Českotřebovský deník 186/2018 (25/6)
Rekonstrukce hlavního tahu I/14 bude pokračovat do konce července             


Skončil 20. ročník Týdne sportu

Skončil nám velmi úspěšný 20. ročník týdne sportu, který proběhl velmi, velmi dobře. Každý, kdo chtěl, tak si našel svou sportovní disciplínu anebo svůj šálek kultury v podvečerních hodinách na Starém náměstí.
 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci jedné z nejvýznamnějších sportovně – kulturních akcí v našem městě. Velkou pochvalu zaslouží organizátoři v čele s panem Vašinou, ale nesmíme zapomenout ani na městskou policii a hasiče, kteří zajišťovali klidný průběh celého týdne. Jsem velmi rád, že se podařilo zajistit i závěrečný ohňostroj, který je krásnou tečkou za právě prošlým Týdnem sportu a zároveň i pozvánkou na další ročník. Vím, že tuto akci je potřeba připravovat velmi dlouho a myslím si, že v letošním roce byl odveden velký kus práce na přípravě, což se odrazilo v kvalitním a hladkém průběhu celého týdne. Ještě jednou děkuji všem a věřím, že se opět všichni potkáme v roce 2019 na 21. ročníku. Jaroslav Zedník, starosta města
 
10. ročník  Velké ceny České Třebové v cyklomaratonu

Výsledky na trati 50 km
Výsledky na trati 25 km
Pardubický kraj dotací podpoří začínající praktiky a dětské lékaře

Proti nedostatku lékařů chce bojovat Pardubický kraj, který proto letos opět vyhlásí dotační program na podporu absolventů medicíny, kteří se hodlají stát praktickými lékaři nebo lékaři pro děti a dorost. Kraj na tuto podporu vyčlenil půl milionu korun.
O dotaci mohou žádat od 30. července do 30. září poskytovatelé zdravotních služeb se sídlem v Pardubickém kraji, kteří se nově zapojili do programu Ministerstva zdravotnictví a budou poskytovat tzv. rezidenční místo, tedy se stanou školitelem absolventa lékařské fakulty.
Už v loňském roce jsme tento dotační program vylepšili a navýšili podporu na jeden projekt na 60 tisíc korun. Stejnou částku dostanou školitelé i v letošním roce,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. „Díky částce může lékař, který zaškoluje, začínajícímu lékaři přidat na mzdě nebo mu uhradit další vzdělávací kurzy, například školení či stáže v nemocnicích,“ vysvětlil Ladislav Valtr, který si od dotačního programu slibuje, že pomůže mladým lékařům usnadnit cestu za kariérou samostatného praktického lékaře.
Personální situace ve zdravotnictví není příznivá v celé republice. Věřím proto, že tento dotační titul pomůže nové zdravotníky motivovat, a to k působnosti právě v našem regionu,“ dodal radní Valtr.
Než absolvent získá způsobilost pro samostatný výkon práce praktického lékaře, musí projít vzdělávacím cyklem. Toto vzdělávání probíhá formou rezidenčních míst, která vypisuje, schvaluje a financuje Ministerstvo zdravotnictví. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa - rezidenta, kterého bude školit. Rezident se pak stává jeho zaměstnancem. Dotace od ministerstva zdravotnictví je však určena pouze na částečnou úhradu nákladů souvisejících se specializačním vzděláváním zdravotnických pracovníků. „Protože jsme si vědomi potřebnosti a významnosti vzdělávání lékařů, chceme stávající lékaře i absolventy motivovat dotací z rozpočtu kraje,“ vysvětlil důvody vyhlášení dotačního programu radní Valtr.
 
Vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství se stal Martin Vlasák

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila do pozice vedoucího Odboru životního prostředí a zemědělství Martina Vlasáka, který v této pozici nahradí dlouholetého vedoucího tohoto odboru Josefa Hejduka, který odchází do penze.  Martin Vlasák je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně, Fakulty lesnické. Od roku 2014 působí ve funkci vedoucího oddělení zemědělství na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje. Od roku 2001 zastával funkci referenta státní správy lesů a myslivosti na oddělení zemědělství v rámci odboru životního prostředí na Krajském úřadu Pardubického kraje. Od roku 1991 do roku 2001 působil jako referent úseku státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody na odboru životního prostředí Okresního úřadu v Chrudimi. Jeho profesní život je spjat s lesnictvím. Je akreditovaným lektorem Ministerstva zemědělství pro lesnictví, byl také jmenován soudním znalcem v oblasti oceňování lesů.
 
Krajský odbor rozvoje převezme Richard Červenka

Stávající ředitel Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Richard Červenka se s koncem listopadu ujme funkce vedoucího odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Jeho jmenování do funkce schválila v pondělí krajská rada. Richard Červenka je absolventem Vysoké školy manažerské v Brně, kde získal bakalářský titul v oboru Řízení se specializací na řízení podniku. Dále je absolventem Metropolitní univerzity v Praze, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia, kde získal magisterský titul. Od roku 2009 zastává funkci ředitele Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, kde působí již od roku 2004. V současné době zastává také funkci ředitele Pardubického podnikatelského inkubátoru. Působil také jako člen představenstva akciové společnosti Pardubická plavební.