Českotřebovský deník 174/2018 (13/6)
Krematorium nespěchá ?

Navštěvuji v poslední době docela pravidelně jednání zastupitelstva našeho města. Je to masochistický, zajímavý a přínosný zážitek a měl by ho absolvovat povinně každý nespokojený občan. Účastnil  jsem se i posledního jednání zastupitelstva, které proběhlo toto pondělí  11.6. a stále o něm přemýšlím.
Na jednání se řešily záležitosti, které se týkají všech našich obyvatel a jsou i předmětem různých debat. A můj osobní pocit ? Připadá mi, že máme jako město zvláštně poskládané priority. Řešíme problematiku trampského muzea a tváříme se, že nesnese odkladu, abychom nepřišli o dotaci.  V dalším bodě řešíme problematiku krematoria a najednou není žádný důvod ke spěchu, není potřeba připravit studii a porovnávat varianty. Debata je o počtu spalů a provozním řádu. Není náhodou problém v tom, že technologie spalování je stará více než deset let, krematorium stojí v bytové zástavbě a  neodpovídá dnešním požadavkům ? Přece  problém není  v tom, jestli se spaluje ve dne nebo v noci. Zařízení musí být technologicky vybaveno tak, abychom ani nevěděli, že je v provozu. Budeme kontrolovat, jestli někdo z občanů doma náhodou nespálí kelímek od piva a jako město vlastníme poměrně velký zdroj a stížnosti na jeho provoz řešíme, nebo spíše neřešíme desítky let.
A myšlenka na závěr ? Raději bych v novém zastupitelstvu viděl obyčejné lidi se zájmem o naše město, než známé osobnosti, které mají priority poskládané jinak. Ale to není problém zastupitelstva, ale nás…voličů. Za mne upřímně – je mi bližší osud krematoria než trampské muzeum. A to samozřejmě není nic proti trampům…. sorry 
Pavel Doubrava
 
Informace z Občanské poradny 

Občanská poradna Ústí nad Orlicí poskytuje svoje služby - odborné sociální poradenství - několik let v prostorách Městského úřadu Česká Třebová.  Od 1. července 2018 budeme služby poskytovat nově na adrese Hýblova 63 (bývalé prostory kadeřnictví - Salon Fantasy) a naše služby můžete na této adrese využívat každé pondělí  9 - 12 hodin. Na konzultace je možné se dopředu objednat. S čím vám můžeme pomoci, provozní dobu, kontaktní údaje a více informací o službě najdete na http://uo.charita.cz/sluzby/obcanska-poradna/ .
V letních měsících bude provoz služby zajištěn. Pouze v pondělí dne 30. 7. 2018 bude poradna v České Třebové uzavřena z důvodu výběru dovolené. V tento termínu bude otevřena poradna pouze v Ústí nad Orlicí.
 
Další omezení hazardu i ve Svitavách

Svitavští zastupitelé v pondělí na mimořádném zasedání odsouhlasili úpravu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardních her na území města, která provozování her zakazuje. Pro bylo 14 ze 16 přítomných. Zastupitelé za sdružení Naše Svitavy se zdrželi.
„Úpravou vyhlášky dochází k tomu, že na území města budou nadále provozovány pouze herny a nebude moci vzniknout jakékoliv kasino,“ vysvětlil starosta David Šimek. Radnice současně zrevidovala seznam míst, kde už automaty nejsou. „Když jsme v roce 2012 vyhlášku připravovali, tak jsme do ní zahrnuli všechny herny a restaurace, ve kterých se provozovaly jakékoliv automaty,“ pokračoval David Šimek. Dnes je však situace jiná. S novelou zákona před dvěma lety klesl jejich počet ve Svitavách na polovinu. „Všechny herny, kde automatům vypršela platnost povolení, jsme z vyhlášky vyškrtli a ponechali jsme pouze provozovny, kde aktuálně hazard probíhá,“ dodal svitavský starosta pro Deník.  (Podle webu Orlického deníku).
 
Pardubický kraj zateplí vysokomýtské gymnázium

Opatření, která uspoří energie na budově Gymnázia ve Vysokém Mýtě, byla jedním z témat posledního jednání krajských radních. Ti schválili zahájení výběrového řízení na zhotovitele, který tento projekt na budově školy uskuteční.
„Na vysokomýtském gymnáziu necháme udělat opatření k úsporám energie, protože se však jedná o památkový objekt, nedojde k zateplení fasády, ale k repasi všech dveří a některých oken, zbývající okna budou vyměněna,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický s tím, že zateplená bude podlaha a stěny půdy a také strop nad posledním podlažím. V projektu jsou zahrnuty také drobné opravy střechy, včetně říms a dalšího. Kraj navíc počítá s opravou fasády celého objektu včetně nového nátěru.
„Součástí zakázky je také zajištění chlazení vzduchu v počítačové učebně v podkroví Gymnázia a rekonstrukce zdroje tepla v jednom z objektů. Určitě tak dojde k výraznému zlepšení pracovního prostředí pro studenty i učitele,“ doplnil radní pro školství Bohumil Bernášek, který dodal, že rekonstrukce centrální kotelny byla řešena již v předchozí etapě.
Celý projekt by měl dle předpokladů vyjít na více než 27 milionů korun a bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.


Pardubický kraj zkracuje termíny stavebních prací

Příprava modernizací silnic a mostů v Pardubickém kraji v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pokračuje. Krajská rada na svém pondělním jednání schválila výběr dodavatelů pro zpracování projektové dokumentace v případě čtyř silničních a devíti mostních projektů. Stejně jako v předchozích případech je i pro výběr zpracovatele dokumentace, tak následně stavební firmy využíváno vedle finančního také kritérium délky realizace stavby. V řadě případů je délka stavby u vítězného subjektu poloviční při zachování nízké ceny.
„Dlouhodobě se nám ukazuje, že je možné kromě cenového hlediska uplatňovat také kritérium délky stavby či v tomto případě délku zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Rozhodně tak není pravdou, že nejlevnější společnosti nabízejí nejdelší termíny a naopak. Kupříkladu v případě výstavby obchvatu Sezemic se délka zpracování projektové dokumentace u jednotlivých společností lišila až o 500 dní, což je z hlediska zahájení samotné stavby zcela nepředstavitelné,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že ekonomická výhodnost nabídky je stále základním kritériem s váhou 85 procent. Termín dokončení projektové dokumentace má v případě výběru váhu 10 procent a cena za výkon autorského dozoru váhu pět procent.
„Pardubický kraj nyní výrazně pokročil v přípravě třinácti potřebných dopravních staveb, které půjde z velké části financovat z evropských fondů. Protože se v minulosti tato oblast trochu zanedbala, dnes se potýkáme s časem i se složitostmi stavební přípravy,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek a pokračoval: „Naší ambicí je však jednoznačně nepromarnit ani euro, které půjde získat pro rekonstrukci krajských silnic.“
Krajská rada v tomto případě rozhodovala o zpracování projektové dokumentace v případě čtyř projektových záměrů na modernizace silnic schválených v únoru letošního roku. Kromě stavby obchvatu Sezemic se jedná o modernizaci tří silnic na Poličsku. „Finančně nejnákladnější je vybudování sezemického obchvatu v délce mírně přesahující jeden kilometr, který bude obsahovat úrovňové křížení se stávající silnicí I/36 a následně se silnicí II/298. Předmětem zakázky bude rovněž i jedno mimoúrovňové křížení s budoucí přeložkou I/36. Obchvat silnice má za cíl odvést tranzitní dopravu z intravilánu Sezemic, zejména v úseku Pardubice – Býšť,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš s tím, že v případě výběru zpracovatele projektové dokumentace se kraji podařilo v mnoha případech ušetřit i polovinu ceny oproti předpokládané částce. „V případě všech mostů jsme očekávali částku za zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru od 1,3 do 1,6 milionu korun. V rámci soutěže se nám podařilo ušetřit i více jak polovinu z této částky a věříme, že se nám v rámci soutěže na výběr stavební firmy podaří ušetřit další finanční prostředky,“ dodal náměstek Kortyš.
 
Modernizace silnic včetně celkových nákladů
II/298 Sezemice – obchvat – 151 milionů
Silnice II/360 Polička - Korouhev – hranice kraje – 139,5 milionů
Silnice II/362 Jedlová – hranice kraje – 126,5 milionů
Silnice II/362 Polička – Jedlová – 116 milionů
 
Modernizace mostů včetně celkových nákladů
Ev. č. 360-023 - Polička 17,5 milionů korun
Ev. č. 358-014 - Višňáry 14,7 milionů korun
Ev. č. 358-015 - Litomyšl 15 milionů korun
Ev. č. 644-002 - Pěčíkov 16 milionů korun
Ev. č. 644-003 - Pěčíkov-Hraničky 15,2 milionů korun
Ev. č. 305-019 - Štěpánov 14,3 milionů korun
Ev. č. 357-009A - Nové Hrady 14,3 milionů korun
Ev. č. 357-010 - Nové Hrady 14,3 milionů korun 
Ev. č. 358-010 - Polanka 13 milionů korun

Honorářem dobrovolníků je poděkování, úsměv nebo dobrá nálada

Každoročně Pardubický kraj spolu s Koalicí nevládek Pardubicka připomíná práci dobrovolníků. Na takzvaném Dni dobrovolnictví Pardubického kraje se veřejnost může seznámit s jejich prací a s možnostmi, jak se také zapojit. Letos se Den dobrovolnictví Pardubického kraje stěhuje po zastávkách v Chrudimi v roce 2016 a ve Svitavách v roce 2017 do Pardubic. Tady zakotví v pátek 22. června, a to přímo na třídě Míru.
Přátelská nemocnice zahrnuje i práci s dobrovolníky
V rámci dlouhodobého programu Přátelská nemocnice se dobrovolnictví rozvíjí i v nemocnicích akutní péče. V současné době je v pěti nemocnicích kraje kolem 25 - 30 dobrovolníků, nejvíc v Chrudimské nemocnici. Dobrovolníky jsou i canisterapeuti. Počet dobrovolníků, kteří docházejí do nemocnic, se průběžně mění a spadají do všech věkových kategorií. Navštěvují nejčastěji pacienty na interních odděleních, geriatrii a léčebnách dlouhodobě nemocných. Dobrovolníci dochází na individuální návštěvy, pomáhají při skupinových aktivitách nebo při jednorázových akcích. Všechny nemocnice jsou dobrovolnické pomoci otevřené a přivítají i další zájemce. Pojďte se s námi podívat, co dobrovolníci nebo jejich klienti prožívají přímo z první ruky.
V nemocnici potěší zájem a empatie
„Paní D. zprvu mou přítomnost odmítala s tím, že si má s kým v duchu povídat a má tam i dost časopisů, takže si přečte, co chce, Postála jsem chvíli u ní a volně jsem navázala na to, jak je dobré mít v srdci ty, na které můžeme s láskou vzpomínat a povídat si s nimi v našich vzpomínkách, které jsou naším bohatstvím a které nám nikdo nemůže vzít. V tu chvíli paní D. zapomněla na své prvotní ne a sama se rozpovídala o svých milých tak, že z toho setkání byla téměř hodina. V závěru se mne ptala, zda a kdy zase přijdu….“ (Ludmila Rašnerová)
Děti mají rádi babičku i ve školce
„Když letěla dcera v 17 letech do USA studovat, viděla jsem, jak je tam dobrovolnictví běžné a jak v takových situacích pomáhá. Třetím rokem teď sama dobrovolničím jako babička ve školce. Dvakrát v týdnu docházím dopoledne k tříletým dětem. Pomáhám jim při hygieně, převlékání, při svačinkách, hrajeme si, čteme pohádky, chodíme na vycházky. Ve třídě, kde má paní učitelka dvacet tříletých dětí, je o zábavu postaráno. Mám pocit, že jsem zapojená do smysluplného projektu, mám radost z malých kamarádů, z jejich milého přivítání. Můj den se díky nim rozzáří a naplní pozitivní energií….“ (Ivanka Žaludová)
Dělat něco užitečného v přátelském prostředí
CEDR Pardubice poskytuje sociální služby lidem s dušením onemocněním v Pardubicích, Ústí nad Orlicí a v Žamberku a dobrovolníky využívá zejména jako lektory volnočasových programů. „Dobrovolničit jsem si vyzkoušela už na vyšší odborné škole a teď jsem se k tomu vrátila. Vedu v CEDRu jednou za 14 dní kurzy vaření pro pět klientů. Zkoušíme dovednosti, které upotřebí v životě a které mají smysl. Já se na chvíli vymaním z běžného života, odpočinu si od své rutinní práce a nabiju se energií a úsměvy na jejich tvářích. Doporučuji dobrovolničení všem.“ (Jana Čejpová)
Hledání smyslu své práce a života
„Svým civilním povoláním jsem ekonomka a personalistka ve strojírenské firmě. Před pár lety jsem se potkala s ženami pracujícími v neziskovém sektoru. Právě jsem si procházela obdobím hledání smyslu své práce. Slovo dalo slovo a já se stala nadšenou dobrovolnicí – cvičitelkou jógy v CEDRu. Byl to podstatný krok v mém životním úkolu – najít hlubší smysl své práce a svého bytí. Děkuji.“ (Dita Fialová)
S dobrovolnicí mám druhé oči
V Tyflocentru jsem se seznámila s dobrovolnicí Irčou, která mi dělala druhé oči na kurz patchworku. Bez ní bych si na takové výrobky v životě netroufla, protože špatně vidím. Díky ní se mi ale otevřely netušené možnosti, co všechno můžu dokázat. Má dar mi všechny postupy srozumitelně vysvětlit a popsat a navíc je to prima žena, se kterou jsme si padly do oka a staly jsme se kamarádkami.“ (Míla)