Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018     
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze S kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu S čipem), občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 - 10 číslic) - zadání není povinné,
Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele, dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů).
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb, lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.
Občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4.
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce S rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce S rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo - u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce S rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) (nelze žádat u Ministerstva vnitra) PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo - u Obecního úřadu obce S rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let - ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, - ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 300 Kč, - ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě - ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 500 Kč, - ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 1000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ,,ORP“) apřevezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen ,,MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.