Jako když se hází hrách na stěnu         

Je několik přísloví, která mají obdobný význam. Vypovídají o tom, že nefunguje komunikace, že jeden druhého neposlouchá. Je několik případů svědčících o tom, že se tak dělo a ještě také děje i v českotřebovském městském zastupitelstvu. Existuje zde jedna část, která předkládá návrhy a připomínky, které se sice dostanou až do zápisu z jednání, ale tím to také skončí. Tyto zápisy pak nikdo neanalyzuje, i když obsahují úkoly, které by se měly dále plnit buď za spoluúčinkování rady města nebo jednotlivých odborů Městského úřadu.

Jako první případ jsem uvedl udělování cen města Kohout 2017 a také popsal v Českotřebovském deníku, kde jsem se pozastavil nad tím, že na udělovaném diplomu k Ceně města pro autory výstavy "Jak bývalo v Kozlově" nebyla ani uvedena jména oceňovaných, když už nebylo možné dát členům autorského kolektivu ceny tak, jako oceněným sportovcům, tedy každému jednoho Kohouta. Přitom v zápise z jednání zastupitelstva ze 4.3., kde se udělení cen schvalovalo, je uvedena moje připomínka k tomu, že již v návrhu pro zastupitelstvo je uveden bezejmenný "kolektiv autorů" a byla mi přislíbena oprava. Věřím, že to nebylo schválně, ale považuji to za příklad toho, že se připomínky zastupitelů na jednání berou na lehkou váhu. Opraveno to bylo až na po mém upozornění na problém po udělení cen a to jen na webové stránce města, kde jsou jména oceněných již uvedena.

Dalším ukázkou toho, že se připomínky v zápise z jednání zastupitelstva nečtou, je problém nyní nově schváleného "úvěrového rámce", kterým se město zadlužuje na dalších 24 let. Sice na pozoruhodně nízký úrok, ale fakticky dochází k velkému odkladu splácení, za takový tento "levný, výhodný" úvěr nakonec zaplatíme více než bychom platili za ten "drahý a nevýhodný" z roku 2009, jenže platit budou naši potomci. V podstatě již byla schválena úvěrová smlouva s Komerční bankou na úvěr až na 138 mil. Kč (který sice nemusíme vyčerpat a můžeme i splatit mimořádnými splátkami), ale vlastně je to tak, že na splácení dosavadního zbytku nesplaceného úvěru si bereme další úvěr, byť výhodnější, aniž jsme se o jeho potřebě poradili např. s veřejností. Odcházející zastupitelstvo rozhoduje o tom, jaké podmínky budou mít jejich následníci.

O záměru přijmout "úvěrový rámec" se jednalo poprvé na prosincovém zastupitelstvu 11.12.2018, kde jsme se dozvěděli také to, jaký máme solidní finanční výhled do dalších let a v jak vynikající finanční kondici se město nachází. V zápise z prosincového jednání ZM najdeme připomínku - požadavek Ing. Petra Skopala, aby se bankám rozeslala poptávka ve dvou variantách, v první by se jednalo pouze na refinancování stávajícího zbytku úvěru uzavřeného v roce 2009 na dopravní terminál  a ve druhé pak varianta, kde bude úvěrový ráme navýšen o dalších (kýžených) 100 milionů, tak jak navrhla rada města. Až dostaneme odpovědi, porovnáme a rozhodneme, zda nebude dobré řešit pouze refinancování a nový úvěr nechť si vezme až  nové zastupitelstvo. Opět marný boj, zápis nikdo nečte, nikdo se tím nezabývá. Požadavek nebyl splněn. Rada města až 19. března přijala usnesení č. 249, ve kterém rozeslala nabídku pouze na "velký" úvěr 138 mil. Kč a  to s odloženou splatností od roku 2023. Žádná další diskuze v zastupitelstvu k tomu neproběhla, přestože k tomu byla možnost dne 4.3. t.r. nebo kdykoliv jindy. Bylo na to dost času, vždyť rada města usnesení o zadání poptávky schválila až více než 3 měsíce po prosincovém projednání záměru.

MILAN MIKOLECKÝ