DS soubor Hýbl umí gratulovat jak se patří                       
Otovi Dobrovskému
k jubileu

Přišli jsme dnes k Tobě proto
že Ti přát chcem, milý Oto,
vše nejlepší, pevné zdraví,
ať jsi veselý a smavý.
Ať máš dobrý apetit
a Tvé tělo ať je fit.
 
Vzpomínáme - páni, dámy,
na divadla kdy jsi s námi
sdílel jedno jeviště.
A potlesk zněl z hlediště.
Role své jsi dobře hrával.
Na Hýbl byl vždycky nával
a to také kvůli Tobě.
Byl jsi hvězdou ve své době.
 
Vyslovuji za nás přání
anděl strážný ať Tě chrání
Zachovej nám přízeň svoji
přátelství ať nás vždy pojí..

Ing. Otokar Dobrovský si 1. července vstoupí do klubu osmdesátníků. Jeho jubileum si společně připomněli členové DS Hýbl a skupiny Mědvědi a přišli v pátek odpoledne pogratulovat tak jako to divadelníci umějí. Ota Dobrovský samozřejmě nic netušil a to ani tehdy když u jeho vchodu zazvonila Vlasta Kreuzová jako osamělá gratulantka, které se podařilo Otu vylákat až před dům, kam právě přicházeli od městské knihovny v šiku a se zpěvem gratulanti. Po slavnostním nástupu pod vedením "kapitána" Jiřího Jireše předstupuje "jeptiška" Zuzana Soukupová, aby přečetla trefnou rýmovanou gratulaci, kterou výše uvádím. Po tom gratulace od všech. "Chlap by neměl brečet," povídal Ota Dobrovský a opravdu se o to snažil.   Chytal se však všech zpívaných melodií a dobře znal slova, snad lépe než ostatní. Pouze ta první sloka písně "Za tou naší oranicí..." nějak nepřicházela. A tak se zpívalo od druhé sloky a nejlepší byl refrén. Bylo to milé vzpomínání, Však "Whisky to je moje gusto" znělo dobře - jako by seto hrálo zcela nedávno.  Jenže už to nějaký pátek je. S Bohumírem Štusákem se Ota dobře shodl na roku 1983, kdy se hrála tak první premiéra. To už je ovšem 35 let....
Bylo to milé povídání, samozřejmě s občerstvením, které se vzorce postaral Ota Dobrovský mladší. Přišli i další nekrojovaní gratulanti, bylo to přátelské, milé, úsměvné. Také je k tomu řada fotografií, ze kterých aspoň něco vybírám.  Je z toho vidět, jak dokážou Hýblovci držet partu a záleží jim na každém kdo pro ochotnické divadlo u nás něco udělal. A Ota Dobrovský  do galerie slávy třebovského divadla určitě patří, vždyť přece dostal za svůj celoživotní přínos v roce 2014 Zlatý odznak J. K. Tyla.
Oto, ještě jednou k tvým osmdesátinám všechno nejlepší , především hodně zdraví! (zapsal MM)


Gratulanti připravení vyrazit za Otou Dobrovským obtíženi dary a dobrými myšlenkami