Českotřebovský deník 188/2018 (27/6)

Harmonogram zbývajících uzavírek

při rekonstrukci silnice I/14 na Parníku


Zbývající úsek  modernizace silnice I/14 bude proveden ve 4 týdenních etapách od 9. 7. do 5. 8. 2018. Vždy bude v naznačeném úseku uzavřena polovina vozovky a střídavý provoz na daném úseku budou řídit pracovníci stavby a mimo pracovní dobu pak semafory. V označeném úseku  nebude možné v určenou dobu na silnici na označených křižovatkách vjíždět a vyjíždět, také nebude možné vjíždět na nemovitosti  v rekonstruovaném úseku silnice. Bude prováděno frézování vozovky, poté tekutý asfaltový postřik, který během tuhnutí bude silně lepit a špinit. Dodavatel stav by prosí motoristy a občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali stanovená opatření, která jsou pro práci firmy nezbytná.Práci realizuje společnost Chládek a Tintěra.
Mapy jednotlivých úseků se po kliknutí zvětší do nového okna:

5. etapa                                         6. etapa                                       7.etapa                                    8.etapa


Dobře to dopadlo

 • V neděli 24. června byl odstartován cyklomaraton. Počasí nepřálo zejména před startem, kde již 15 ,minut před startem byli seřazeni závodníci, ale začalo nepříjemně pršet. "Daleko nejhorší je v tom dešti stát a čekat", to byla myšlenka, se kterou se začali pořadatelé vážně zabývat. Proto bylo rozhodnuto, že start závodu proběhne o 10 minut dříve v 11:05. Přípravy na start se v dešti poněkud zkrátili, obvyklé odměňování těch závodníků, kteří absolvovali všechny dosavadní ročníky se přesunulo až na dobu po závodě A tak v 11:05 padl startovní výstřel a 159 bikerů se vydalo na trať.  Než se dostanou do kopců a do terénu, musí projet také  docela slušný úsek městem po asfaltu  a také v běžném rušném provozu. Ten byl regulován městskou policií a pořadateli na nejdůležitějších křižovatkách.  Jenže závodníci  vyjeli o 10 minut dříve ! Nejhorší je křížení s frekventovanou ulicí Litomyšlskou, kde  motoristé na hlavní počítají se zastavením vozidel na stopce.  Jenže  při závodě stopka neplatila a napříč hlavní ulicí se řítilo na 150 cyklistů!. Strážníci městské policie naštěstí přijeli na místo právě s desetiminutovou rezervou právě když se peloton bikerů (docela rychle) blížil. Okamžitě vyskočili z vozu a  podařilo se jim právě celkem čilý provoz na hlavní ulici zastavit. Prokázali schopnost rychlého rozhodování a situaci vyřešili, dopadlo to dobře.....
 •  
  Centrální urgentní příjem ústecké nemocnice nezatíží obyvatele v přilehlé ulici zvýšenou dopravou

  Ulicí Bratří Kovářů budou projíždět pouze vozy integrovaného záchranného systému
  Veřejné projednání záležitostí spojených s výstavbou centrálního urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí bylo předmětem setkání zástupců Pardubického kraje, Nemocnice Pardubického kraje, Města Ústí nad Orlicí a občanů města žijících v blízkosti Orlickoústecké nemocnice. Občané se seznámili s návrhem úpravy dopravy v okolí nemocnice. Cílem navrhovaných opatření je nezatížit přilehlé ulice automobilovou dopravou.
  „Výhrady obyvatel v jedné z ulic nedaleko nemocnice samozřejmě vnímáme velmi vážně. Občané se bojí nárůstu dopravy po vybudování centrálního příjmu, což je obava pochopitelná, nicméně ujistili jsme je, máme připravené řešení, které nezatíží přilehlé ulice a navíc zajistí dostatečnou obslužnost nové budovy. Musíme vnímat, že se jedná o jednu z největších investic v krajském zdravotnictví. Současné pavilonové uspořádání rozhodně není ideální, a proto je centrální příjem řešením, které pomůže posunout kvalitu poskytované péče v nemocnici, která slouží pro spádovou oblast přibližně 130 tisíc lidí. Vzhledem k tomu, že nám záleží na úspěchu této investice, chceme s lidmi debatovat a seznámit je s detaily,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Podle architektonického návrhu připravujeme příjezd osobních vozidel k centrálnímu příjmu skrze hlavní bránu s tím, že ulicí Bratří Kovářů by projížděly pouze vozy integrovaného záchranného systému. Tím se eliminuje pohyb vozidel touto ulicí, což obyvatelům zajistí klid. Jde nám především o dobré vztahy s vlastníky v okolí nemocnice,“ dodal hejtman Martin Netolický s tím, že občané mohou své připomínky uplatnit v rámci probíhajícího územního a stavebního řízení, které budou v souladu se zákonem vypořádány.
  Pro občany ulice se oproti současnému stavu téměř nic nezmění, což potvrzuje také krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Snažíme se hledat nejschůdnější variantu. Režim silnice zůstane oproti současnému stavu prakticky nezměněný.  Jediným rozdílem je pohyb přibližně čtyř vozidel zásobování a cca 20 sanitních vozů za den. Navíc přepravní sanitky budou touto ulicí pouze přijíždět a odjíždět následně hlavní bránou. Lidé se tak nemusí bát o klid svých domovů,“ uvedl radní Ladislav Valtr.
   
  Parkovací dům pro pardubickou nemocnici

  Rada Pardubického kraje na svém pondělním výjezdním zasedání na Horní Lipce schválila investiční záměr pro výstavbu parkovacího domu v areálu Pardubické nemocnici. Tu v současné době trápí nedostatek volných parkovacích míst pro personál a návštěvníky. Ti často využívají také parkování podél silnice Kyjevská, což často vede k dopravním komplikacím. Odhadovaná částka výstavby činí 171,5 milionu korun se zahájením výstavby v roce 2020.
  „Schválený investiční záměr předpokládá výstavbu parkovacího domu o celkové kapacitě cca 585 míst na místě současného bezplatného parkoviště pro řádově 100 automobilů. Současně uvažujeme o zrušení přibližně 90 neplacených parkovacích míst podél ulice Kyjevská, kde bude příjezdová komunikace k parkovacímu domu. Celkově se tak rozšíří počet parkovacích míst pro personál o přibližně 390. Jsem přesvědčený, že obdobný parkovací dům pomůže zjednodušit dopravní situaci v nemocnici a zajistí návštěvníkům a personálu dostatečný komfort. Předpokládané náklady na výstavbu parkovacího domu činí 171,5 milionu korun s tím, že výstavba je plánována na rok 2020 s tím, že vedeme jednání s městem Pardubice, které nám přislíbilo finanční spoluúčast z výnosu za prodej areálu Tesly,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
  „Volíme jednoduchá a funkční parkovací dům s minimem překážek a sloupů, což návštěvníci zcela jistě také ocení. Hlavním důvodem výstavby parkovacího domu je nedostatečný počet parkovacích míst pro zaměstnance a pacienty. Pro parkování se tak využívají i přilehlé místní komunikace včetně těch v rezidenční zástavbě,“ sdělil krajský radní Ladislav Valtr.
   
  Rehabilitační ústav slaví 120 let existence. Od kraje dostane jako dárek bazén

  Na mnoha místech České republiky si v letošním roce připomínáme výročí 100 let od vzniku Československa. V Brandýse nad Orlicí si ve středu připomněli výročí ještě od 20 let starší. Před 120 lety zde vznikl rehabilitační ústav, který jako příspěvková organizace Pardubického kraje slouží dodnes. Od kraje dostane na podzim letošního roku dárek v podobě nového moderního rehabilitačního bazénu pro rozcvičování pohybového aparátu pacientů. Mezi gratulanty k významnému jubileu patřil také světoznámý houslista Pavel Šporcl.
   „Je symbolické, že v rámci oslav 120 let od vzniku rehabilitačního ústavu dostane toto zařízení dárek v podobě nového moderního rehabilitačního bazénu. Stávající bazén byl téměř 60 let starý a jednoznačně již neodpovídal současnému počtu lůžek, ale ani dalším technickým a legislativním náležitostem, které jsou v moderní rehabilitaci nezbytné. Vzhledem k tomu, že se snažíme rozvíjet nejen nemocnice akutní péče, ale také léčebné ústavy, rozhodli jsme se, že zde vybudujeme moderní bazén, který výrazně zlepší péči o pacienty. Celková cena za vybudování bazénu činí lehce přes 29 milionů korun. Uzavřeme tak sérii výrazných investic do modernizace tohoto rehabilitačního ústavu, který jednoznačně patří mezi špičku ve svém oboru, což je mimo jiné velkou zásluhou paní ředitelky Tomanové,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že bazén bude slavnostně otevřen v listopadu letošního roku.
  Nejen historií, ale především současnou úroveň ústavu pak vyzdvihl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Rehabilitační ústav dlouhodobě vzkvétá především díky dobrému personálu a managementu ústavu. Důležitým faktorem jsou samozřejmě také investice Pardubického kraje, letošní předání nového bazénu je toho příkladem. Doufám, že tak jako dosud, i v příštích letech budou z ústavu odcházet spokojení pacienti nejen z našeho regionu, ale z celé naší země a ze zahraničí. Spokojený pacient je totiž důkazem zdejší dobré péče, přičemž právě při rehabilitaci hraje také prostředí velmi důležitou roli,“ sdělil radní Ladislav Valtr.
  Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí vznikl v roce 1898. Zpočátku měly lázně k dispozici 40 pokojů pro 60 pacientů. Postupně se budova rozšiřovala. Nejprve byly přistavěny šatny a v roce 1904 přistavěl nový majitel dvě boční křídla pro slatinné a uhličité lázně. Koncem dvacátých let léčebnu koupila Nemocenská pojišťovna ČSD a začala budovu rekonstruovat. Slavnostní znovuotevření proběhlo 7. března 1930 a bylo spojeno s oslavou 80. narozenin T. G. Masaryka. Za rok se zde vystřídalo průměrně tisíc pacientů. Po druhé světové válce dostala léčebna pojmenování "Tomasův léčebný ústav" na počest vedoucího odborů ČSD Aloise Tomase, který byl za účast v odboji vězněn v koncentračním táboře a v r. 1943 popraven. Od října roku 1949 ústav převzala Ústřední národní pojišťovna a provoz byl rozšířen na celoroční. V polovině padesátých let došlo ke značným úpravám interiéru budovy - stala se "Odbornou dětskou léčebnou ortopedických vad" pro děti od 6 do 15 let. První pacienti nastoupili v r. 1958. Protože léčba někdy trvala delší dobu, byla v budově zřízena základní škola. V letech 1990 a 1991 došlo k drobným nutným vnitřním úpravám budovy, která měla začít sloužit dospělým pacientům od 1. ledna 1992, kdy dostala léčebna název Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí.
  V současné době je Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí akreditovaným zdravotnickým zařízením s certifikátem uděleným Spojenou akreditační komisí ČR. Kapacita ústavu je 220 lůžek včetně nadstandardně vybavených bezbariérových pokojů. V rehabilitačním ústavu provádí rehabilitaci pacientů především s onemocněním pohybového ústrojí - po operacích a úrazech pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického systému a také nemocné s bolestmi páteře a kloubů.
   
  Ousteckej destilát

  Ousteckej destilát představuje vw Východočeské galerii nejlepší výtvory studentů. Přijďte ochutnat to nejlepší, co vydestilovaly ateliéry Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí! Takto zvou autoři na výstavu s názvem Ousteckej Destilát, která je nyní k vidění ve Východočeské galerii v Pardubicích.
  Výstava Ousteckej Destilát představuje návštěvníkům průřez tvorbou tří výtvarných oborů, které se vyučují na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Jedná se o obory Produktový design, Fotografie a Design oděvů. Protože si tato škola v minulém roce připomněla už 125 let od svého založení, rozhodla se v letošním roce ve Východočeské galerii v Pardubicích ukázat to nejlepší, co za poslední dobu její studenti vytvořili. „Řada vystavených fotografií studentů ústecké umprumky“ je pořízena v podhůří Orlických hor. Bydlím tam a mám ten kraj rád a velmi mě potěšilo, že ho mají rádi i studenti. Z jejich fotografií je to totiž moc dobře patrné,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek. Výstavu zahájila 21. června vernisáž, které se zúčastnil i radní Bohumil Bernášek, ředitel orlickoústecké školy Zdeněk Salinger a ředitelka Východočeské galerie Hana Řeháková. Zahájení výstavy ozdobilo hudební vystoupení tria žáků a pedagogů. Ousteckej destilát si mohou zájemci v prostorách Domu U Jonáše prohlédnout až do 9. září.
   
  Obcí roku Pardubického kraje je Pustá Kamenice

  Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2018 zná svého vítěze. Nejvyšším oceněním v podobě Zlaté stuhy se může pyšnit obec Pustá Kamenice ze svitavského okresu. Jako krajský vítěz bude reprezentovat v celostátním kole soutěže.
  „Do letošního ročníku Vesnice roku se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem 15 obcí. Je to oproti loňskému roku pokles o dvanáct účastníků,“ konstatoval radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil
   Krajská hodnotitelská komise stihla navštívit všechny přihlášené obce od 18. do 22. června. Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole získala Pustá Kamenice, kde dojde i ke slavnostnímu předání ocenění v sobotu 11. srpna. Spolu s obcí ze svitavského okresu budou dekorovány obce, které získaly stuhy v dalších kategoriích. Uděleny budou také další dílčí ocenění.
  „Pustá Kamenice si zlatou stuhu zaslouží nejen za svou aktivitu v tomto ročníku. Jedná se o pravidelného účastníka soutěže. Je obdivuhodné, jak jsou občané této obce aktivní. Stojí za to také připomenout, že starosta i místostarosta Pusté Kamenice vykonávají svoji funkci jako neuvolnění,“ sdělil Václav Kroutil.
  Modrou stuhu za společenský život v letošním ročníku získaly Vyšehněvice v pardubickém okrese. Bílou stuhu za činnost mládeže obdržela Suchá Lhota z okresu Svitavy. Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se bude pyšnit Písečná z okresu Ústí nad Orlicí, Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu míří do Chvojence v pardubickém okrese.