2.6.2018  uplynuly dva roky od založení spolku
SKI TEAM Česká Třebová

Již dnes je zcela jasné, že  spolek je života schopný a jeho členové jsou schopni dosahovat v závodech stejných a nebo i lepších výsledků, než ve spolku ze kterého odešli. V letošním roce se vlivem rozmarů počasí nepodařilo uspořádat již dohodnutý a tradiční závod na Pekláku v obřím slalomu pro děti, mládež a dospělé z České Třebové a širokého okolí. Naopak jsme se významnou měrou podíleli jako spolupořadatelé závodů ZODM 2018 v Čenkovicích v alpských disciplínách.  SKI TEAM Česká Třebová, z.s. měl největší početní zastoupení ze všech zúčastněných spolků a to 16 členy  z celkového počtu 37 pořadatelů a činovníků. Členové se zúčastnili pořadatelství ve funkcích sekretář závodu, velitel rozhodčích, traťoví rozhodčí a technická četa.
27.2.2017 byl  SKI KLUBU Česká Třebová, z.s. předán majetek, který byl pořízen pro potřeby úseku alpských disciplín (AD) a  na který podal vindikační žalobu podle § 1040 NOZ, přestože byl informován, že předání brání řada skutečností, mimo jiné pohledávka členů bývalého úseku AD ve výši 41.950,- Kč, kterou výbor odmítl splatit. Jednalo se o neproplacení nákladů na sportovní činnost, která měla být tak jako jiné roky přeúčtována do dotace poskytnuté MěÚ Česká Třebová ve výši cca 52 tis. Kč, na sportování dětí a mládeže.  Majetek byl zadržován zákonným způsobem jako zádržné podle § 1395 NOZ a původně měl být zadržen do doby nahrazení výše uvedené škody. Výbor spolku  rozhodl, že bude výhodnější věnovat čas, síly a finanční prostředky na získání nového materiálu potřebného pro trénink a pořádání závodů , než se soudit roky, s nejasným výsledkem, o  majetek získaný převážně před 10-ti až 13-ti lety. Na naše výzvy k jednání o spolupráci, o výše uvedeném majetku a o majetkoprávním vyrovnání plynoucího z oddělení úseku AD ze SKI KLUBU Česká Třebová, výbor spolku nereaguje a přehlíží je. Prokazatelně odešlo již 11 výzev buď elektronikou poštou, doporučeným dopisem, nebo na dodejku. Bez odezvy.
Dnes jsme po roce od odevzdání materiálu, zabezpečeni materiálem nejen pro pořádání tréninků, ale i  závodů. Máme dostatek kloubových tyčí, vaků na tyče, terčů, vrtaček,  vrtáků, včetně plastového do sněhu a ledu, 200 ks startovních čísel, lyžařské bundy s logem spolku, tréninková a repre trička rovněž s logem spolku. Do konce roku musíme zakoupit časomíru, na kterou jsme dostali grant  z Krajského úřadu Pardubického kraje. Více na stránkách spolku  http://www.skiteamct.cz/, včetně informací k přijetí nových členů, kteří mají zájem závodit v alpských disciplínách.
Za toto vše je třeba poděkovat všem, kteří nás podporují a sponzorují. Jde především o SKIRESORT Buková hora, který nám poskytuje svah pro uspořádání tréninku v tyčích, případně až 3 závodů nekomerčního charakteru,  dále SKIAREÁLU Peklák v České Třebové, MěÚ Česká Třebová, KÚ Pardubického kraje,  MŠMT (Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy), Svazu lyžařů ČR, Skupině ČEZ, LDM Česká Třebová, Lesům ČR, firmě Pirell, Ostyle, Laboro atelier  a dalším sponzorům, kteří si nepřejí být  jmenováni.
Dostál