspěšném absolvování získají výuční list. „V praktické části musí předvést, že umí klasický pánský střih, nemůžou však využít strojek, pouze nůžky. Dále musí zvládnout dámský účes, tedy střih, barvení vlasů a konečnou úpravu. Třetím úkolem je vytvoření společenského účesu na předem dané téma,“ vysvětlila Petra Hojková s tím, že letos žáci tvořili ve stylu pin-up. Chybět u závěrečných zkoušek nemůže ani konečná kalkulace služeb a vystavení účtenky.