Z vernisáže první posmrtné výstavy Jana Steklíka

v České Třebové  k autorovým nedožitým osmdesátinám

5. června 2018 by Jan Steklík slavil osmdesátku. Kdyby žil a kdyby to loni v listopadu "nezabalil". Vernisáž výstavy měl dva dny po nedožitých osmdesátinách. Pro Českou Třebovou nezapomenutelnou, taková tu dlouho nebyla. Na vernisáži jsme vyslechli úvodní vernisážovou řeč Ludmily Kesselgruberové. Dost zajímavou, a proto bude ku prospěchu věci, když bude dále šířena v Českotřebovském deníku na internetu a v Českotřebovském zpravodaji. Porovnáme-li její obsah s heslem "Jan Steklík" na Wikipedii, je třeba konstatovat, že Wikipedie má za Ludmilou Kesselgruberovou hodně co dohánět.....
JAN  STEKLÍK.  POKUS O VYMEZENÍ TVŮRČÍ OSOBNOSTI
Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, autor koláží a instalací i nenápadný performer Jan Steklík (1938 - 2017) měl své místo mezi nejvýraznějšími  českými výtvarnými umělci druhé poloviny 20. století jisté dávno předtím, než od nás tak nečekaně odešel.
Dnes tady společně otevíráme výstavu, kterou chce Kultární centrum  připomenout  Steklíkovy kulatiny, které už s námi Honza neoslaví. Příležitost víc než vhodná pokusit se nějak tuto ojedinělou tvůrčí osobnost  sumarizovat.
Výtvarný autodidakt z Ústí nad Orlicí přijímal impulsy z uměleckých forem minulosti (expresionismu, kubismu) i jím žité současnosti (informelu, land artu), velmi intenzivně jej inspirovala hudba řady žánrů, ze všeho nejvíc ale život sám. Od středoškolských studií (byť ústeckou textilku nikdy nedokončil) se Steklík rád pohyboval  v docela neoficiálních kruzích i prostředích, tam, kde bylo možné civilní i nepatetické bytí, které mu – neúnavnému výzkumníkovi maličkých často opovrhovaných a všemi přehlížených banalit – umožňovala zabývat se právě jimi, vážně je zkoumat a zjištěné, často absurdní skutečnosti pak vynášet na světlo boží v podobě laskavých a neotřelých výtvarných artefaktů. Nekonečně vtipných, neokázale hravých a obvykle jemných a křehkých jako droboučké stehy, které v době Janova dětství a dospívání vznikaly pod rukama jeho maminky – švadleny. Tak si počínal po celý tvořivý život.
Začátkem  šedesátých let odešel Jan do Prahy.  Od roku 1963 – kdy se spolu s   Karlem Neprašem pasovali na ředitele dnes už proslulé Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu – se podílel na vzniku i realizaci řady recesistických konceptů a akcí (např. Inventura Řípu, 1970). Od svého příchodu do Prahy se Steklík také sblížil s umělci, kteří navzdory protěžovanému socialistickému realismu dospěli k abstraktnímu projevu, který odpovídal rovněž jeho rozpoložení. Záhy vytvořil zcela specifickou podobu tohoto českého informelu, pro kterou byla příznačná mimořádná citlivost k papíru, komornost i křehkost kresebného projevu.
V sedmdesátých letech proniká do Steklíkových uměleckých aktivit ekologický podtext. K nejvýraznějším projevům tohoto typu náleží landartový koncept Ošetřování stromů, který realizuje společně s Alešem Lamrem na Potštejně.
Steklíkova neokázalá, netuctová, svěží a všudypřítomná hravost dostávala průběžně podobu her výtvarných. K jeho starším „odstřihovánkám“ a „zamalovánkám“ přibyly v osmdesátých letech ještě „střihy na krajinu“, později „dablovky“, které vznikaly v tvůrčích duetech,   „ňadrovky“ a ještě později „partitury“, které představují krajně minimalistická vyjádření. Všechny tyto typové řady, jakési výtvarné laškování na dané téma, rozvíjel Honza následně po celá desetiletí, s neutuchajícím zaujetím a nápaditostí.  
V letech devadesátých, kdy Jan pobýval střídavě v Ústí nad Orlicí a Brně, realizuje řadu akci společně s Marianem Pallou (např. Prádelna, 1996) 1996 začal Steklík také  intenzivně spolupracovat s německou výtvarnicí Annegret Heinl. Nejprv společně jen vystavovali, postupně ale svou individuální tvorbu koordinovali stále těsněji, až se dopracovali  dvojautorských projektů, instalací či performancí. V nich pokračovali až do loňského roku.
Jana Steklíka lze jako bytost celkem dobře vymezit zdola. Tam, kde končí lidská a umělecká hloupost, zkostnatělost, přetvářka a vůbec omezenosti všeho druhu, tam začíná Jan Steklík. Shora lze ale jeho tvůrčí bytost definovat jen s velkými obtížemi. Steklíkova laskavá hravost, nápaditost, neokázalá, nepatetická, civilní, pokorná, inteligentní, originální  i přesně cílená málomluvnost užívaných forem jako by se rozpínala do nekonečna, jakoby neměla hranic.
A tak musím konečně přiznat, že žádné jasné vymezení steklíkovské bytosti se tu dnes konat nebude. Honza byl nápaditější než jiní, vtipnější než jiní, originálnější než jiní, zábavnější než jiní, citlivější než jiní, a to všechno do míry, kterou těžko stanovit.
Pokus jasně ohraničit umělce Jan Steklíka byl předem odsouzený k neúspěchu. I proto nám Honza tolik chybí.
Ludmila Kesselgruberová       
 

Z vernisáže výstavy v Kulturním centru (a v Nádražní ulici) dne 7. 6. 2018