Koalice pro Českou Třebovou

v přípravě na podzimní volby

Díky tomu, že se členové Koalice pro Českou Třebovou schází během celého volebního období pravidelně a společně řeší aktuální problémy města, podněty od občanů a také otázky probírané na jednání zastupitelstva, jeho výborů a komisí, není třeba před volbami žádná překotná přesvědčovací kampaň jako v jiných seskupeních, která vznikla teprve nyní účelově k nadcházejícím volbám. Vnímáme to jako projev  občanské aktivity, který se objevuje v pravou chvíli a je tedy předpoklad, že v dalším volebním období již nebude většina nového zastupitelstva  ve své práci tak pasivní, jako tomu bylo dosud.
Často jsme si připadali, že jsme jediní, kterým záleží na tom, aby ve městě došlo k některým pozitivním změnám. Naše podněty bohužel často nenacházely pochopení, byly odsouvány, rozmělňovány, bylo velmi obtížně  je prosadit. Nová vlna iniciativy ve městě před komunálními volbami dává tušit, že  konečně dojde ke změně, že současný setrvačný způsob řízení města s pohodlnou většinou v radě a zastupitelstvu bude změněn včetně všech ze setrvačnosti udržovaných vazeb. 
Také v novém volebním období bude Koalice pro Českou Třebovou postavena na stávajícím půdorysu nezávislých kandidátů, KDU - ČSL, Zelených a SNK-ED a  na  kandidátce nedochází k velkým změnám. Obecně lze napsat, že  bude kandidátka pro nové komunální volby 2018 byla vytvořena na demokratických principech, proti předchozímu stavu byla dále posílena. Pozitivní skutečností je, že pro místa na kandidátce máme dostatek kvalitních zájemců ochotných k další aktivní práci pro naše město. Lídrem Koalice pro Českou Třebovou zůstává i do nových voleb Mgr. Magdaléna Peterková.

Neznamená to ovšem, že se nebudeme snažit o stupňovanou a účinnou volební kampaň, velmi si budeme vážit všech hlasů, které pro naši kandidátku v říjnových volbách získáme. V současné době je naším úkolem finalizovat přípravu našeho volebního programu. I zde budeme vycházet z programu minulého, který kriticky vyhodnocujeme. To s vědomím, že řada našich cílů nebyla pro vládnoucí radniční koalici přijatelná a zůstala tedy nevyplněna. Nyní je šance ke změně, kterou nechceme promarnit.

Vaše Koalice pro Českou Třebovou