Otokar Dobrovský osmdesátníkem
Prvního července oslaví českotřebovský divadelní ochotník, recitátor  a loutkář neuvěřitelnou osmdesátku.  Jako mnoha jiným Třebovákům se stala i jemu osudem železnice. Po absolvování tehdejší jedenáctiletky  pokračoval na vysoké škole ekonomické a jako inženýr pracoval celý život na železnici v České Třebové, konkrétně v lokomotivním depu. Navíc se uplatnil alespoň v prvních letech jako vyučující odborných ekonomických předmětů na tehdejší večerní průmyslovce. Po celý život je velkým třebovským patriotem, absolventem našeho gymnázia, ke kterému se také stále hlásí jako aktivní člen spolku jeho absolventů a na jehož osudu mu také hodně záleží.  Je stálým návštěvníkem kulturních a zábavných programů v České Třebové, dovede ocenit práci muzikantů, divadelníků, nešetří chválou nad povedenými pořady.
Jeho vztah k divadlu nejdříve loutkovému se vytvářel již od mládí.  O práci v divadelním odboru Hýbl dovede poutavě vyprávět, byl dvacet let (!) jeho předsedou. Na zažloutlých stránkách divadelního almanachu se můžeme zjistit velký výčet jeho rolí, často i s manželkou Hanou. Za všechny připomenu např. Past na myši, která byla uvedena v souvislosti s otevření nově postavené Malé scény v březnu 1966. (Už to je 52 let, ale jako by to bylo včera.)  Rád vzpomíná na všechny, kteří s ním společně užívali prkna, která znamenají svět, např. Olinku Markovou, Magdu  Blodíkovou, Jarmilu Vařečkovou, na Jaroslava Hosnedla, Miroslava Chudého, Jaromíra Šlemra, Čeňka Hampla, Karla Tomše, Oldu Bittla, Luboše Hýbla a spoustu dalších. Jeho divadelní působení nyní převzal od svého otce jeho syn Otakar. Za svou práci pro amatérské divadlo byl v roce 2014 po zásluze oceněn udělením Zlatého odznak J. K.Tyla. Pro kulturní dění v našem městě udělal neuvěřitelně velkou práci a zůstal po celý život skromným a rovným člověkem.
Velkým zázemím pro Otokara Dobrovského je jeho rodina.  Za to, že vznikla, mohou především loutkáři, konkrétně soubor vedený  režisérem J. Benátským.  Hana, tenkrát ještě Pařízková, tehdy vodila (a mluvila) především Kašpárka, ale také Karafiátovy Broučky - a spolu s ní i Otokar Dobrovský původem z Dlouhé Třebové. Díky loutkářům se s Hanou seznámili a kulturnímu dění v našem městě pak byli věrni po celý život. A nejen oni, ale i rodiny jejich dětí. S manželkou Hanou žil ve spokojeném manželství od 25. března 1961 až do dne, kdy Hana prohrála svůj dlouhý boj s těžkou nevyléčitelnou chorobou. Tato událost jej těžko zasáhla. Ještě v čerstvé paměti mám 19. březen 2011, kdy si Otokar a Hana Dobrovských datum svého sňatku na naší radnici po 50 letech znovu připomněli. Jménem Města Česká Třebová jubilantům připomínajících si svou Zlatou svatbu blahopřála místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková a připravila si opravdu originální projev. Deklamovala zde texty z Karafiátových Broučků, při kterých se Otokar a Hana před více než 50 lety seznámili....
Vztah jubilanta - Otokara Dobrovského staršího k rodnému městu mohu sledovat zblízka díky častým kontaktům a jeho příspěvkům pro Českotřebovský zpravodaj. Stále sleduje veškeré místní dění, ze kterého si dokáže vybírat především tu pozitivní stránku.
Milý Oto, do dalších let přeji především hodně zdraví a entuziasmu!                                   MILAN  MIKOLECKÝ