Českotřebovský deník 175/2018 (14/6)
Ochranné pásmo kolem rotundy sv. Kateřiny:
schyluje se k vydání definitivního rozhodnutí 

Na webových stránkách města bylo zveřejněno stanovisko generálního ředitelství Národního památkového ústavu Praha, Malá strana k problému odvolání proti zřízení ochranného pásma nemovité kulturní památky  - rotundy sv. Kateřiny v České Třebové. Odvolání podala rada města jako účastník řízení, který zastupuje městskou samosprávu a spolu s ní i někteří další občané z lokality "postižené" zřízením tohoto ochranného pásma. Odvolání řešil odbor kultury, sportu a cestovního ruchu  Krajského úřadu Pardubického kraje, který si vyžádal stanovisko Národního památkového ústavu. Odborný posudek vypracovala Ing. arch. Alexandra Křížová, náměstek sekce památkové péče generálního ředitelství NPÚ Praha.  Zveřejněný posudek ještě není rozhodnutí, je ale jistě tím nejdůležitějším podkladem k jeho vydání a byl zveřejněn k seznámení veřejnosti. ta má nyní 5 dnů na to, aby se k posudku vyjádřila. Obsah zveřejněného textu nepovažuji za nutné komentovat, je poměrně vypovídající  Stanovisko NPÚ a úvodní materiál můžete přečíst ZDE.
Připomeňme jenom, že jde již o druhé odvolání, to první řešil odbor památkové péče na českotřebovské radnici. Výsledkem bylo  zmenšení rozsahu původně navrženého ochranného pásma, původní rozsah byl větší, počítal s ochranou území již od Podbranské ulice, části Zámostí a Benátek.  Další úvahy považuji za užitečné napsat až po vyhlášení výsledku odvolání z jeho textu.

U rotundy bude ohrada pro bizony? 

Velká míchačka s betonem u vrat, přes celý hřbitov potrubím stavbaři dopravovali beton údajně na podlahové vytápění, kolem na komunikaci by se těžko protáhlo malé auto. Možná měli u policie zařízenou uzávěru silnice. Auto s míchačkou vrčelo nejen dopoledne, ale asi do 14 hodin.  Asi od 8 hod. navíc překáželo auto s vlekem, za ním ještě jedno větší zablokovalo prostor u zvonice, až do odpoledne materiál se vozil přes zvonici.
Co se tam dnes dělo: vyrostla tam snad ohrada pro bizony. Na poslední fotce je vidět i zajímavost: poštovní schránku spolku přátel Lumiérů na kadibudce.
Řešení prostoru starého hřbitova se věnoval projekt, který objednalo město u firmy Gardenserviss. odclonění čp. 254, kde není kamenná zeď mělo být provedeno s využitím pásu cortenového plechu, ke kterému byly ze strany NPÚ ale připomínky. Projednávaly se změny a úpravy.  Proto se provedení úprav zatím odložilo, dotaci, která mohla úpravy financovat, jsme museli Pardubickému kraji vrátit. Jiné projekty, jako trampské muzeum, je ovšem třeba řešit přednostně jsou samozřejmě důležitější. A tak u rotundy asi zvítězil "protinávrh"  správněji "protiprojekt", s pracovním názvem "Ohrada pro bizony" (skutečně jen pár metrů od rotundy), který bude zřejmě pro Národní památkový ústav schůdnější. Spěch asi důležitý, už brzy zde bude vyhlášeno ochranné pásmo.  (Foto TD)

Kulturní centrum Česká Třebová, Městské muzeum Česká Třebová a Martin Šebela
si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy pořádané k 740. výročí první zmínky o České Třebové
Fotografie (nejen) pro pamětníky staré České Třebové
Vernisáž proběhne v úterý 10. července 2018 od 17 hodin ve výstavní síni kulturního centra v Nádražní ulici 397, úvodní slovo pronese PhDr. Radim Urbánek, hudbou doprovodí Tereza Haiflefová.
Návštěvníci se mohou těšit na fotografie zachycující stará českotřebovská zákoutí, které pocházejí z muzejní sbírky a sbírky Martina Šebely.
Výstava potrvá do neděle 9. září 2018
Otvírací doba: pondělí – neděle, 9 -12 a 14 – 17 hodin Vstupné: dobrovolné

Vydařený výlet se seniory

Ve čtvrtek 7. června vyjely dva plné autobusy s důchodci z České Třebové a okolí na jednodenní výlet. navštívili jsme horu Říp, město Mělník a na cestě zpátky ještě skanzen lidových staveb v Přerově nad Labem. všechna navštívená místa se nám velmi líbila, program zájezdu byl dobře stanoven. počasí nám přálo, a tak jsme se navraceli plní zážitků a vzpomínek na zajímavá místa naší vlasti. Všem, kteří tuto akci zorganizovali patří náš velký dík. Na závěr mne napadají slova z básničky, kterou jsme se učili ve škole: "Maminko má, jak krásně je u nás doma..."!   Marie Rousková

Zimní údržba v kraji je na dalších osm let zajištěna.
Dodavatelé vylepší techniku a komunikaci v krizových situacích

Ke svému třetímu řádnému jednání se ve čtvrtek dopoledne sešla Bezpečnostní rada Pardubického kraje, ve které jsou kromě zástupců samosprávy zastoupeni také představitelé složek integrovaného záchranného systému, krajského vojenského velitelství, hygieny či veterinární správy. Kromě pravidelné zprávy o činnosti jednotlivých složek, harmonogramu preventivních cvičení projednávali členové bezpečnostní rady především zimní údržbu na silnicích I. třídy na území kraje, která je nově zajišťována soukromými subjekty namísto Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
„Letošní rok byl od těch předchozích odlišný v tom, že údržbu silnic první třídy nezajišťovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ale soukromé subjekty, které byly vybrány Ředitelstvím silnic a dálnic. I přes drobné počáteční problémy se ukázalo, že i díky mírné zimě se podařilo zimní údržbu zvládnout bez větších problémů, což dokazují také zprávy integrovaného záchranného systému. Nyní již stát vysoutěžil dodavatele na osm let, takže předpokládáme, že dojde k posílení a modernizaci techniky a dispečerského pracoviště včetně zkvalitnění komunikace se složkami IZS,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který upozornil také na nutnost vyřešení údržby mezikrajských úseků a zajištění informovanosti občanů o krizových linkách. „Společně s ŘSD a firmami zajišťujícími zimní údržbu připravíme před příští zimou kampaň, kterou budeme chtít informovat občany o možnostech nahlašování mimořádných situací na silnicích. Je nutné, aby existoval jednoznačný kontakt na dispečerské pracoviště, které bude tyto informace nadále distribuovat a následně zajistí co nejrychlejší sjízdnost daného úseku, doplnil hejtman Netolický.
V rámci informačního bloku o činnosti složek IZS prezentovali aktuální informaci krajští ředitelé policie a hasičů Jan Švejdar s Miroslavem Kvasničkou a ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar. Jan Švejdar upozornil, že od letních prázdnin bude v provozu nová policejní služebna na Dolní Moravě, na jejíž vznik přispěl Pardubický kraj částkou 200 tisíc korun. „Služebna je součástí naší snahy uklidnit dopravní situaci ve středisku, které je především v letních měsících velmi zatíženo osobní automobilovou dopravou,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Aktuální informace zazněly také ze strany Krajského vojenského velitelství Pardubice, Krajské veterinární správy a Krajské hygienické stanice. Stejně jako v předchozích letech čeká kraj několik bezpečnostních cvičení. „V příštích letech se v kraji uskuteční tradiční cvičení zaměřená na připravenost složek IZS na mimořádné situace. Jedině tak můžeme všechny zapojené složky nachystat na reálnou situaci. Až do příjezdu na místo nikdy složky neví, že se jedná o cvičení,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 
Putovní Křišťálová popelnice zamířila do Litomyšle!

V třídění odpadů, zvláště pak těch obalových, se obyvatelé ČR stále zlepšují. Aktuálně má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak činí. K dispozici mají již více než 353 000 barevných kontejnerů a menších nádob.  Kde ale mají lidé  nejlepší podmínky a třídí ve všech směrech nejlépe? Na to i letos odpověděla celostátní soutěž obcí v třídění odpadů „O křišťálovou popelnici 2017“.  Jména těch nejlepších byla odtajněna tradičně na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference Odpady a obce 2018. Ceny předali zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže.
Letošní, v pořadí již čtrnáctý, ročník soutěže „O křišťálovou popelnici“ doznal oproti minulým letům několika změn. Obce byly nově rozděleny do tří kategorií podle počtu obyvatel. Do užšího výběru postoupilo letos 65 nejlepších obcí a měst ČR a své zástupce měly všechny kraje.  Na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové byli oceněni 3 nejlepší z každé kategorie. Město Boží Dar ovládlo kategorii obcí do 1 000 obyvatel. Na prvenství v kategorii obcí od 1 001 do 10 000 obyvatel dosáhlo město Týniště nad Orlicí. Ve třetí kategorii, obce nad 10 000 obyvatel, byla na první příčce vyhlášena Litomyšl. Zástupci všech tří zmíněných vítězů převzali menší křišťálovou popelničku a šek na 100 tisíc korun jako příspěvek na další zlepšení nakládání s odpady. Do rodiště skladatele Bedřicha Smetany – Litomyšle - pak navíc zamířilo i putovní ocenění pro absolutního vítěze – velká Křišťálová popelnice! A Litomyšl je tak 14. jménem, které je na této putovní trofeji vyryto.
Co je hodnoceno?
Jako v minulých letech se hodnotila řada kritérií. V celorepublikovém klání byly obce hodnoceny podle dosažených výsledků a míry aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Klíčovým kritériem pak byl tříděný sběr využitelných složek odpadů,  hustota sběrné sítě, poměr směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu nebo další způsoby sběru. Hodnocení obcí se provádí především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Soutěž byla určena všem obcím zapojeným v systému EKO-KOM, tedy aktuálně 6 123 obcím a městům.

 

Andrej Babiš a členové vlády navštíví Pardubický kraj


Předseda vlády Andrej Babiš a další členové kabinetu navštíví v pondělí 18. června 2018 Pardubický kraj. Kromě jednání s radními a starosty měst a obcí Pardubického kraje má vláda na programu návštěvu Winternitzových automatických mlýnů, Larischovy vily, nedokončeného obchvatu Chrudimi a Slatiňan a také pardubického přednádraží.
Na úvod programu bude vláda řešit na pardubickém vlakovém nádraží ukončení současného autobusového terminálu a jeho přesun do prostoru přednádraží. Následně se setká s radními, se kterými bude jednat o financování investic ve zdravotnictví, dopravní infrastruktuře i projektech IROP v oblasti školství.
Ve Winternitzových mlýnech se budou členové kabinetu zabývat možnou proměnou současného brownfieldu na nové sídlo Východočeské galerie a Centrálních polytechnických dílen pro školy. Ministři a ministryně dále navštíví Larischovu vilu, která je národní kulturní památkou a díky plánované rekonstrukci by měla být přeměněna na muzeum heydrichiády. Následně zavítají na místo budoucí výstavby druhé části obchvatu Chrudimi. Stavět se začne na podzim a ukončení je plánováno v průběhu roku 2021.
Pardubický kraj navštíví premiér Andrej Babiš, první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. Části programu se zúčastní také vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.
První místopředseda vlády a ministr životního prostředí Brabec, ministr průmyslu a obchodu Hüner, ministr dopravy Ťok, ministryně práce a sociálních věcí Němcová, ministr zdravotnictví Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Plaga a ministr kultury Šmíd mají v rámci cesty po kraji částečně separátní program. 

   BDP-WAKESTONE, s.r.o., Laglerové 1075/4, 16100 Praha 6, DIČ: CZ27248241

 
Firma BDP-Wakestone s.r.o. zabývající se poskytováním komplexních služeb v oblasti logistiky s mezinárodní působností hledá zaměstnance na následující pozici:
Referent mezinárodních a tuzemských pozemních přeprav,
místo výkonu práce: Česká Třebová
Specifikace: vhodné i pro absolventy, SŠ/VŠ, aktivní znalost AJ podmínkou, samostatnost, zodpovědný přístup, komunikativnost
Nabízíme: motivující ohodnocení, možnost podílet se na budování rozvoje firmy v regionu, náročnou, ale různorodou a zajímavou práci v úspěšné firmě, možnost profesního růstu, firemní benefity, moderní pracovní prostředí
Nástup možný ihned. Své životopisy prosím posílejte na email: jara.schoen@wakestone.cz

Získaná data budeme zpracovávat pouze za účelem nalezení vhodného kandidáta a to pouze po dobu, než takového kandidáta vybereme a pozici obsadíme.