Českotřebovský deník 179/2018 (18/6)
Grýni U pivovaru  Středa 29. června  17 - 21:30 hodin

Pivnice U Pivovaru Česká Třebová Litomyšlská 564, 56002 Česká Třebová
 
Mateřská škola Vinohrady druhá v Pardubickém kraji

V pravidelném sportovním klá ní mateřských škol v našem Pardubickém kraji zastupovalo naše město desetičlenné družstvo dětí z MŠ Vinohrady. Vedlo si velmi dobře a v soupeření s ostatními mateřskými školami, které postoupily do krajského kola obsadilo vynikající druhé místo.  Českotřebovské školky patří pravidelně k favoritům krajského kola. Dříve zde pravidelně zastupovala naše města MŠ U Koupaliště, nyní se školky  v reprezentaci střídají. Nominace  je stanovena podle  výsledků okrskového kola, které letos vyhrály děti z MŠ Vinohrady.
 
Rekreační a sportovní areál Hory je v majetku města

A to včetně postavené věže pro rozhodčí, jejíž osud byl dlouho nevyjasněn. Pro sportovní využívání areálu je důležitá a tak je dobře, že bude opět  sloužit. Letos se zde bude konat tradiční Kros po lyžařských tratích na Horách, jeho termín je již nyní znám - 22. září 2018. Závod se běží také jako Mistrovství Orla v přespolním běhu.  V areálu na Horách je také udržovaná pilinová dráha a sportoviště vybavené posilovacími stroji, které má při vhodné příležitosti získat jméno českotřebovského sportovce Jaroslava Pácla, který v sedmdesátých letech emigroval do Itálie a v severoitalském městě Male (poblíž Trenta) dal podnět k vytvoření sportovního areálu i závodu v Lyžařském orientačním běhu.
 
Týden sportu zahájen tradičně na Pekláku
Běh do sjezdovky a přetahování lanem - hlavní  náplň tradičního zahajovacího dne Týdne sportu  byla zachována i na jeho 20. ročníku 18. června. centrum společenského a kulturního dění je  opět na Starém náměstí, přináší další omezení v dopravě, K omezením způsobeným  rekonstrukcí hlavního tahu jsou tedy přidány další  projet město je tedy tento týden ještě obtížnější.
Program týdne sportu najdete ZDE
 
Kryt CO v Javorce - jak šel čas

Kryty odolné proti účinkům zbraní hromadného ničení byly v České Třebové budovány jako v tzv. "kategorizovaném městě", kde byla podle štábu CO pravděpodobnost použití  atomových zbraní.  Pravděpodobný zásah měl vyřadit z činnosti jeden z nejdůležitějších železničních uzlů v republice. V jiných městech v našem kraji mimo Pardubice se podobné kryty nestavěly.  Kryty měly ještě tzv. "mírové využití". Kryt v Alšově ulici sloužil jako autoškola Svazarmu již od sedmdesátých let, v krytu na Skalce (dnes Klub Modrý trpaslík) byly sklady, v krytu na Novém náměstí byla zbudována a provozována Výstavní síň, vlastně něco jako profesionálně vedená okresní galerie, součást okresního muzea. Pro Českou Třebovou to byl v 80. letech velký pokrok. Toto využití nakonec skončilo vzhledem k nedostatkům v kanalizaci, kdy byly prostory krytu opakovaně zaplaveny.  Jako kryty s menší třídou odolnosti byly budovány také suterénní prostory v dalších bytových domech a jiných rekonstruovaných objektech. Zatímco investice do občanské vybavenosti se a služeb se zanedbávaly, tak kryty se budovaly ve velkém.
1980 - postavení a kolaudace objektu krytu v ul. Boženy Němcové, který byl ve správě ONV - štábu Civilní obrany.  Jako jeho "mírové využití" bylo vybudováno letní kino s letní scénou, na které se konalo několik festivalů v country kapel a Filmový festival pracujících - asi týdenní   cyklus filmů, uváděných většinou v premiéře. Další provoz omezen díky stížnostem některých sousedů.   Konaly se zde také "okresní mírové slavnosti" a dokonce také jedna velkolepá výroční oslava úspěchů socialistického družstevního zemědělství. Také se zde jednou sešli absolventi českotřebovského gymnázia na oslavě 80. výročí založení tohoto ústavu. 
1990 - Mimo filmů se zde konaly se zde i letní předvolební akce Občanského fóra, vařil se i pravý  "předvolební guláš" v polních kuchyních
1994 - Zřízena  halová střelnice pana Jasanského, zařízení je částečně dochováno dodnes. Mnozí vzpomínají, že sem chodili střílet.  Také se zde hrál i bowling.
2001 - Zřízen a stavebně upraven Noční klub - část zařízení je dodnes zachována. Také na jeho činnost byly ve své době stížnosti, po odchodu hostů z klubu vznikaly občas majitelům rodinných domků v Javorce škody. Po celou dobu bylo filtroventilační zařízení plně v činnosti,  kryt spravoval HZS Pardubického kraje, stejně jako další kryty ve městě, které byly na základě nabídky převzaty městem ZDARMA jako využitelné, nabídka převodu tohoto čtvrtého největšího krytu ve městě  cca o 1/3 většího než je kryt na Novém náměstí byla odmítnuta.
Když byly v roce 2001 zrušeny okresy, vznikl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který postupně přebíral nevyužitý majetek státu. Do správy tohoto úřadu byl předán také kryt  v Ulici Boženy Němcové čp. 104. Úřad neměl za úkol hledat jeho využití, ale jeho úkolem bylo nevyužitý majetek státu prodat. To se dlouho nedařilo, kryt byl popisován jako zcela nevyužitelný, i když málokdo, kdo to tvrdil se zde byl vůbec podívat. (To nakonec přetrvalo dodnes.) Podle znaleckého posudku  z roku 2017 byla hodnota této nemovitosti určena na 4 150 tis. Kč., prodej se uskutečnil až v roce 2018 za míně než polovinu této hodnoty.
 
V Benešově otevřeli nové dopravní hřiště. A jaké !

Dne 31. 5. 2018 byl spuštěn za přítomnosti starosty města Petra Hostka a hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové provoz dětského dopravního hřiště v lokalitě Sladovka. Město Benešov se rozhodlo podpořit projekt dětského dopravního hřiště za pomoci nadačního příspěvku, kterou poskytla Nadace ČEZ v hodnotě 700.000 Kč. Podpoře výstavby dětských a sportovních hřišť se Nadace ČEZ věnuje od roku 2003.
Město Benešov se rozhodlo realizovat tento projekt v lokalitě Sladovka. V samotném areálu hřiště je umístěna modulární stavba s výukovou učebnou, skladem a toaletami, v těsné blízkosti navazuje tréninková plocha. Na této ploše je vybudována kruhová i klasická křižovatka, odbočovací pruhy, semafory, železniční přejezd, retardéry a přechody. Náklady na realizaci přesáhly hranici 6 mil. Kč s DPH. Celý projekt byl konzultován s inženýrem dopravního inspektorátu Policie ČR v Benešově, který svými připomínkami k provedení uvažovaných povrchů pomohl minimalizovat úrazovost v areálu.
Děti získávají jedinečnou příležitost vyzkoušet si bezpečný provoz s dodržováním všech jeho zásad. K dispozici jim budou motokáry, koloběžky, kola, či dětské motorky. Věříme, že tuto zajímavou výukovou metodu využijí školky a školy nejen z Benešova, ale i ze širokého okolí, a že tento projekt bude dalším přínosem pro veřejnost.
Systematická dopravní výchova dětí na dětských dopravních hřištích má nezastupitelnou roli v systému vzdělávání a kontinuálně navazuje na dopravní výchovu dětí předškolního věku a prvního stupně základních škol. V rámci dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích získávají děti základní rozsah znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích a praktické dovednosti, které pak uplatní při řešení situací v provozu na silnicích. Dětská dopravní hřiště mají pro dopravní výchovu velký význam, protože na nich probíhá praktický nácvik řady dovedností, které potřebují pro svůj bezpečný pohyb v provozu na komunikacích, ale mohou také zastávat řadu dalších funkcí k podpoře dopravní výchovy v  širším slova smyslu. Důraz je kladen nejen na bezpečnost povrchu hřiště a jednotlivých herních prvků, či dodržení hygienických norem, ale také na estetické zpracování a kvalitu zázemí pro dospělý doprovod. Tato hřiště zajišťují dětem i dospělým bezpečné prostředí pro sport a hry. K tomu, aby se děti mohly dostatečně seznámit s nástrahami, které jim při běžném pohybu na ulicích hrozí, slouží tyto speciálně upravené plochy dopravních hřišť, kde jsou jim vysvětlována základní pravidla bezpečnosti provozu formou hry a předvádění.
Poučení pro Českou Třebovou 

Hřiště Benešovu závidíme. Není divu, protože je krásné a nové. Takové jsme taky mohli mít dávno, kdybychom měli  více rozumu a nechtěli jako normálně pod tímto názvem pořídit opět megalomanskou akci. A tak jsme pod název "Dopravní hřiště" přidali ještě šatnu a tribunu pro hokejbal a navíc i tréninkovou plochu pro soukromou autoškolu. Pozemek v Benátkách se dá přitom využít jinak, je to poslední dobře přístupná rovná plocha  ve městě. Dotací do této oblasti je málo a nejsou to horentní sumy.  Nabízí je Pardubický kraj a jak je vidět také ČEZ.  My však snad čekáme na smilování Boží a tak jsme bez dotace a také bez dopravního hřiště, přestože jsme do projektové přípravy dali velké peníze. (mm)