Českotřebovský deník 189/2018(28/6) 

Českotřebovský zpravodaj - červenec 2018 v prodeji


Během čtvrtka 28. června proběhla distribuce do prodejen a  během pátku  a výjimečně i soboty bude provedena distribuce do schránek v České Třebové a okolních obcích. Červencové číslo má opět 100 stran, obálka Milana Michalského  se věnuje dvacátému  výročí akce Týden sportu.
Po úvodníku Karla Kubišty s názvem z filmového citátu o průběhu tohoto léta  najdete uvnitř obsahu tohoto čísla například šest rozhovorů na nejrůznější témata: Je td např. rozhovor s novým předsedou KPH  Jaroslavem Plockem a nových záměrech KPH do dalšího období,  rozhovor s tiskovým mluvčím  basketbalového profi týmu Tuři Svitavy Třebovákem Milanem Stehurou, "Jubilejní rozhovor" s Ing. Janem Peringerem,  Více než tři stránky jsou věnovány  českotřebovské soukromé základní škole Na rovině, k problematice voleb najdete rozhovor s PharmDr. Richardem Záveským. Semináře pro pamětníky jsou tématem rozhovoru s Martinem Šebelou.
V červencovém čísle se v dalším díle zabýváme problematikou devadesátých let v České Třebovém, konkrétně jde o další "osmičkový rok" 1998, kde se také udály důležité věci.   V "klubu osmdesátníků" přivítáme Ing. Otokara Dobrovského. Několik stránek červencového zpravodaje se také věnuje problémům diskutovaným na  červnovém jednání zastupitelstva, např. otázce trampského muzea, převzetí krytu CO v Javorce, otázce jak to bude dál s českotřebovským krematoriem atd. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM OSLAV 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOTŘEBOVSKÉHO GYMNÁZIA

Spolek gymnázia Česká Třebová zveřejnil na webových stránkách školy první informace k akci "Oslavy 110. výročí českotřebovského gymnázia", které se uskuteční v příštím roce.  Všem absolventům českotřebovského gymnázia doporučuje sledovat webovou stránku školy, kde  jsou již první informace a další jistě budou postupně  následovat.  Je naprosto zásadní, aby se veškeré informace předávaly zejména právě přes webové stránky českotřebovského gymnázia, kde budou zveřejněny vždy informace přímo ze zdroje a bez jakéhokoliv zkreslení . Nicméně si dovolujeme uvést alespoň první rámcový program hlavních oslav a zejména jejich termín, který je ve dnech 4. - 15. června , s důrazem právě na 15.6., kdy proběhne to nejdůležitější:
úterý 4. 6. 2019 – Vernisáž výstavy fotografií ze života školy, výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová
pátek 7. 6. 2019 – Večer slavných operních a operetních melodií, Boris Prýgl, Jana Ženková, Malá scéna Kulturního centra Česká Třebová
pátek 14. 6. 2019 – 14:00–18:00 – prezence účastníků, den otevřených dveří, prodej upomínkových předmětů
sobota 15. 6. 2019 – Oslavy 110. výročí založení Gymnázia Česká Třebová v areálu školy:
9:00–18:00 – prezence účastníků, den otevřených dveří, prodej upomínkových předmětů
13:00–13:30 – promenádní koncert Dechové hudby Řetůvanka
13:30–14:00 – projevy, řazení průvodu
14:00–15:00 – průvod abiturientů městem
15:30–16.30 – vystoupení Velkého swingového orchestru KC Česká Třebová
17:00–17:30 – vystoupení školní studentské skupiny 375 m.n.m.
18:00–19:30 – vystoupení hudební skupiny VLTAVA

Krajské setkání vedoucích domovů mládeže a internátů

Přes třicet účastníků přivítal krajský úřad na pracovním setkání vedoucích domovů mládeže a internátů Pardubického kraje. Půldenní program přinášející přítomným nové informace a poznatky vycházel právě z námětů samotných vedoucích.
Před lety jsem byl ředitelem střední školy a také jsem měl na starost domov mládeže, ve kterém bylo zhruba 150 míst, takže moc dobře znám problematiku internátů,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek. „Vím, že se jedná o nelehkou práci, která zahrnuje vzdělávání navazující na školu, organizování  volnočasových aktivit, ale zároveň i často řešení osobních nebo zdravotních problémů dětí. Vychovatelé na našich domovech mládeže odvádějí kvalitní práci, bohužel často nedoceněnou. Věřím proto, že podobné  vzdělávací akce, jako tento seminář, mohou přispět k tomu, aby práce v domovech mládeže a internátech byla více vidět,“ dodal radní Bernášek.
V rámci programu vystoupila zástupkyně Asociace domovů mládeže a internátu České republiky Sylva Nekolová, která představila současné problémy této práce a nastínila možnosti jejich řešení, zároveň také připomněla některé aktuální legislativní změny. Přednáškou přispěl také zástupce České školní inspekce Jan Černý, dále byla řešena i problematika GDPR. Nechyběla ani vystoupení pracovníku odboru školství krajské úřadu a závěrečná diskuze.
Krajský úřad Pardubického kraje semináře pro pracovníky školských zařízení pořádá pravidelně. V minulém týdnu se tak na krajském úřadu sešli například vedoucí školních jídelen, kteří v rámci programu rozvíjeli své manažerské schopnosti.

 

Pomozte nám urychlit důležité dopravní stavby, žádá kraj poslance

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání schválilo usnesení, kterým požaduje po Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby v souvislosti s novelizací zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury nebyly vyřazovány žádné veřejně prospěšné stavby na území Pardubického kraje. Zároveň krajští zastupitelé požadují, aby byl do budoucna výčet staveb rozšířen o obchvaty a přivaděče sloužící k napojení dálnice D 35 a silnice I. třídy.
V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je v současné době ve třetím čtení návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. V rámci projednávání někteří poslanci navrhují, aby byl z výčtu staveb důležitých pro stát odstraněn například Plavební stupeň Přelouč, což jako krajská samospráva jednoznačně odmítáme. Dále je pro nás velmi důležité, aby se ve výčtu staveb v budoucnu objevily také přivaděče na dálnici D35 a významné silnice I. třídy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Krajští zastupitelé mne pověřili, abych v tomto smyslu komunikoval s předsedou Sněmovny, předsedy politických klubů a předsedou dopravního podvýboru o uvedené žádosti a následně informoval i předsedu Senátu včetně předsedů politických klubů. Při nejbližší možné příležitosti tak učiním, protože tato změna může mít závažný dopad na přípravu některých staveb v kraji,“ dodal hejtman Martin Netolický.